[Vppz102] Bút dạ viết bảng Deli, xóa được - 3 màu Mực xanh/đen/đỏ

Hình ảnh minh họa