[Mig79] Lều Công Chúa Cho Bé yêu, thiết kế Kiểu Hàn Quốc Có Rèm Che, vừa là chỗ chơi, vừa là chỗ ngủ

Hình ảnh minh họa