, Gia công sản xuất gỗ ghép không phải ván ghép quy cách 1m2x2m4 , 1m22x2m44 là gì ?