Cấu trúc hiển thị quảng cáo tối ưu trên Blog digitalnomad.vn

✌ Quảng cáo trên trang bài viết - item 

☞ Infographic - Thông điệp ( thay thế cho ads  đầu bài viết )

Nội dung bài viết 1

☞ Ads cố định

Nội dung bài viết 2

❂ Quảng cáo dành riêng độc giả truy cập trên điện thoại 

☞ Ads mobile 300x600 dạng trượt
☞ Ads mobile 300x200 cố định

Nội dung bài viết 3

☞ Slogan 

Bài viết sau / trước 

Bài viết liên quan 

☞ Author  

Xem quảng cáo trên trang bài viết theo link sau : https://www.digitalnomad.vn/2021/01/gia-cong-go-oem-thot-go-khay-go-do-choi-thanh-rut-go-ban-ghe-cafe-ban-ghe-hoc-sinh-giuong-go-cau-thang-go-xu-huong-hop-tac-quoc-te-trong-thoi-dai-cong-nghiep-4.0-N5X2.html

✌ Quảng cáo trên trang chủ - homepageUrl  

☞ ads header

Nội dung trang chủ 1

☞ ads dưới bài viết đầu tiên trên trang chủ

Nội dung trang chủ 2

☞ ads Index bài viết trang chủ

Nội dung trang chủ 1

☞ ads footer

☞ Sticky ads bottom

Xem quảng cáo trên trang chủ theo link sau : https://www.digitalnomad.vn

 ✌ Quảng cáo trên SideBar  

☞ ads Widget giới thiệu link liên kết

Bài viết mới nhật - Recent Post

Bài viết xem nhiều - Popular Post

 ☞ ads fanpage facebook

Xem quảng cáo trên sideBar theo link : https://www.digitalnomad.vn/2021/01/xay-dung-blog-content-ux-internal-link-dung-lam-noi-chia-se-viet-quang-cao-top-10-google-cach-viet-slogan-Top-of-Mind-M7W5.html

 

✌ Quảng cáo trên trang nhãn - searchLabel  

Nội dung trang nhãn số 1

☞ Author 

Nội dung trang nhãn số 2

☞ ads Index bài viết trang nhãn

Xem quảng cáo trên trang nhãn theo link sau : https://www.digitalnomad.vn/search/label/Viết thuê quảng cáo

✌ Quảng cáo trên trang tĩnh - static_page

Nội dung trang tĩnh

☞ Author  

Xem quảng cáo trên trang tĩnh theo link liên kết sau : https://www.digitalnomad.vn/p/safelink.html


==°End°==