Template Html đẹp " consulting nicepage " Dịch Vụ Kế Toán làm trang chủ cho Blogspot

 


Thiết kế template blogspot cho công ty cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói , sử dụng mẫu HTML  https://consulting.nicepage.io  dùng làm trang chủ. 
Tham khảo trang : dichvuketoanplus.com
 
Hướng dẫn cách làm :
 
Bước 1 ☞ Vào trang https://nicepage.com tải soucre Html
Bước 2 ☞ Tạo trang Blogspot trống 
 
❀ Điều kiện phía trên </head> :
 
Nếu là trang chủ :
✑ Chèn CSS  https://consulting.nicepage.io
 
Ngược lại nếu không phải trang chủ :
✑ Chèn Css template blogspot mà bạn yêu thích như trên trang dichvuketoanplus.com là template SaNai 
 
❀ Điều kiện phía trên <body> :
 
Nếu là trang chủ :
✑ Chèn Html https://consulting.nicepage.io
 
Ngược lại nếu không phải trang chủ :
✑ Chèn bộ code của template blogspot của bạn.
 
Tham khảo thêm mẫu HTML :
  • https://nicepage.com/html5-template/preview/steel-technology-198875 
  • https://nicepage.com/html-templates/preview/luxury-hotel-benefits-357252 
  • https://nicepage.com/html-templates/preview/new-york-taxi-service-346972