Hướng dẫn Rip Template Html Free IGTU Electronics, được thiết kế bởi html.design dùng tiếp thị liên kết điện thoại thông minh, chụp ảnh ấn tượng

Mô hình kiếm tiền online từ website tiếp thị liên kết ( affiliate marketing ) không còn quá xa lạ với nhiều blogger viết lách, blogger du lịch kiếm tiền trực tuyến, tạo nguồn thu nhập thụ động từ nội dung trên blog/web của mình. Hôm nay Gia Bảo Blog chia sẻ kiến thức & kinh nghiệm giúp bạn Rip Code Template Html Free IGTU Electronics  được thiết kế bởi html.design thành giao diện blogspot  giúp bạn kiếm tiền từ website theo mô hình tiếp thị liên kết , giới thiệu sản phẩm  điện thoại thông minh, chụp ảnh ấn tượng.  

Template html miễn phí IGTU thành Trang Tiếp Thị Liên Kết Kiếm Tiền Online Bằng Cách Giới Thiệu Link Điện Thoại Thông Minh, Thiết Kế Thời Trang, Chụp Ảnh Ấn Tượng

Đầu tiên bạn cần tạo cấu trúc landing page Blogspot Html, xem hướng dẫn cách làm theo link sau :  

Kế đến bạn cần tải template html miễn phí IGTU Electronics theo link sau :

Sau khi hoàn tất 2 công đoạn trên, bạn chỉ cần copy code giữa cặp thẻ <head>...</head> & <body>...</body> trên file index.html sau khi giải nén file Html Free IGTU Electronics vừa tải về . Sau đó dán code vào template blogspot cấu trúc landing page Blogspot Html như đã hướng dẫn tại link :

  • https://www.digitalnomad.vn/2021/10/cau-truc-landing-page-blogspot-ket-hop-voi-giao-dien-html-mien-phiIASXJE-9110.html 

Kế đến bạn chỉnh sửa link Css trên phần code giữa cặp thể <head>...</head> như sau   :

Tìm code : 

     <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <!-- Site CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <!-- Responsive CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
    <!-- Custom CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/custom.css">

Sửa lại thành :

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.1/css/all.min.css" />
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-bootstrap.min.css?v=1635125452">
    <!-- Site CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-style.css?v=1635125452">
    <!-- Responsive CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-responsive.css?v=1635125452">
    <!-- Custom CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-custom.css?v=1635125452">

Sau đó tiếp tục chỉnh sửa code link Javascript giữa cặp thẻ <body>...</body> như sau :

Bạn Tìm code :

   <!-- ALL JS FILES -->
    <script src="js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <script src="js/popper.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- ALL PLUGINS -->
    <script src="js/jquery.superslides.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap-select.js"></script>
    <script src="js/inewsticker.js"></script>
    <script src="js/bootsnav.js."></script>
    <script src="js/images-loded.min.js"></script>
    <script src="js/isotope.min.js"></script>
    <script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
    <script src="js/baguetteBox.min.js"></script>
    <script src="js/form-validator.min.js"></script>
    <script src="js/contact-form-script.js"></script>
    <script src="js/custom.js"></script>

Sửa Lại Thành :

    <!-- ALL JS FILES -->
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-jquery-3.2.1.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-popper.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-bootstrap.min.js?v=1635125452"></script>
    <!-- ALL PLUGINS -->
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-jquery.superslides.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-bootstrap-select.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-inewsticker.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-bootsnav.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-isotope.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-images-loded.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-owl.carousel.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-baguetteBox.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-form-validator.min.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-contact-form-script.js?v=1635125452"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Shop-tab-dien-thoai-gia-dung-do-choi-1-custom.js?v=1635125452"></script>

Cuối cùng bạn sửa lỗi theo cấu trúc Xml trên blogspot ( khi lưu blogspot sẽ phát hiện và báo lỗi bạn chỉ cần sửa lại theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành )

Xem Demo Temlplate html free IGTU Electronics sau khi Rip code hoàn chỉnh thành mẫu giao diện blogspot  : Điện Thoại Thông Minh, Thiết Kế Thời Trang, Chụp Ảnh Ấn Tượng, Sang Trọng & Đẳng Cấp