Gia công ghép gỗ khối vuông ngoại cỡ ( trên 300mm )