[Vpp1710] ] Bìa 20 Lá/40 Lá/ 60 Lá/ 80 Lá/100 Lá Nhựa Tốt, Độ Dẻo Cao

Hình ảnh minh họa