[Flor749] Sàn nhựa giả gỗ 183x1220x5mm/WL0.5mm Us Plus SPC MS YV-008