Thủ thuật hiển thị quảng cáo cuối trang theo Url

Tạo đoạn script sau trên phần </head> :
<!-- Doan code Script mau quang cao san -->
<script type='text/javascript'>
quotes1 = new Array()
quotes1[0] = &quot; ᗩᑌTᕼOᖇ : ᗰᗩᑎᑕᑌᗩKIᗰᗩᑎᕼ.ᑕOᗰ&quot;
quotes1[1] = &quot; 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙶𝚘𝚐𝚑𝚎𝚙𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑.𝚌𝚘𝚖&quot;
quotes1[2] = &quot; Author : Dichvuketoanplus.com&quot;
quotes1[3] = &quot; 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙶𝚘𝚐𝚑𝚎𝚙𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑.𝚌𝚘𝚖&quot;
quotes1[4] = &quot; 𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣 : 𝔻𝕚𝕘𝕚𝕥𝕒𝕝𝕟𝕠𝕞𝕒𝕕.𝕧𝕟&quot;
</script>
<!-- End Doan code Script mau quang cao san -->

Sau đó chèn đoạn code sau phía trên </body> :

<!--Ads chan trang -->
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<style>
.sticky_bottom{position:fixed;bottom:0;width:100%;max-width:2024px;z-index:999;background:#f2f2f2;padding:10px 5px 5px;text-align:center;box-sizing:border-box}
.button_sticky_bottom{position:absolute;width:40px;height:40px;background:#f2f2f2;top:-20px;padding:10px;border-radius:100%;z-index:888;left:50%;margin-left:-15px;text-align:center}
.ads_sticky_bottom{position:relative;z-index:999}
</style>
<div class='sticky_bottom'>
<a class='button_sticky_bottom' href='javascript:;'><i class='fa fa-angle-down'/> </a>
<div class='ads_sticky_bottom' style='display: block;'>

<font color='red' size='3'>

<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/2021/01/bao-gia-rem-vai-rem-cua-nhap-khau-hang-chinh-hang-gia-tot-dia-chi-mua-rem-may-tai-xuong-uy-tin-so-1-tai-TpHCMQ4Z0.html&quot;'>
<script>
document.write(quotes1[0]);
</script>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/2021/01/gia-cong-go-oem-thot-go-khay-go-do-choi-thanh-rut-go-ban-ghe-cafe-ban-ghe-hoc-sinh-giuong-go-cau-thang-go-xu-huong-hop-tac-quoc-te-trong-thoi-dai-cong-nghiep-4.0-N5X2.html&quot;'>
<script>
document.write(quotes1[1]);
</script>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/2021/01/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-uy-tin-cho-doanh-nghiep-thanh-lap-tu-nguon-von-trong-ngoai-nuoc-tai-TpHCMO9Y7.html&quot;'>
<script>
document.write(quotes1[2]);
</script>
<b:else/>
<script>
document.write(quotes1[4]);
</script>

</b:if>
</b:if>
</b:if>
</font>

</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
$(&#39;.button_sticky_bottom&#39;).click(function(){
$(&quot;.ads_sticky_bottom&quot;).slideToggle();
})
</script>
<!--end Ads chan trang -->

Digitalnomad.vn : Thiết Kế Web đa cấu trúc, trải nghiệm viết blog đa nội dung, Koc Content truyền thông cho chính mình, xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động online, đa dạng nguồn tài chính từ việc kiến tạo các thu nhập thụ động trên internet. Gia Bảo, Blogger viết vì đam mê, chia sẻ kỹ thuật giúp bạn biến các thiết bị công nghệ kết nối internet, thành cỗ máy MMO khai thác mỏ vàng trực tuyến, các thức giúp chúng ta chạm tay vào 'tự do tài chính'.

Chủ Đề Nổi Bật :


Sponsor

1. thotgo.asia
2. goghepthanh.com
3. dichvuketoannasa.com
4. remcuakimanh.vn