[Df942] Nhà bóng gấp gọn, tiện lợi khu đồ chơi liên hoàn gồm có Lều , Đường Ống, Nhà banh cho bé vui chơi thoả thích trong nhà & ngoài trời.

Hình ảnh minh họa