Bán gỗ tràm xẻ sấy theo kích thước yêu cầu, đáp ứng đơn hàng dài hạn cho nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu

 


Tham khảo quy cách gỗ tràm xẻ sấy f1, f2, tràm xốp, tràm hom, tràm bông vàng :

  • 20 x 70/80 x 1000/1200 mm
  • 20 x 90/100/110/120 x 1000/1200 mm
  • 25 x 70/80 x 1000/1200 mm
  • 25 x 90/100/110/120 x 1000/1200 mm
  • 30 x 70/80 x 1000/1200 mm
  • 30 x 90/100/110/120 x 1000/1200 mm
  • 35 x 70/80 x 1000/1200 mm
  • 35 x 90/100/110/120 x 1000/1200 mm
  • 25 x 90/100/110/120 x 2000 mm
  • 35 x 90/100/110/120 x 2000 mm

Gỗ tràm f1 xẻ sấy ( hình ảnh minh họa gỗ tràm tươi )
 
Gỗ tràm f2, tràm xốp xẻ sấy ( hình ảnh minh họa gỗ tràm tươi )