Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing Popup & Intro Style 1

Link xem Mẫu  Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing Popup & Intro Style 1 : https://www.digitalnomad.vn/2021/07/turp3i1-vien-uong-chong-lao-hoa-tang-suc-de-khang.html

Code đăng bài dạng tiếp thị liên kết Popup & Intro mẫu 1 : 

Xem code tạo khung chứa code có nút copy : https://www.digitalnomad.vn/2021/07/khung-chua-code-dep-kem-nut-copy-cuc-dinh-danh-cho-blogger-chia-se-codeIt2065.html 

Code Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing Popup Copy
  
 
<!--Code Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing Popup & Intro Style 1-->

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>

<style type="text/css">

#popup-giua-man-hinh .headerContainer,#popup-giua-man-hinh .bodyContainer,#popup-giua-man-hinh .footerContainer{max-width:300px;margin:0 auto;background:#FFF}

#popup-giua-man-hinh .padding{padding:0px}

#popup-giua-man-hinh .bodyContainer{min-height:600px}

#popup-giua-man-hinh .popUpBannerBox{position:fixed;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;top:0;left:0;

color:#FFF;z-index:999999;display:none}

#popup-giua-man-hinh .popUpBannerInner{max-width:300px;margin:0 auto}

#popup-giua-man-hinh .popUpBannerContent{position:fixed;top:-40px}

#popup-giua-man-hinh .closeButton{color:red;text-decoration:none;font-size:18px}

#popup-giua-man-hinh a.closeButton{float:right}

</style>

 <img border="0" data-original-width="300" src="https://cf.shopee.vn/file/ec40e59dc9f39a9975357b58b52e2c9d" />

<div id="popup-giua-man-hinh">

<div class="popUpBannerBox">

 <div class="popUpBannerInner">

 <div class="popUpBannerContent">

 <p><a class="closeButton" href="#"></a></p>

<!--==================== CODE HIỂN THỊ QUẢNG CÁO ====================-->

<!--intro-->

<div id="intro_homepage">

  <div class="meta_">

  <div class="intro_homepage_content">

<div class="intro_label">

<h2 class="_title" style="font-size: 20px;">

<i aria-hidden="true" class="fa fa-gg" style="display: none; font-weight: 900; margin: 0px 20px 0px 0px;">

</i>

[TuRp3i1] Viên uống chống lão hóa - Tăng sức đề kháng - đẹp da

<i aria-hidden="true" class="fa fa-gg" style="display: none; font-weight: 900; margin: 0px 0px 0px 20px;"></i>

<br />

<a href=" # ">

<aa style="background: rgb(82, 83, 125) none repeat scroll 0% 0%; border-radius: 10px; padding: 0px 10px;">

Tăng Sức Đề Kháng

<!--Đồ Tiện Ích-->

<!--Ăn Kiêng-->

<!--Nguyên Liệu Nấu Ăn-->

<!--Phòng Chống Dịch-->

<!--Game-->

<!--Thực phẩm-->

<!--Đồ Dùng Cần Thiết-->

<!--Chăm Sóc Sức Khoẻ-->

<!--Đồ Tiện Ích-->

<!--Mẹ & Bé-->

<!--Chăm Sóc Sắc Đẹp-->

<!--Vật Tư Ngành Gỗ-->

<!--Nhu Yếu Phẩm-->

</aa>

</a>

</h2>

 <!--<p>Blog chia sẽ thủ thuật Miễn Phí</p>-->

 <!--QC Ads-->

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

<center>

<!--chen code-->
 
 <div id="at-widget"></div>

          <script async="" src="https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2FVi%C3%AAn-u%E1%BB%91ng-ch%E1%BB%91ng-l%C3%A3o-h%C3%B3a-T%C4%83ng-s%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BB%81-kh%C3%A1ng-%C4%91%E1%BA%B9p-da-ng%E1%BB%ABa-th%C3%A2m-puritan's-Pride-vitamin-C-1000mg-250v-i.14888433.190265830&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=3&amp;style_type=3&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;" type="application/javascript"></script>

<!--End chen code--> 

 

</center>   

</div>

   

<!--End QC Ads-->  

</div>

   

  </div></div>

  <div class="meta_">

  </div>

  </div>  

<!--End intro-->

<!--==================== END HIỂN THỊ QUẢNG CÁO ====================-->

 </div>

 </div>

</div>

<script type="text/javascript">

 function showPopUpBanner() {

 $('.popUpBannerBox').fadeIn("2000");

 }

 setTimeout(showPopUpBanner, 1000); //thời gian popup bắt đầu hiển thị

 $('.popUpBannerBox').click(function(e) {

 if ( !$(e.target).is('.popUpBannerContent, .popUpBannerContent *' ) ) {

 $('.popUpBannerBox').fadeOut("2000");

 return false;

 }

 });

 $('.closeButton').click(function() {

 $('.popUpBannerBox').fadeOut("2000");

 return false;

 });

</script>

</div>   
<!--End Code Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing Popup & Intro Style 1-->