Decode Unpacker Eval - Giải Mã Javacript Eval Function

Tool Giải Mã JavaScript Packer UnPacker dạng Eval và Tool Giải Mã javascript đa định dạng hiển thị trên blog này chỉ mang tính minh họa, để xem nội dung code, giải mã các kiểu file javascript bị mã hóa vui lòng xem link tool trên các trang chuyên dụng Gia Bảo chia sẻ phía cuối trang bài viết nhé. :

JavaScript Packer UnPacker

Tool Giải Mã Javascript giúp giải mã được nhiều kiểu định dạng sau đây hiện đang được phát triển và chia sẻ trên Github.

Trang này đã không còn nhận được cập nhật và sửa lỗi. Vui lòng truy cập de4js để sử dụng phiên bản mới, tốt hơn.

Giải mã JavaScript

Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!
Tham khảo Thêm Cách Giải Mã Javascript Sịn Sò Con Bò :

Có 4 Dạng Mã Hóa javaScript phổ biến  : 

 • Mã hóa dạng HEX [ Var_... ] : https://javascriptobfuscator.com/Javascript-Obfuscator.aspx 
 • Mã hóa dạng EVAL (FUNCTION(P,A,C,K,E,R) : http://dean.edwards.name/packer/ 
 • Mã hóa dạng BASE64 : https://www.base64decode.org/ 
 • Mã hóa dạng VAR _{STRING};VAR _{STRING} 
Để giải mã 4 dạng mã hóa trên các bạn vào Các Trang Giải Mã được liệt kê sau đây copy code cần giải mã ấn UnPack  - hy vọng tìm ra câu trả lời code Javascript này được viết như thế nào : 
 • https://freeseotool.org/javascript-unpacker 
 • https://lelinhtinh.github.io/de4js 
 • https://www.dcode.fr/javascript-unobfuscator 
 • https://matthewfl.com/unPacker.html 
 • http://ddecode.com/hexdecoder/ (Giải mã các loại mã hóa HTML/Oct/Hex ) 
 • https://www.strictly-software.com/unpack-javascript (Giải mã các loại mã hóa dạng eval(function(p,a,c,k,e,r)…) 
 • http://matthewfl.com/unPacker.html (Giải mã các loại mã hóa dạng eval(function(p,a,c,k,e,r)…) 
Chèn Tool Giải Mã Javascript vào blog của bạn :
 • https://jsfiddle.net/baivong/jzqjj3ah
 • https://gist.github.com/richard512/20ce00d5c598d990ab7e544badefbdb6