Dịch vụ kế toán online cho doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Xu hướng chuyển đổi số cho doanh nghiệp từ kỹ thuật số sang phân tích dữ liệu và quản lý bằng công nghệ 4.0 như trí tuệ nhận tao ( AI ) , internet kết nối vạn vật ( IoT ) , dữ liệu lớn ( Big Data ), điện toán Đám mây ( cloud computing ) , Blockchain,... xu thế tất yếu cho sự phát triển của Doanh Nghiệp.


 

Đại dịch covid góp phần hình thành các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4.0, là đơn vị tiên phong trong việc đầu tư và phát triển công nghệ giúp hỗ trợ công việc và nhận làm việc từ xa  cho công ty - doanh nghiệp, trong số đó có mô hình làm dịch vụ kế toán online cho doanh nghiệp,  chuyển đổi số giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán vận hành và quản lý công việc nhập liệu, xử lý, phân tích số liệu một cách an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí trên môi trường internet.

Dịch vụ kế toán online là phương thức hợp tác giữa các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kế toán với nhà cung cấp các phần mềm & giải pháp giúp quản lý điều hành công việc từ xa bao gồm các lĩnh vực Kế toán - Tiền Lương - Bán Hàng & Marketing Online.

Thuê ngoài công ty dịch vụ kế toán online và công việc kế toán trực tuyến giữa doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ là gì ?

Đây là mô hình kế toán dịch vụ mà theo đó công ty nhận làm trọn gói công việc liên quan  đến việc nhập liệu, xử lý chứng từ, hoàn thiện sổ sách, báo cáo tài chính, và các hồ sơ khác liên quan đến báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp theo mô hình truyền thống được xử lý và chuyển sang mô hình làm việc trực tuyến online.

Dịch vụ kế toán trực tuyến là mô hình không quá mới lạ so với nhiều doanh nghiệp tuy nhiên trong thời gian gần đây dưới tác động của đại dịch covid, nhiều công ty chuyển hướng sang mô hình làm việc tại nhà, quản lý và điều hành công việc từ xa ngày càng nhiều chính trong xu hướng chuyền đổi số dành cho " việc làm văn phòng " - mô hình thuê ngoài dịch vụ kế toán online là xu thế tất yếu giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian làm việc tại chỗ - vừa đảm bảo an toàn cho nhân viên, vừa giúp hoàn thành công việc với năng suất và hiệu quả cao trong mùa dịch.