[FlorCjs118] Sàn nhựa cao cấp 183x1220x5mm/WL0.5mm Us Plus SPC MS YV-007