Cần tìm xưởng cưa xẻ, cung cấp gỗ muồng đen, muồng vàng xẻ tươi theo kích thước yêu cầu