Thủ Thuật Blogspot - Popup Quảng cáo ( Cực Ngon Cho Blogger )

Popup quảng Cáo Cuối Trang Bên Trái hoặc Bên Phải  :

<!--Popup QC Sản Phẩm -->  
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js'/>
<style>
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight{background:#fff;bottom:-100%;left:20px;right:20px;padding:10px 30px 10px 10px;box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;opacity:0;visibility:hidden;transition:all 2s;z-index:99999;position:fixed;left:auto;top:auto!important;border-radius:7px}
@media (max-width:480px){.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight{left:10px;right:10px;max-width:300px}.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight .PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content{max-width:180px}}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight .mr__20{margin-right:10px}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight h4{color:#fff;margin:0;font-size:14px;font-weight:normal;margin-bottom:5px}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight h3{margin:0;font-size:15px;max-width:255px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;color:#fff}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight h3 a{color:#fff;margin:0;font-size:14px}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight .PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago{color:#fff;font-size:12px}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight .pe-7s-close{right:5px;top:0;cursor:pointer;position:absolute;color:#fff}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight .pe-7s-close:before{content:&quot;\00D7&quot;}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight.slideUp{bottom:20px;opacity:1;visibility:visible}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight.middle-xs{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center}
.PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight.flex{box-sizing:border-box;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;background: #f02b2b;}
</style>
<div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight flex pf middle-xs'/>
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  $(document).ready(function($) {
    SalesPop()
  });

  function fisherYates(myArray) {
    var i = myArray.length,
      j, temp;
    if (i === 0) return false;
    while (--i) {
      j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
      temp = myArray[i];
      myArray[i] = myArray[j];
      myArray[j] = temp;
    }
  }
  var collection = new Array();
collection[0] = "<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/thot-go-cao-cap-tieu-chuan-thot-go-gia-reUUKlai7i1.html' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ4aYcYxgQPY4q2jrRllxCUojA-GKmQVdHmD33_q2WLwNyUniwsfK5ZJcO94wYauUcCHbOKu7QSebQycCfcD80PEDyHGK88hXciwbsMg1NSgL1n1ZZgSzz9vkdPPOyH8EzKxl60aFMb48/s16000/thot-go-tieu-chuan-go-cao-suNodI5.png' alt='Thớt Gỗ' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/thot-go-cao-cap-tieu-chuan-thot-go-gia-reUUKlai7i1.html' title='Thớt Gỗ'>Thớt Gỗ Xuất Khẩu</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
collection[1] = "<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/van-ghep-gia-re-pho-thong-go-ghep-tieu-chuan-xuat-khau-la-giU9p3e3.html' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsO9wTsx3ZjWdmThpehZ_psSdhRW3P_oCAuKYK1X3jBmYetN68IEJkqTc9KBN00SzLaDfXgf9dATEguUV2wjkgOD1YA4hv7WmqDdH9U6dVrmMIyo_WtELXHdF180c2rO3IDUGiUIBJqpk/s16000/Van-ghep-go-cao-su-rong200-450x500-3000mmV179.jpg' alt='Gỗ Ghép' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/van-ghep-gia-re-pho-thong-go-ghep-tieu-chuan-xuat-khau-la-giU9p3e3.html' title='Gỗ Ghép'>Gỗ Ghép</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
collection[2] = "<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/mua-van-mdf-hdf-plywood-van-tron-phu-melamine-laminate-acrylic-veneerBf421.html' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmU5i6zUgyZwwLMkR2S05bUMK0xPjk5_qOwlfNbo4EnRB0DzpQfl4JKYQ54-DzgMUOwL_GASTR2dk9nBiMxdJyzuzlsBxj-pyMa5I0jdw1y8H3XCZtmERpUeA2pyIkM_7uAoFeJ_nzY7o/s16000/Mua-van-mdf-o-dau-mach-ban-noi-BAnmdf-chong-am-tieu-chuan-thai-lan8-9-12-15-17mmX5k3.png' alt='Ván Mdf' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/mua-van-mdf-hdf-plywood-van-tron-phu-melamine-laminate-acrylic-veneerBf421.html' title='Ván Mdf'>Ván Mdf</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
collection[3] = "<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/mua-van-mdf-hdf-plywood-van-tron-phu-melamine-laminate-acrylic-veneerBf421.html' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2evYhh8yla81pXn9HBK6My3SL_9_HSFylr3CPgY861lvaZdkEv-RmTbDpKNzsjzY7GsFOPAE1wJob6we0wo7MabeLsbFixLDF74AWA7RcwRsmCc9kKua4FFmQWe9uBgWu-abtw8iMpI4/s16000/Van-plywoodApoLap3.png' alt='Ván Plywood' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/mua-van-mdf-hdf-plywood-van-tron-phu-melamine-laminate-acrylic-veneerBf421.html' title='Ván Mdf'>Ván Plywood</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
collection[4] = "<a href='https://shorten.asia/P8JXm2AM' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/b9/5d/9c/e31928565c845e9767acfef79863313f.gif' alt='RoBot Hút Bụi' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://shorten.asia/P8JXm2AM' title='Robot Hút Bụi'>Robot Hút Bụi</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
collection[5] = "<a href='https://shorten.asia/sJzMYBDc' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://cf.shopee.vn/file/d4623502d4c6e27c9fe7f335bb4dbe3c' alt='Nồi Chiên Không Dầu' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://shorten.asia/sJzMYBDc' title='Nồi Chiên Không Dầu'>Nồi Chiên Không Dầu</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
collection[6] = "<a href='https://shorten.asia/XNyMMtvp' class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-img mr__20'><img src='https://cf.shopee.vn/file/512327fb5fe35c7346ac74a75cfe0681' alt='Máy Ép Chậm' width='65' height='84' /></a><div class='PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-content'><h4 class='fs__12 fwm mg__0'>Sản phẩm</h4><h3 class='mg__0 mt__5 mb__5 fs__18'><a href='https://shorten.asia/XNyMMtvp' title='Máy Ép Chậm'>Máy Ép Chậm</a></h3><span class='fs__12 PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago'></span></div><span class='pe-7s-close pa fs__20'></span>";
  function SalesPop() {
    $(".PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight").length < 0 || setInterval(function() {
      $(".PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight").fadeIn(function() {
        $(this).removeClass("slideUp")
      }).delay(5e3).fadeIn(function() {
        var t = ["1 phút", "5 phút", "10 phút", "12 phút", "14 phút", "16 phút", "18 phút", "20 phút", "25 phút", "30 phút", "36 phút", "38 phút", "40 phút", "42 phút", "45 phút", "50 phút", "1 giờ", "2 giờ", "3 giờ"],
          e = Math.floor(Math.random() * t.length),
          p = Math.floor(Math.random() * collection.length),
          a = collection[p],
          h = t[e];
        $(".PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight").html(a), $(".PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight-timeago").text("Gia Bảo Marketing "), $(this).addClass("slideUp"), $(".pe-7s-close").on("click", function() {
          $(".PopupQCsanphamCuoiTrangLeftRight").remove()
        })
      }).delay(15e3)
    }, 5e3)
  }
  fisherYates(collection);
  //]]>
</script>
<!--End Popup QC Sản Phẩm -->  

Lưu Ý : 

Nếu bạn muốn chuyển quảng cáo qua bên trái thì đổi code màu đỏ  left:auto thành right:auto

Popup Thông Báo - Quảng Cáo Hiển Thị Trang Chủ - Trang Nhãn ( Ngăn Hiển Thị Popup Trong các Trang Nhãn định trước  bằng cách Kết Hợp Code <b:if cond='data:blog.url == &quot;Link Nhãn, bài viết  Cụ thể &quot;'> ) :

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'> 
   
<!--Khong hien thi Popup trong cac nhan sau --> 
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nam%20Trung%20JSC&quot;'>

<b:else/> 
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/search/label/Marketing&quot;'>

<b:else/> 
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90i%20Ch%E1%BB%A3%20T%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0&quot;'>

<b:else/> 
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/search/label/Th%E1%BB%A7%20Thu%E1%BA%ADt%20Blogspot&quot;'>
   
<b:else/>
<!--Khong thuoc cac nhan tren cho hien thi Popup--> 
 
 <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'/>
 <link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.1/css/all.min.css' rel='stylesheet'/>
 
<style>
    #qc-popup {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;}
    #boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
    #boxview {background:#fff;border:8px solid #fff;max-width:600px;position:absolute;top:20%;left:28%;}
    #closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px; z-index: 99999;}
    #closebox:before {font-family: FontAwesome;content:&quot;Tắt Thông Báo&quot;;padding:5px 8px;background:#fff;color:#2c3e50;font-weight:normal;font-size:14px;}
    #boxlink,#boxlink a.visited,#boxlink a,#boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
    #qc-box {max-width:600px;}
    #qc-box img {width:100%}
</style>
<style>
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #f89406;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:650px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao:after{content:&quot;&quot;;width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:50%}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:155%}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.publisherInTroTrangChuBlogGiaBao{padding:2px 0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.publisherInTroTrangChuBlogGiaBao b{color:#288ad6}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.hasfeeInTroTrangChuBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.hasfeeInTroTrangChuBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.catenameInTroTrangChuBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:155%}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.viewcountInTroTrangChuBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.viewcountInTroTrangChuBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult
.detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0}
.detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset}
</style>
 
<script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
    jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1;}
    if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days);}
    value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''));}
    options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s;}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null;};
    //]]>
    </script>
    <script type='text/javascript'>
    jQuery(document).ready(function($){if($.cookie(&#39;popup_facebook_box&#39;)!=&#39;yes&#39;){$(&#39;#qc-popup&#39;).delay(2500).fadeIn(&#39;fast&#39;);$(&#39;#closebox, #boxclose&#39;).click(function(){$(&#39;#qc-popup&#39;).stop().fadeOut(&#39;fast&#39;);});}});
    </script>
 
 
 
    <div id='qc-popup'>
    <div id='boxclose'>
    </div>
    <div id='boxview'>
    <div id='closebox'>
    </div>
    <div id='qc-box'>
   
 <!--Code-->
 
 <div class='shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao'><div><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQxq6ww6IKziBofqYGB0ohiYzmSOiecyq7ftSkZKKXUypYBpLNZylCxwnj62Z_uGPPDMRvD3RGk7HMZTrkcZV56ka6bH8YEcI6HnGPGy_S_3yfEgpiHYs2jFaLqtA2dJrJjgHTwZpCE8/s1600/Logo-Blog-Gia-Bao300.png' style='float:left;width:25px;margin:0 2px'/></div><div class='inforInTroTrangChuBlogGiaBao' style='text-align: justify'><strong class='titleInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 14px;color:blue'>#CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG GIA BẢO !</strong><b style='font-size: 12.5px;text-align: justify;line-height: normal;'>Hỗ Trợ Giải Pháp Marketing, Giúp Doanh Nghiệp và Cá Nhân Kinh Doanh Bán Hàng Online Gia Tăng Doanh Số &amp; Lợi Nhuận</b><br/><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog là nơi giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp kinh doanh sản xuất : Thớt gỗ, Gỗ ghép, Ván Mdf, Plywood...</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn cần mua </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nam%20Trung%20JSC'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'>Click Here</b></a></span><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog trợ thủ đắc lực trong việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ giúp gia tăng doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp.</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn quan tâm </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Marketing'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'>Click Here</b></a></span><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog không phải cửa hàng kinh doanh bán hàng online mà là nơi giới thiệu nhà cung cấp, giải pháp, thông tin hữu ích nhằm giúp người đọc chọn mua hàng đúng chất lượng với giá tốt nhất.</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn quan tâm </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90i%20Ch%E1%BB%A3%20T%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'> Click Here</b></a></span></div></div>    
     
 <!--End code -->    
    
    </div>
    </div>
    </div>
 
</b:if> <!--Label Nam Trung JSC-->
</b:if> <!--Label Marketing-->
</b:if> <!--Label Đi Chợ Tại Nhà-->
</b:if> <!--Label Thủ Thuật BlogSpot-->
<!--End Khong hien thi Popup trong cac nhan sau --> 
 
</b:if>