Gia công tẩm, sấy gỗ cao su, giải pháp ổn định nguồn cung gỗ nguyên liệu cho ngành sản xuất & chế biến gỗ