Hợp tác cung ứng gỗ tràm nguyên liệu ( f1, f2,...) - Nhận gia công ghép gỗ tràm theo yêu cầu ( Finger / Solid / Live Edge / End Gain,... )