Gia công ghép gỗ sồi ngắn theo yêu cầu của đơn vị đặt hàng