, Magsita Blogger Template bổ sung vào kho giao diện blogspot dành cho các blogger viết blog & kiếm tiền từ mô hình tiếp thị liên kết