Thủ thuật tạo bộ từ khóa, Tag, Keyword làm Blog du lịch & kiếm tiền từ WebSite

Chọn chủ đề vào phần chỉnh sửa giao diện tìm kiếm <data:post.body/> và thay thế bằng code sau đây :
<!--Tao bộ Key Word - Tag cho blogspot Du lịch, kiếm tiền từ website-->
<style>
.keywords {
width:100%;
float:left;
margin:15px 0px 5px 0px;
border-bottom: 1px #fff dashed;
font-size:14px;
font-family:arial;
color: #F4A460;
padding:5px;
background:#BDEDFF;
border:1px solid #ddd}
.keywords a{
color:#7D2252
}
.keywords a:hover{
color:#C36241;
}
</style>
<div id='post_body'>
<data:post.body/>
</div>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var keyword_collect = [
"thẻ điều kiện","Adsense","Ajax","âm nhạc","ảnh"
]
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function makeKeywordForPost(mKF_id)
{
var content;
var isDOM = (navigator.appName.match("Microsoft Internet Explorer") || navigator.appName.match("MSIE")) ? false : true;
if(isDOM) {
content = document.getElementById(mKF_id).textContent;
} else {
content = document.getElementById(mKF_id).innerText;
}
var str = "";
var link1 = "http://www.google.com/custom?num=10&hl=vi&sitesearch="+home_page2+"&safe=active&client"+"="+"pu"+"b"+"-"+"4673"+"536952"+"067"+"001"+"&channel=2050848750&cof=FORID%3A1%3BAH%3Aleft%3BCX%3ABlog%2520Search%2520Engine%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcoop%2Fintl%2Fvi%2Fimages%2Fcustom_search_sm.gif%3BLH%3A65%3BLP%3A1%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&adkw=AELymgVLQ1pCgQ1HkGAZON5Ler9SjqKIlb-EpWbmPXOLco0m2rF7o0kpQwgiMj010xBmPliz5EvXVi7Gf8yNKr_D_X9kkLWWtOK6ZKU2Ac1jbzP6nm3hy9s&q=%22";
var link2 = "%22&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&cx=partner"+"-p"+"ub-"+"467"+"35"+"36952"+"0670"+"01";
for(var j=0;j<keyword_collect.length;j++){
if(content.indexOf(" "+keyword_collect[j]+" ")!=-1){
str += '<a href="'+link1+encodeURIComponent(keyword_collect[j])+link2+'">'+keyword_collect[j]+'</a>, ';
}
}
str = (str!="") ? keyword_text + str : keyword_text + "no keyword"; document.write(str);
}
//]]>
</script>
<div class='keywords'>
<script type='text/javascript'>
home_page2 = &quot;dumuckythuatso.blogspot.com&quot;;
keyword_text = &quot;<b>Từ khóa:</b> &quot;;
window.onLoad = makeKeywordForPost(&quot;post_body&quot;);</script>
</div>
</b:if>
 

<!--End Tạo bộ Key Word - Tag cho blogspot-->

Digitalnomad.vn : Thiết Kế Web đa cấu trúc, trải nghiệm viết blog đa nội dung, Koc Content truyền thông cho chính mình, xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động online, đa dạng nguồn tài chính từ việc kiến tạo các thu nhập thụ động trên internet. Gia Bảo, Blogger viết vì đam mê, chia sẻ kỹ thuật giúp bạn biến các thiết bị công nghệ kết nối internet, thành cỗ máy MMO khai thác mỏ vàng trực tuyến, các thức giúp chúng ta chạm tay vào 'tự do tài chính'.

Chủ Đề Nổi Bật :


Sponsor

1. thotgo.asia
2. goghepthanh.com
3. dichvuketoannasa.com
4. remcuakimanh.vn