Viết quảng cáo giúp chuyển đổi nhận thức khách hàng B2C thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích & có giá trị cho người dùng