Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cốt định khi xem bài viết

Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cốt định khi xem bài viết :
 

 <style>
 .wrapper {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.main,
.sidebar {
  border: 3px solid black;
  padding: 15px;
  background-color: #fff;
}

.main {
  width: 60%;
  height: 150vh;
}

.sidebar {
  width: 25%;
  height: 25vh;
}

body {
  background-color: #ccc;
  font-family: sans-serif;
  padding: 10px;
}
 
.sidebar {
  position: -webkit-sticky;
  position: sticky;
  top: 0;
}
 
  </style>  
<div class="wrapper">
  <div class="main">
    Code Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cốt định khi xem bài viết
  </div>
  <div class="sidebar">
    Nội dung Sticky sidebar cố định khi xem nội dung bài viết chính
  </div>
</div>

Code Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cố định khi xem bài viết
Digitalnomad.vn : Thiết Kế Web đa cấu trúc, trải nghiệm viết blog đa nội dung, Koc Content truyền thông cho chính mình, xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động online, đa dạng nguồn tài chính từ việc kiến tạo các thu nhập thụ động trên internet. Gia Bảo, Blogger viết vì đam mê, chia sẻ kỹ thuật giúp bạn biến các thiết bị công nghệ kết nối internet, thành cỗ máy MMO khai thác mỏ vàng trực tuyến, các thức giúp chúng ta chạm tay vào 'tự do tài chính'.

Chủ Đề Nổi Bật :


Sponsor

1. thotgo.asia
2. goghepthanh.com
3. dichvuketoannasa.com
4. remcuakimanh.vn