Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trang DigitalNomad.vn

Hiển thị quảng cáo vào giữa nội dung bài viết là cách làm khá phổ biến được nhiều blogger áp dụng. Hôm nay Gia Bảo chia sẻ cách chèn quảng cáo vào giữa nội dung bài viết vào vị trí có quy định đoạn code <!-- ads --> .

Đây là thủ thuật blogspot chèn quảng cáo vào giữa nội dung bài viết blogspot đơn giản, tuy nhiên phụ thuộc vào thao tác chèn đoạn code quy định nơi hiển thị quảng cáo nên vẫn còn mang tính thủ công.

Bạn có thể tìm hiểu thêm code tự động chèn quảng cáo vào giữa nội dung bài viết dạng multile Ads theo link sau : 
Bạn có thể kết hợp thủ thuật Blogspot này với một số code tạo quảng cáo dạng html & css đẹp mắt hoặc sử dụng ứng dụng hỗ trợ tạo banner, code ads từ bên thứ 3. Bạn cũng có thể kết hợp dạng quảng cáo này với các tiện ích blogspot phổ biến như random post , Breaking News,...

Vào chỉnh sửa mẫu HTML tìm đoạn code sau <data:post.body/> thay thế bằng bằng code sau đây :
 

<div expr:id='"aim1" + data:post.id'></div>  
<div style="clear:both; margin:5px ;">
<style>
/*=====================================
= CSS TẠO MỤC LỤC
=====================================*/
#toc_container{background: #edf6ff;border: 1px solid #aaa;padding: 0 10px;margin-bottom: 1em;font-size:95%;}p.toc_title,ul.toc_list {margin: 5px;padding-left: 0;}.toc_list li {list-style: none;margin-top: 0px; margin: 0!important;}#toc_container a {text-decoration: none;text-shadow: none;color: #52b043;font-weight: 555;}#toc_container a:hover {color: #d7c20d;text-decoration: underline;}span.accordion{cursor: pointer;}div.panel {padding: 0 20px;max-height: 0;overflow: hidden;opacity: 0;}div.panel.show {opacity: 1;max-height:500px;} </style>
<!-- #CODE ẨN/HIỆN MỤC LỤC -->
<script>
var acc = document.getElementsByClassName("accordion");
var i;
for (i = 0; i &lt; acc.length; i++) {
acc[i].onclick = function(){
this.classList.toggle("active");
this.nextElementSibling.classList.toggle("show");
}
}
</script>
<!-- Chèn vào vị trí cần hiển thị -->
<div id="toc_container">
<b>MỤC LỤC: Nội dung bài viết</b>&nbsp; <span class="accordion active">[Ẩn/Hiện]</span>
<br />
<div class="panel show">
<ul class="toc_list">
<li><a href="#Id-di-chuyen-den-phan-1">Tiêu đề 1</a></li>
<li><a href="#phan-2">Tiêu đề 2</a></li>
<li><a href="#phan-3">Tiêu đề 3</a></li>
<li><a href="#phan-4">Tiêu đề 4</a></li>
<li><a href="#phan-5">Tiêu đề 5</a></li>
</ul>
</div>
</div>

</div>
<div expr:id='"aim2" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type="text/javascript">
var obj0=document.getElementById("aim1<data:post.id/>");
var obj1=document.getElementById("aim2<data:post.id/>");
var s=obj1.innerHTML;
var r=s.search(/x3C!-- ads --x3E/igm);
if(r>0)
{obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+16);}
</script>
Trong trang viết bài chuyển sang chế độ HTML chèn đoạn code sau : <!-- ads --> vào vị trí bạn muốn hiện quảng cáo.