3 Code hiển thị link tiếp thị liên kết dạng Sticky Float & sidebar ( left, right, top bottom ) & code hiển thị quảng cáo dính chân trang kết hợp code quảng cáo ngẫu nhiên

Hôm nay xin giới thiệu 3 mẫu code dạng quảng cáo cố định dạng sticky Float & sidebar & quảng cáo chân trang kết hợp với code button, tạo bảng chia sẻ link liên kết dùng hiển thị text có chứa link tiếp thị liên kết hiển thị đẹp mắt, gọn gàng trên mobile và cả trên giao diện PC, Laptop.    

Cấu trúc sticky sidebar bên phải :

<!--Css sticky sidebar -->

<style>
.menu-float-right {
    width: 100px;
    position: fixed;
    top: 45%;
    right: 0;
    z-index: 99999;
}
.menu-float-right #group {
    position: absolute;
    right: 0px;
}
.menu-float-right ul {
    padding: 0;
}
.menu-float-right #group ul li {
    background: #5eb509;
    position: relative;
    border-radius: 3px;
    border: 1px solid #fff;
    list-style: none;
    margin-bottom: 10px;
}
.menu-float-right #group ul li img {
    width: 57px;
    border-radius: 5px;
}
.menu-float-right #group ul li .mo-ta {
    font-size: 9px;
    text-align: center;
    color: rgb(255, 255, 255);
    position: absolute;
    width: 90%;
    left: 5%;
    bottom: 5%;
    margin-bottom: 0px;
}
</style>

<!--End Css sticky sidebar -->

<!--Html sticky sidebar -->
<div class='menu-float-right'>
<div id='group'>
<ul>
<li class='bang-gia'>
<center>
<!-- Code quảng cáo random -->
</center>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<!--End Html sticky sidebar --> 

Cấu trúc Float button left, right, top, bottom  :

<!-- Css Float button left, right, top, bottom -->
<style>
.float-contact-phai {
position: fixed;
bottom: 40px;
left: 5px;
z-index: 99999;
}  
</style>
<style>
.float-contact {
position: fixed;
top: 25px;
left: 5px;
z-index: 99999;
}
.chat-zalo {
background: #8eb22b;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
}
.chat-face {
background: #125c9e;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
}
.float-contact .hotline {
background: #d11a59!important;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
}
.chat-zalo a, .chat-face a, .hotline a {
font-size: 18px;
color: white;
font-weight: 400;
text-transform: none;
line-height: 0;
}
}</style>
<!--
Chen code sau duoi style nếu không cho hiển thị tren dien thoai
@media (max-width: 549px){ .float-contact{ display:none }
-->

<!-- Css Float button left, right, top, bottom -->

<!-- Html Float button left, right, top, bottom -->
<div class='float-contact-phai'>
<!-- Code quảng cáo random -->
</div>

<div class='float-contact'>
<!-- Code quảng cáo random -->
</div>
<!-- End Html Float button left, right, top, bottom -->

Cấu trúc chân trang kết hợp với bảng link liên kết :


<!-- CSS bảng chia sẻ link liên kết -->
<style>
#zstips-lkbb-widget{padding:0;margin:0;list-style:none}
.zstips-lkbb-widget{margin:0;padding:0}
.zstips-lkbb-widget li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;width:50%;float:left}
.zstips-lkbb-widget a {
    text-overflow: ellipsis;
    overflow: hidden;
    white-space: nowrap;
    display: block;
    margin: 0 5px 5px 0;
    padding: 6px 15px;
    font: 400 16px Roboto!important;
    -webkit-transition: .3s;
    letter-spacing: -.5px;
    background: rgb(30, 135, 240);
    border-radius: 50px 50px 50px 6px;
    -moz-transition: .3s;
    -o-transition: .3s;
    color: #fff;
    border: 1px solid;
}
.zstips-lkbb-widget a:hover{color: #1e87f0;background-color: #ffffff;border-radius: 50px 50px 50px 0px; border: 1px solid;}
</style>
<!-- End CSS bảng chia sẻ link liên kết -->


<!--Css Sticky Bottom -->
<style>
.sticky_bottom{position:fixed;bottom:0;width:100%;max-width:2024px;z-index:999;background:#f2f2f2;padding:10px 5px 5px;text-align:center;box-sizing:border-box}
.button_sticky_bottom{position:absolute;width:40px;height:30px;background:#f2f2f2;top:-20px;padding:10px;border-radius:100%;z-index:888;left:50%;margin-left:-15px;text-align:center}
.ads_sticky_bottom{position:relative;z-index:999}  
  </style>
<!--End Css Sticky Bottom -->

<!-- Html Sticky Bottom -->
<div class='sticky_bottom'>
<a class='button_sticky_bottom' href='javascript:;'><i class='fa fa-angle-down'></i>
</a>
<div class='ads_sticky_bottom' style='display: block;'>

<!-- Html bảng chia sẻ link liên kết -->
<div id='zstips-lkbb-widget'>
<div class='zstips-lkbb-widget'>
<li><a href='https://shorten.asia/x9ZvK64Y' target='_blank' title=''>Charm đá phong thủy</a></li>
<li><a href='https://shorten.asia/3GNYcxFD' target='_blank' title=''>Dụng cụ nhà bếp bằng gỗ</a></li>
</div>
</div>
<!-- End Html bảng chia sẻ link liên kết -->
</div>
</div>

<!--script Css Sticky Bottom -->
<script type='text/javascript'>
    $('.button_sticky_bottom').click(function(){
        $(".ads_sticky_bottom").slideToggle();
    })
</script>
<!--End script Css Sticky Bottom -->

Code mẫu hiển thị link tiếp thị liên kết & text quảng cáo ngẫu nhiên : 

Quảng cáo random tiếp thị liên kết 1 : 

<!--script random -->
<script type='text/javascript'>
Adschantrangquotes = new Array()
// Shop Skute official store Lazada;
Adschantrangquotes[0] = &quot;<a href='https://shorten.asia/R9zthgKK'>Mặt Dây Chuyền Cỏ Ba Lá Thạch Anh Đỏ</a>&quot;
Adschantrangquotes[1] = &quot;<a href='https://shorten.asia/R9zthgKK'>Nhẫn Đuôi Nàng Tiên Cá Dễ Thương</a>&quot;
Adschantrangquotes[2] = &quot;<a href='https://shorten.asia/R9zthgKK'>Nhẫn hình Mèo Đá Opal</a>&quot;
Adschantrangquotes[3] = &quot;<a href='https://shorten.asia/R9zthgKK'>Nhẫn Pha Lê Mặt Nạ</a>&quot;
Adschantrangquotes[4] = &quot;<a href='https://shorten.asia/R9zthgKK'>Mặt dây chuyền Hoa mẫu đơn mạ vàng</a>&quot;
// Shop ngoc quy gemstones Lazada;
Adschantrangquotes[5] = &quot;<a href='https://shorten.asia/9wB8YMSB'>Hồ ly cửu vỹ đá thạch anh</a>&quot;
Adschantrangquotes[6] = &quot;<a href='https://shorten.asia/9wB8YMSB'>Nữ hoàng hồ ly 9 đuôi xanh ngọc</a>&quot;
Adschantrangquotes[7] = &quot;<a href='https://shorten.asia/9wB8YMSB'>Hồ ly cửu vỹ thạch anh tóc vàng</a>&quot;
// Shop Bách Hóa Online 360 Lazada;
Adschantrangquotes[8] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Lá bồ đề in chữ</a>&quot;
Adschantrangquotes[9] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Lá bồ đề in hình Phật Thích Ca</a>&quot;  
Adschantrangquotes[10] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Lá bồ đề in hình Quan Thế Âm Bồ Tát</a>&quot;    
Adschantrangquotes[11] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Linh phù vàng thuận buồm xuôi gió</a>&quot;    
Adschantrangquotes[12] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Linh phù vàng Thái Thượng Lão Quân</a>&quot;    
Adschantrangquotes[13] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Kim bài Ngũ Lộ Thần Tài</a>&quot;    
Adschantrangquotes[14] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Linh phù vàng công danh, thăng quan tiến chức</a>&quot;    
Adschantrangquotes[15] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Linh phù chú thần tài</a>&quot;    
Adschantrangquotes[16] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát</a>&quot;    
Adschantrangquotes[17] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Đèn thờ quả cầu pha lê</a>&quot;    
Adschantrangquotes[18] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Tháp xá lợi phật giáo</a>&quot;    
Adschantrangquotes[19] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Dây chuyền túi vàng phước lành</a>&quot;    
Adschantrangquotes[20] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Tháp xá lợi kinh luân tây tạng</a>&quot;    
Adschantrangquotes[21] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Túi bát quái giữ của</a>&quot;    
Adschantrangquotes[22] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Kinh chú thần tài đỏ bỏ ví</a>&quot;    
Adschantrangquotes[23] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Linh phù vàng cầu con hiếm muộn</a>&quot;  
Adschantrangquotes[24] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Tượng phật thiên thủ thiên nhãn</a>&quot;  
Adschantrangquotes[25] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Cặp voi phong thủy xanh</a>&quot;  
Adschantrangquotes[26] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Dây chuyền chữ phúc phước lành</a>&quot;  
Adschantrangquotes[27] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Cặp tỳ hưu đỏ huyết rồng</a>&quot;  
Adschantrangquotes[28] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Cặp tỳ hưu xanh trấn trạch</a>&quot;  
Adschantrangquotes[29] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Tượng quan công gốm sứ</a>&quot;  
Adschantrangquotes[30] = &quot;<a href='https://shorten.asia/jdV434De'>Tượng rồng đỏ huyết long</a>&quot;  
Adschantrangrandomquote = Math.random() * (Adschantrangquotes.length)
Adschantrangrandomquote = Math.floor(Adschantrangrandomquote)
document.write(Adschantrangquotes[Adschantrangrandomquote])
</script>
<!--End script random -->

Quảng cáo random tiếp thị liên kết mẫu số 2 :
<!--script random -->
<script type='text/javascript'>
Adschantrangquotes2 = new Array()
// Shop Skute official store Lazada;
Adschantrangquotes2[0] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Gương bát quái gỗ hồ đào</a>&quot;
Adschantrangquotes2[1] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Hồ lô hòa hợp</a>&quot;
Adschantrangquotes2[2] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Kim long đồng hóa giải xung sát</a>&quot;
Adschantrangquotes2[3] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Tam cát hoa mai chiêu tài lộc</a>&quot;
Adschantrangquotes2[4] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Hồ lô ngọc bích may mắn</a>&quot;
Adschantrangquotes2[5] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Tỳ hưu chiêu tài lam ngọc</a>&quot;
Adschantrangquotes2[6] = &quot;<a href='https://shorten.asia/urpjpHSQ'>Ngũ phúc hoa mai</a>&quot;
// Shop 2;
Adschantrangrandomquote2 = Math.random() * (Adschantrangquotes2.length)
Adschantrangrandomquote2 = Math.floor(Adschantrangrandomquote2)
document.write(Adschantrangquotes2[Adschantrangrandomquote2])
</script>
<!--End script random -->

Quảng cáo random tiếp thị liên kết mẫu số 3 kết hợp code chèn Button vào giữa ảnh & code quảng cáo ngẫu nhiên  :

<!--CSS Chen Button giua hinh-->
<style>
.button-giua-anh {
  position: relative;
  width: 100%;
  max-width: 400px;
}

.button-giua-anh img {
  width: 60%;
  height: auto;
}

.button-giua-anh .btn {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  -ms-transform: translate(-50%, -50%);
  background-color: #FF6A6A;
  color: white;
  font-size: 12px;
  padding: 6px 12px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  border-radius: 5px;
  text-align: center;
}

.button-giua-anh .btn:hover {
  background-color: #8B4726;
}
</style> 
<!--End CSS Chen Button giua hinh-->
 
<!--script Ads random menu -->
<script type='text/javascript'>
Adsmenuquotes1 = new Array()
// Shop Skute official store Lazada;
Adsmenuquotes1[0] = &quot;<div class='button-giua-anh'><img src='https://cf.shopee.vn/file/9c2c1818de584ebb68c80aca2b319717' alt='Xem gian hàng' style='width:100%'/><a href='https://shorten.asia/PN1n2Ah2'><button class='btn'>Xem gian hàng</button></a></div>&quot;
Adsmenuquotes1[1] = &quot;<div class='button-giua-anh'><img src='https://cf.shopee.vn/file/9c2c1818de584ebb68c80aca2b319717' alt='Xem gian hàng' style='width:100%'/><a href='https://shorten.asia/PN1n2Ah2'><button class='btn'>Xem gian hàng</button></a></div>&quot;
// Shop 2;
Adsmenurandomquote1 = Math.random() * (Adsmenuquotes1.length)
Adsmenurandomquote1 = Math.floor(Adsmenurandomquote1)
document.write(Adsmenuquotes1[Adsmenurandomquote1])
</script>
<!--End script Ads random menu -->

SideBar Cố Định Bên Phải Mẫu Số 1 :

<!--Sidebar-Plugin-with-jQuery-Sidebar-js--> 


<!--<link href="https://www.jqueryscript.net/demo/Minimal-Drawer-Sidebar-Plugin-with-jQuery-Sidebar-js/css/sidebar.css" rel="stylesheet"></link>    -->

<style> 
/**
 * @author Colin Deepe.

 * Licensed under the MIT license:
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 *
 */

#sidebar {
  position: fixed;
  top: 40%;
  -webkit-transition: all 0.5s;
  transition: all 0.5s;
}

#sidebar[data-position="right"] { right: -350px; }

#sidebar[data-position="right"].open {
  -webkit-transform: translate3d(-350px, 0, 0);
  transform: translate3d(-350px, 0, 0);
}

#sidebar[data-position="right"] .icons { float: left; }

#sidebar[data-position="left"] { left: -350px; }

#sidebar[data-position="left"].open {
  -webkit-transform: translate3d(350px, 0, 0);
  transform: translate3d(350px, 0, 0);
}

#sidebar[data-position="left"] .icons { float: right; }

#sidebar .icons {
  width: 25px;
  float: left;
}

#sidebar .icons .icon {
  background-color: #ECF0F1;
  margin-bottom: 5px;
}

#sidebar .icons .icon:hover { background-color: #61B2A0; }

#sidebar .icons .icon:last-child { margin-bottom: 0px; }

#sidebar .icons .icon.active { background-color: #61B2A0; }

#sidebar .icons .icon span {
  margin: 0.34em;
  color: white;
  font-size: 1.5em;
}

#sidebar .icons .icon img {
  width: 40px;
  margin: 5px;
}

#sidebar .contents {
  width: 350px;
  height: 450px;
  float: left;
  background-color: #61B2A0;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
}

#sidebar .contents .content {
  padding: 5px 25px 25px 25px;
  color: white;
}

#sidebar .contents .content.hide { display: none; }

#sidebar .contents .content.show { display: block; }

#sidebar .contents .content h3 { color: white; }

#sidebar .contents .content ul {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
  margin-top: 10px;
}

#sidebar .contents .content ul li { margin-bottom: 15px; }

#sidebar .contents .content ul li:last-child { margin-bottom: 0px; }

#sidebar .contents .content img { max-width: 100%; }

/*# sourceMappingURL=sidebar.css.map */
 
</style>

<div data-position="right" id="sidebar">
<!--Div Side bar-->
 
<div class="icons">
<!--Div icons-->
 
<div class="icon" data-content="beispiel1" style="max-width:30px;">
<img src="https://img.icons8.com/metro/2x/shop.png" style="width:80%"/>
</div>
 
<div class="icon" data-content="beispiel2" style="max-width:30px;">
<img src="https://toppng.com/uploads/preview/measurement-and-reporting-digital-marketing-icon-vector-11563399020mqc6fvfauq.png" style="width:60%"/>
</div>
             
<!--End Div icons-->
</div>

 
 
<div class="contents">
<!--Div Content-->

<div class="content hide" data-content="beispiel1">
<!--Div beispiel1-->
 
<h3>Shop</h3>
<ul>                  
<li style="text-align: justify;"> 
Link 1
</li>
<li style="text-align: justify;"> 
Link 2 
</li>
</ul>               
<!--End Div beispiel1-->  
</div>
             
<div class="content hide" data-content="beispiel2">
<!--Div beispiel2-->  
<h3>Marketing</h3>
<ul>                  
<li style="text-align: justify;"> 
Link 1
</li>
<li style="text-align: justify;"> 
Link 2
</li>
</ul> 
<!--End Div beispiel2-->
</div>

<!--End Div Content-->
</div>
 
<!--End Div Side bar-->
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script src="https://www.jqueryscript.net/demo/Minimal-Drawer-Sidebar-Plugin-with-jQuery-Sidebar-js/js/sidebar.js"></script>
<!--End Sidebar-Plugin-with-jQuery-Sidebar-js-->