Máy bấm giá Motex chuyên dùng để gắn giá trên các mặt hàng trưng bày , hàng tồn kho

Hình ảnh minh họa