Danh sách thẻ điều kiện dùng chỉnh sửa làm đẹp giao diện Blog Kiếm tiền từ Webite

Cấu trúc phân nhánh thường dùng :

Xem danh sách thẻ điều kiện theo link :

  1. https://www.bacsiwindows.com/2018/07/tong-hop-the-dieu-kien-cho-blogspot-day-du-moi-nhat-2018.html 
  2. https://www.thichnet.com/2016/03/the-dieu-kien-day-du-blogger-blogspot.html

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- Code hiển thị trên Mobile -->
<b:else/>
<!-- Code hiển thị trên PC -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- Code hiển thị trang chủ -->
<b:else/>
<!-- Code hiển thị không phảitrang chủ -->
</b:if>


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- Code hiển thị trên trang bài viết -->
<b:else/>
<!-- Code không hiển thị trên trang bài viết -->
</b:if> 

Mẫu thẻ điều kiện áp dụng trên trang bài viết - <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> :

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<!-- Quang cao su dung Khung code tác giả mới -->
<div class='authorboxwrap'><div class='authorboxfull'><div class='avatar-container'><a href=''><img class='author_avatar' height='140' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgexWeRrnr13FbKRgxeHlyBXi4Adv4CZJb0njZuXdV9MtNxTwfwbn7tCWFlXJpFMdyaVRY6Z2u_78uUVPTFSZ5qZ_xdAwZAGF3f9K6QzRuWrwLdjT0t4fm8hWZ8f5xvwKjsZhlsSWashFk/s16000/noigmage-digitalnomad.vn-A7A2.png' width='200'/></a></div><div class='author_description_container'><h4><a href='#' rel='#'><span style='color: #190B07; font-family: Lobster; font-size: 20px;'>DigiatalNomad.Vn : Kiếm tiền từ Website </span><i class='fa fa-check' style='color:#00bff3; font-size: 30px'/>
</a>
</h4><p/><p><font size='+1'><span style='color: #190B07; font-family: Lobster; font-size: 20px;'>
<div style='text-align: justify;padding:10px'>
Blogspot chuyên đề Du lịch - Du mục kỹ thuật số, MMO <br/>
</div>
</span>
<div style='text-align:right;'>
Seo Content
<i class='fa fa-pencil-square-o' style='color:#190B07'/>
</div>
</font></p><div class='authorsocial' style='text-align:right;'>
<a class='img-circle1' href='#' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-facebook-square' style='color:#3a5897; font-size: 30px'/></a><a class='img-circle2' href='http://www.twitter.com/' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-twitter-square' style='color:#2daae1; font-size: 30px'/></a><a class='img-circle3' href='https://plus.google.com' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-google-plus-square' style='color:#dd5144; font-size: 30px'/></a><a class='img-circle4' href='https://www.youtube.com/' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-youtube-square' style='color:#dd2c28; font-size: 30px'/></a></div></div>
</div>
</div>
<!-- end Quang cao su dung Khung code tác giả mới -->
</b:if>

Sử dụng - thẻ điều kiện chỉ  hiển trị trên Mobile  <b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>  :

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!--
<li class='bang-gia'>
<a href='https://dumuckythuatso.blogspot.com/p/banggia.html#Vitridautrangtinh' target='blank'><img src='http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-thanh-toan.png'/>
<p class='mo-ta'>Bảng giá</p>
</a>
</li>
-->
<li class='tu-van'>
<a href='https://dumuckythuatso.blogspot.com/search/label/ᕲᑘ ᒪịᑢᕼ#Vitridautrangnhan' target='blank'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN4atpKzHEp6ASvD8ngPpq1uS2XTXu12bSWw8F4Ljhp8kkQ5dLD5_o4qHIhdLY2ls3fvC9LlIkroIzzFLsXZV5cE9V56dMC8VAl02NxDU1ith_kHNsYV_jMDX_wQIJ8OhY3PE12iD9Ec4/s16000/TravelP4Z6.png'/>
<p class='mo-ta'>Du Lịch</p></a>
</li>
<b:else/>
<li class='bang-gia'>
<a href='https://dumuckythuatso.blogspot.com/p/banggia.html#Vitridautrangtinh' target='blank'><img src='http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-thanh-toan.png'/>
<p class='mo-ta'>Bảng giá</p>
</a>
</li>
<!--
http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-qua-tang.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipzxHJPOFePerg9UEuLEdRvr5LQFMOwD6Rs9TIvqzv5-RYMaqyAS07rEde-wMnIo94QiZwtXewhJoinWJ65RYpwC82DeBWsbqPwzT_Az89sUlA7YwAOV0rVLHHdAoChsmPp6xeKp19UyE/s16000/GameQ7Z7.jpg -->
<li class='tu-van'>
<a href='https://dumuckythuatso.blogspot.com/search/label/ᕲᑘ ᒪịᑢᕼ#Vitridautrangnhan' target='blank'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN4atpKzHEp6ASvD8ngPpq1uS2XTXu12bSWw8F4Ljhp8kkQ5dLD5_o4qHIhdLY2ls3fvC9LlIkroIzzFLsXZV5cE9V56dMC8VAl02NxDU1ith_kHNsYV_jMDX_wQIJ8OhY3PE12iD9Ec4/s16000/TravelP4Z6.png'/>
<p class='mo-ta'>Du Lịch</p></a>
</li>
<!--http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-lien-he.png-->
<li class='lien-he'>
<a href='#' target='blank'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjhDg2BuE9F-NTgGCEP1rmPgdQ4o-u63fchdAaLLAB8l3-OCBkSe2t5NNbh445yeLf0Tkih3MO70b9pVCeR29P5uJpbvVplA0BbjlPU-C3cVRd3c9mBp7EQ7fKsFzOpy1C2-lwMfr-nHM/s0/sachhayP3Z8.png'/>
<p class='mo-ta'>Sách hay</p></a>
</li>
<li class='khuyen-mai'>
<a href='#' target='blank'><img src='http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-qua-tang.png'/>
<p class='mo-ta'>Quà tặng</p></a>
</li>
<li class='khuyen-mai'>
<a href='https://dumuckythuatso.blogspot.com/p/game.html#Vitridautrangtinh' target='blank'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcFNTJhb6FrQTZ6w8yltiS9ZQXtphWuhus6iedkz6dydPI7AlaUX6BGV0W5VfsMknY0oDASJzhivs-Y-aWip7yLg_oXsdcm8cf5wIsIGeWKCOMr6Rt2xg8-UU3-6zHpeWJGCZAZJ0cu5I/s320/GameM2W7.png'/>
<p class='mo-ta'>Game</p></a>
</li>
<!--
http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-tu-van.png -->
<!--
<li class="tu-van">
<a href="#" target="blank"><img src="http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-lien-he.png" />
<p class="mo-ta">Tư vấn</p></a>
</li>
<li class="lien-he">
<a href="#" target="blank"><img src="http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-tu-van.png" />
<p class="mo-ta">Liên hệ</p></a>
</li>
<li id="back_to_top" >
<a href="#top"><img src="http://maylockhi2.ninhbinhweb.net/wp-content/uploads/2018/09/icon-back-to-top.png" />
<p class="mo-ta">Lên đầu</p></a>
</li>
-->
</b:if> 

==