Công ty Dịch vụ kế toán có phải là đơn vị đào tạo & cung ứng nguồn nhân lực, nhân sự, nhân viên kế toán cho doanh nghiệp ???

Xu hướng khởi nghiệp & chuyển hướng đầu tư tăng mạnh ở nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam làm gia tăng nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo làm việc trong doanh nghiệp bao gồm lĩnh vực ngành nghề kế toán. 

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kế toán thuế, nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán ra đời.

Vậy ? Công ty Dịch vụ kế toán có phải đơn vị đào tạo & cung cấp nguồn nhân lực, nhân sự, nhân viên kế toán cho doanh nghiệp ??? 

Vâng tuy cùng giải quyết vấn đề liên quan đến kế toán cho doanh nghiệp nhưng mô hình các công ty cung cấp dịch vụ kế toán là đơn vị chuyên tuyển dụng nhân viên & nhân sự có chuyên môn về lĩnh vực kế toán tài chính, đồng thời đây cũng là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực giúp hình thành đội ngũ kế toán giỏi chuyên môn, thông qua quá trình làm việc & học tập tích lũy dựa trên công việc thực tế.

Nhưng các Công ty Dịch vụ kế toán không phải là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực , nhân viên, nhân sự kế toán cho các công ty & doanh nghiệp. Nhân viên kế toán được đào tạo được làm việc tại chính các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thông qua việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cần thuê ngoài đơn vị độc lập có chuyên môn về lĩnh vực kế toán thuế. Họ không là đơn vị tuyển dụng vào đạo tào kế toán đến làm việc tại doanh nghiệp và xử lý công việc kế toán tại chính văn phòng của các Công Ty Dịch vụ Kế toán đào tạo và tuyển dụng họ.  

Vậy nên công ty Dịch vụ kế toán không phải là đơn vị đào tạo & cung cấp nguồn nhân lực, nhân sự, nhân viên kế toán cho doanh nghiệp và là đơn vị được quý công ty - doanh nghiệp ký kết hợp đồng thuê ngoài nhằm giúp giải quyết các vấn đề về kế toán thuế theo yêu cầu của khách hàng { Công ty sản xuất kinh doanh thương mại, công ty xây dựng, công ty du lịch lữ hàng,.... }