Thớt gỗ tràm BJ

 

 Thớt gỗ tràm BJ có tay cầm
Mô tả : 
  • Nguyên liệu gỗ tràm 
  • Kiểu ghép BJ
  • Kiểu dáng : Thớt gỗ có tay cầm
Phù hợp với những chiếc thớt gỗ có kích thước lớn, thớt trang trí, thớt phục vụ,...