Cần tìm xưởng cung cấp gỗ tràm xẻ tươi ( tràm bông vàng, tràm hom, tràm f1, f2,... )