Kho Sàn gỗ kỹ thuật ( Engineer ) nhập khẩu Oak / Walnut [ Sản xuất theo mẫu trên Catalog ]

Nơi chia sẻ mẫu sàn gỗ kỹ thuật nổi bật 

Đặt sản xuất theo đơn đặt hàng 

Kích thước  Solid :

  • 15 x 135 x 1800mm
  • 15 x 185 x 1800mm
  • 15 x 135 x 2100mm
  • 15 x 185 x 2100mm

Kích thước xương cá :

  • 15 x 90 x 540mm 

Mẫu sàn gỗ sồi kỹ thuật nổi bật.

Sàn Gỗ Sồi Engineer :

Sồi Moon Light Solid

 

Sồi Moon Light Xương Cá

Sàn Gỗ Óc Chó Engineer : 

 Walnut Solid Imperial 

 Walnut Xương Cá Imperial