Thủ thuật khắc phục sự cố, giải quyết các vấn đề liên quan đến lỗi phát sinh trên web blogspot

Lỗi ( error ) là vấn đề thường xuyên phát sinh trong quá trình chỉnh sửa, cấu hình thiết lập, chỉnh sửa & làm đẹp giao diện, nội dung trên trang web của nhiều nền tảng chuyên dùng để thiết kế web & với blogspot việc xảy ra một số lỗi trong quá trình hoạt động cũng là việc rất bình thường, quan trọng là khi phát hiện ra lỗi chúng ta cần nhanh chóng xử lý và khắc phục nó nhằm tránh ảnh hưởng đến thứ hạng trên trang tìm kiếm và làm hài lòng người dùng là ok thôi.

Tìm hiểu thêm thủ thuật Blogger trên chuyên mục Thủ Thuật Blogspot   nơi chia sẻ : kiến thức, kinh nghiệm giúp tối ưu blogger hay nhất, mới nhất

Sau đây là danh sách liệt kê các loại lỗi mà blogger hay gặp phải khi cài đặt trang web/blog trên nền tảng blogspot.

Phần I : Danh sách lỗi cần sửa (Fix Lỗi), Bảo Trì Blogspot :

 1. Số bài đăng của mỗi nhãn hiển thị không chính xác 
 2. Mục bài đăng cũ hơn, bài đăng mới hơn không hiển thị 
 3. Tiện ích phân trang không hoạt động 
 4. Tiện ích Popular Posts không hiển thị ảnh thumbnail  
 5. Ảnh trong bài đăng quá to và lấn sang sidebar 
 6. Tốc độ load trang, tải Blog quá chậm 
 7. Xung đột giữa các tiện ích, xung đột js hoặc Javascript trên blog không hoạt động 
 8. Lỗi liên quan đến  cài đặt https  
 9. Lỗi 404 trên Blogspot  
 10. Cách sửa lỗi sai font chữ trong blogspot 
 11. Khắc phục Lỗi không đăng nhập được vào blogger
 12. Blogspot lỗi không submit được bài viết
 13. Khắc Phục Lỗi Thẻ Tiêu Đề Trùng Lặp ?m=0 và ?m=1 - Blogspot
 14. ...

Phần II : Nội dung chi tiết hướng dẫn cách khắc phục sự cố & giải quyết các vấn đề liên quan đến lỗi phát sinh trên Blogspot :

Sửa lỗi Table of Content không hiển thị tiếng việt trên template Median Ui :

Tìm đoạn Code sau  :

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
       <script>/*<![CDATA[*/ function medianTOC(){var a=1,b=0,c=""; document.getElementById("post-body").innerHTML=document.getElementById("post-body").innerHTML.replace(/<h([\d]).*?>(\n.*?|.*?)<\/h([\d]).*?>/gi,function(d,e,f,g){return e!=g?d:(e>a?c+=new Array(e-a+1).join("<ol class='point"+a+"'>"):e<a&&(c+=new Array(a-e+1).join("</ol></li>")),b+=1,c+='<li><a href="#'+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"")+'" title="'+f+'">'+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ")+"</a>",a=parseInt(e),"<h"+e+" id='"+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"")+"'>"+f+"</h"+g+">")}),a&&(c+=new Array(a+1).join("</ol>")),document.getElementById("post-tocContent").innerHTML+=c} /*]]>*/</script>
</b:if> </b:if>

Search nhanh đến vị trí : function medianTOC()

 sau đó thay thành

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script>/*<![CDATA[*/ function medianTOC(){var a=1,b=0,c=""; document.getElementById("post-body").innerHTML=document.getElementById("post-body").innerHTML.replace(/<h([\d]).*?>(\n.*?|.*?)<\/h([\d]).*?>/gi,function(d,e,f,g){return e!=g?d:(e>a?c+=new Array(e-a+1).join("<ol class='point"+a+"'>"):e<a&&(c+=new Array(a-e+1).join("</ol></li>")),b+=1,c+='<li><a href="#'+f.replace(/[^a-z]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"_")+'" title="'+f+'">'+f+"</a>",a=parseInt(e),"<h"+e+" id='"+f.replace(/[^a-z]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"_")+"'>"+f+"</h"+g+">")}),a&&(c+=new Array(a+1).join("</ol>")),document.getElementById("post-tocContent").innerHTML+=c} /*]]>*/</script>      

</b:if></b:if>
 

(đang cập nhật ...)