Chèn quảng cáo trượt Admicro bên trái & bên phải Blog DigitalNomad.vn

1. Chèn quảng cáo trượt Admicro bên trái.  Chọn thêm tiện ích bên trái >> Html/JavaScript >> Chèn code sau & lưu lại :

 <script src=" https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js " type="text/javascript"></script> 
<style type='text/css'>
#floatDivWrapper-1 {font-size:11px}
#floatDiv-1.fixed {position:fixed;top:30px}
</style> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).ready(function(){var documentHeight=$(document).height();if(documentHeight>2500){
//$("#floatDivWrapper-1").css('position','fixed');$("#floatDiv-1").css({'position':'fixed','top':30});
var bottomHeight=1200;var msie6=$.browser=='msie'&&$.browser.version<7;if(!msie6){var top=$('#floatDiv-1').offset().top-parseFloat($('#floatDiv-1').css('margin-top').replace(/auto/,0));$(window).scroll(function(event){var y=$(this).scrollTop();if(y>=top&&y<=(documentHeight-bottomHeight)){$('#floatDiv-1').addClass('fixed')}else{$('#floatDiv-1').removeClass('fixed')}})}}});
//]]></script>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
var s=true;function doBlink(){$('.blink').css('display',function(index,val){s=!s;return (s)?'block':'none';})}
$(document).ready(function() {setInterval("doBlink()",0)});
//]]></script>
<div class='widget HTML' id='floatDiv-1'>
<!-- noi dung hien thi-->
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<div align="center">
<div style="border: #ccc 1px solid; margin: 1px; padding: 5px; text-align: justify; width: 287px;">
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"> <span style="color: blue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>
</b></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="color: blue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="#" target="_blank" title="Ads trượt"><img border="0" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-002_0ddCLRE/YApcyRujQGI/AAAAAAAACgc/GdY6tsrvobon6boSWooW-cjXouWPIZLgwCLcBGAsYHQ/s16000/noigmage-digitalnomad.vn-A7A2.png" width="287" /></a></b></span> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Het quang cao -->
</div>

2. Chèn quảng cáo trượt Admicro bên phải. Chọn thêm tiện ích bên trái >> Html/JavaScript >> Chèn code sau & lưu lại :


<script src=" https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js " type="text/javascript"></script>
<style type='text/css'>
#floatDivWrapper {font-size:11px}
#floatDiv.fixed {position:fixed;top:30px}
</style> <script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).ready(function(){var documentHeight=$(document).height();if(documentHeight>2500){
//$("#floatDivWrapper").css('position','fixed');$("#floatDiv").css({'position':'fixed','top':30});
var bottomHeight=1200;var msie6=$.browser=='msie'&&$.browser.version<7;if(!msie6){var top=$('#floatDiv').offset().top-parseFloat($('#floatDiv').css('margin-top').replace(/auto/,0));$(window).scroll(function(event){var y=$(this).scrollTop();if(y>=top&&y<=(documentHeight-bottomHeight))
{$('#floatDiv').addClass('fixed')}else{$('#floatDiv').removeClass('fixed')}})}}});
//]]></script>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
var s=true;function doBlink(){$('.blink').css('display',function(index,val){s=!s;return (s)?'block':'none';})}
$(document).ready(function() {setInterval("doBlink()",0)});
//]]></script>
<div class='widget HTML' id='floatDiv'>
<!-- noi dung hien thi-->
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<div align="center">
<div style="border: #ccc 1px solid; margin: 1px; padding: 5px; text-align: justify; width: 287px;">
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"> <span style="color: blue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>
</b></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="color: blue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="#" target="_blank" title="Ads trượt"><img border="0" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-002_0ddCLRE/YApcyRujQGI/AAAAAAAACgc/GdY6tsrvobon6boSWooW-cjXouWPIZLgwCLcBGAsYHQ/s16000/noigmage-digitalnomad.vn-A7A2.png" width="287" /></a></b></span> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Het quang cao -->
</div>
Digitalnomad.vn : Thiết Kế Web đa cấu trúc, trải nghiệm viết blog đa nội dung, Koc Content truyền thông cho chính mình, xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động online, đa dạng nguồn tài chính từ việc kiến tạo các thu nhập thụ động trên internet. Gia Bảo, Blogger viết vì đam mê, chia sẻ kỹ thuật giúp bạn biến các thiết bị công nghệ kết nối internet, thành cỗ máy MMO khai thác mỏ vàng trực tuyến, các thức giúp chúng ta chạm tay vào 'tự do tài chính'.

Chủ Đề Nổi Bật :


Sponsor

1. thotgo.asia
2. goghepthanh.com
3. dichvuketoannasa.com
4. remcuakimanh.vn