Thủ thuật blogspot - Sử dụng các loại thẻ blogger, kỹ thuật code lồng ghép các loại thẻ blogspot với html, css, javascript . Chia sẻ code mẫu ứng dụng thực tế.

Thẻ blogspot  là thành phần không thể thiếu trong cấu trúc ngôn ngữ XML, ngôn ngữ lập trình web dựa trên nền tảng blogger được cung cấp bởi google. 

Trong số các loại thẻ blogspot dùng chỉnh sửa giao diện, trích xuất nội dung trên trang nhãn, trang bài viết và trang tĩnh trên website blogspot như thẻ dữ liệu, thẻ điều kiện, thẻ nhãn được chủ blog thường xuyên sử dụng dùng cập nhật giao diện &   thiết kế chỉnh sửa làm đẹp giao diện template blogspot

Là một blogger viết lách yêu thích sáng tạo nội dung trên nền tảng thiết kế web như wordpress, webbly, shopify và blogger,... Hôm nay Gia Bảo cùng các bạn tổng hợp một số  kỹ thuật, thủ thuật blogspot  code web blogspot phổ biến website blogspot của bạn trở nên chuyên nghiệp, theo chuẩn web ui ux bằng cách sử dụng các kỹ thuật lồng ghép code html, css, javascript với thẻ blogspot sẵn có trong cấu trúc blogspot.


Danh sách & cú pháp thẻ Blogspot
Thẻ Điều Kiện 🦊 Thẻ điều kiện xem trên điện thoại : <b:if cond='data:blog.isMobile'> … </b:if> 🦊 Thẻ điều kiện link cụ thể :  <b:if cond='data:blog.url == "Link cụ thể trên Blog của bạn"'> … </b:if> 🦊 Thẻ điều kiện trên trang chủ : <b:if cond='data:view.isHomepage'> … </b:if> 🦊 Thẻ điều kiện trang chủ, trang nhãn, trang tìm kiếm : <b:if cond='data:view.isMultipleItems'> … </b:if> 🦊 Thẻ điều kiện cho trang bài viết và trang tĩnh : <b:if cond='data:view.isSingleItem'> … </b:if> 🦊 Thẻ điều kiện cho trang bài viết : <b:if cond='data:view.isPost'> … </b:if> 15.628 lượt xem
Thẻ DaTa 🦊 Thẻ data:view 🦊 Thẻ data:blog 🦊 Thẻ data:messages 🦊 Thẻ data:widget 19.249 lượt xem
Thẻ Blogspot khác 🦊 Thẻ b:include và b:includable 🦊 Thẻ b:section 🦊 Thẻ b:widget 19.249 lượt xem
Bộ Thẻ meta & Thẻ Seo BlogSpot 🦊 Title tag 🦊 Meta description 🦊 Canonical Tag 🦊 Alternative text (Alt) Tag 🦊 Robots meta tag 🦊 Social Media Meta Tags (Open Graph and Twitter Cards) 🦊 Header tags 🦊 Responsive Design Meta Tag 39.902 lượt xem


Tham khảo Code Mẫu Ứng dụng  Thẻ Điều Kiện Vào Thiết Kế Blogspot Trong Thực Tế .


Mẫu code Thẻ điều kiện dùng thay đổi hiển thị trên mobile & PC.


<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>

Code hiển thị nội dung trên mobile

<b:else />

Code hiển thị nội dung trên desktop, Pc, Laptop

</b:if>


Mẫu code Thẻ điều kiện kết hợp với các dạng toán tử, so sánh : == bằng, TRUE | > dấu so sánh số lớn hơn | < dấu so sánh số nhỏ hơn | != khác, FALSE | >= dấu so sánh số lớn hơn hoặc bằng | <= nhỏ hơn hoặc bằng, áp dụng cho số. Thẻ điều kiện với In và Not in | And & Or : 

Mẫu code Thẻ điều kiện dạng ( In & not in ) : 


<b:if cond='data:view.search.label in ["Marketing", "Thủ Thuật Blogspot", "adsense"]'>

 Hiển thị nội dung cho label có tên được liệt kê trong label In

<b:elseif cond='data:view.search.label not in ["Seo Top", "Kiếm Tiền OnLine"]' />

Không hiển thị nội dung  cho label không có tên được liệt kê theo danh trong label not in

 <b:else />

Hiển Thị nội dung trên nhãn còn lại ( không thuộc danh sách liệt kê ở trên )

</b:if>


Mẫu Thẻ điều kiện dạng ( and & or ) :


Thẻ điều kiện dùng với OR :

 

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>

<!--Code hiển thị với Or -->

Hiển thị nội dung trên trang Tĩnh ( page) hoặc Trang Bài Viết (post)

<!-- End code hiển thị với Or -->

</b:if>


Thẻ điều kiện dùng với AND :

 

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>

<!--Code hiển thị với And -->

Hiển thị Nội dung trên Trang Tĩnh và Trang Bài Viết

<!--End Code hiển thị với And -->

</b:if>


Kỹ Thuật Code Blogspot lồng ghép thẻ Blogger Với Html, Css & Javascript

( đang cập nhật...)

Ứng dụng trên Blog Gia Bảo. : 

Ứng dụng Chèn Popup giữa trang chỉ cho phép hiển thị trên trang nhãn không thuộc danh sách được liệt kê trong Not In :  

<!--Dieu Kien hien thi Popup giua trang -->   
<!--Chi Hien Thi Popup giua trang tren Trang Nhãn -->    
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>   
<b:if cond='data:view.search.label not in [&quot;Thủ Thuật Blogspot&quot;, &quot;Marketing&quot;, &quot;Đi Chợ Tại Nhà&quot;, &quot;Nam Trung JSC&quot;, &quot;Nồi chiên không dầu&quot;, &quot;Nhu Yếu Phẩm&quot;]'>
<!--Không hiển thị nội dung  cho label không có tên được liệt kê theo danh sách trong Not In -->
<!--Code Popup Giua Trang -->
 <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'/>
 <link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.1/css/all.min.css' rel='stylesheet'/>
<!--
    #closebox:before {font-family: FontAwesome;content:&quot;Tắt Thông Báo Click Here&quot;;padding:5px 8px;background:#fff;color:#2c3e50;font-weight:normal;font-size:18px;}
-->
<style>
    #qc-popup {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;}
    #boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
    #boxview {background:#fff;border:8px solid #fff;max-width:600px;position:absolute;top:20%;left:28%;}
    #closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px; z-index: 99999;}
    #closebox:before {font-family: FontAwesome;content:&quot;Tắt QC&quot;;padding:5px 8px;background:#fff;color:red;font-weight:normal;font-size:18px;}
    #boxlink,#boxlink a.visited,#boxlink a,#boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
    #qc-box {max-width:600px;}
    #qc-box img {width:100%}
</style>
<style>
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #f89406;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:650px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao:after{content:&quot;&quot;;width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:50%}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:155%}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.publisherInTroTrangChuBlogGiaBao{padding:2px 0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.publisherInTroTrangChuBlogGiaBao b{color:#288ad6}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.hasfeeInTroTrangChuBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.hasfeeInTroTrangChuBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.catenameInTroTrangChuBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:155%}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.viewcountInTroTrangChuBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .inforInTroTrangChuBlogGiaBao span.viewcountInTroTrangChuBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}
.shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult
.detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0}
.detail-content .shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset}
</style>  
<script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
    jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1;}
    if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days);}
    value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''));}
    options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s;}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null;};
    //]]>
    </script>
    <script type='text/javascript'>
    jQuery(document).ready(function($){if($.cookie(&#39;popup_facebook_box&#39;)!=&#39;yes&#39;){$(&#39;#qc-popup&#39;).delay(2500).fadeIn(&#39;fast&#39;);$(&#39;#closebox, #boxclose&#39;).click(function(){$(&#39;#qc-popup&#39;).stop().fadeOut(&#39;fast&#39;);});}});
    </script>
<div id='qc-popup'>
    <div id='boxclose'>
    </div>
    <div id='boxview'>
    <div id='closebox'>
    </div>
    <div id='qc-box'> 
 <!--Code-->
 
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!--Code Popup hiển thị nội dung trên mobile -->
 
 <div class='shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao' style='padding-top:25px'><div><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQxq6ww6IKziBofqYGB0ohiYzmSOiecyq7ftSkZKKXUypYBpLNZylCxwnj62Z_uGPPDMRvD3RGk7HMZTrkcZV56ka6bH8YEcI6HnGPGy_S_3yfEgpiHYs2jFaLqtA2dJrJjgHTwZpCE8/s1600/Logo-Blog-Gia-Bao300.png' style='float:left;width:25px;margin:0 2px'/></div><div class='inforInTroTrangChuBlogGiaBao' style='text-align: justify'><strong class='titleInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 14px;color:blue'>#CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG GIA BẢO !</strong><b style='font-size: 12.5px;text-align: justify;line-height: normal;'>Hợp Tác Marketing, Giúp Doanh Nghiệp và Cá Nhân Kinh Doanh Bán Hàng Online Gia Tăng Doanh Số &amp; Lợi Nhuận</b><br/><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Bạn cần mua : </b><b style='font-size: 14.5px;color:red'>Thớt gỗ, Gỗ ghép, Ván Mdf, Plywood...</b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nam%20Trung%20JSC'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'>Click Here</b></a></span><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Bạn cần </b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, giúp gia tăng doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp. </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Marketing'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'>Click Here</b></a></span><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog không phải cửa hàng kinh doanh bán hàng online mà là nơi giới thiệu nhà cung cấp, giải pháp, thông tin hữu ích nhằm giúp người đọc chọn mua hàng đúng chất lượng với giá tốt nhất.</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn quan tâm </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90i%20Ch%E1%BB%A3%20T%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'> Click Here</b></a></span></div></div>    
 
<!--End Code Popup hiển thị nội dung trên mobile -->

<b:else/>
<!--Code hiển thị nội dung trên desktop, Pc, Laptop-->
 
 <div class='shorcodeInTroTrangChuBlogGiaBao' style='padding-top:25px'><div><img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQxq6ww6IKziBofqYGB0ohiYzmSOiecyq7ftSkZKKXUypYBpLNZylCxwnj62Z_uGPPDMRvD3RGk7HMZTrkcZV56ka6bH8YEcI6HnGPGy_S_3yfEgpiHYs2jFaLqtA2dJrJjgHTwZpCE8/s1600/Logo-Blog-Gia-Bao300.png' style='float:left;width:25px;margin:0 2px'/></div><div class='inforInTroTrangChuBlogGiaBao' style='text-align: justify'><strong class='titleInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 14px;color:blue'>#CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BLOG GIA BẢO !</strong><b style='font-size: 12.5px;text-align: justify;line-height: normal;'>Hỗ Trợ Giải Pháp Marketing, Giúp Doanh Nghiệp và Cá Nhân Kinh Doanh Bán Hàng Online Gia Tăng Doanh Số &amp; Lợi Nhuận</b><br/><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog là nơi giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp kinh doanh sản xuất : Thớt gỗ, Gỗ ghép, Ván Mdf, Plywood...</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn cần mua </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nam%20Trung%20JSC'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'>Click Here</b></a></span><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog trợ thủ đắc lực trong việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ giúp gia tăng doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp.</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn quan tâm </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Marketing'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'>Click Here</b></a></span><span class='publisherInTroTrangChuBlogGiaBao' style='font-size: 12.5px;text-align: justify;'><b style='color:black'>&#10144; Gia Bảo Blog không phải cửa hàng kinh doanh bán hàng online mà là nơi giới thiệu nhà cung cấp, giải pháp, thông tin hữu ích nhằm giúp người đọc chọn mua hàng đúng chất lượng với giá tốt nhất.</b><b style='font-size: 14.5px;color:red'> Bạn quan tâm </b><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90i%20Ch%E1%BB%A3%20T%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0'><b style='color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:15px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'> Click Here</b></a></span></div></div>    
 
<!--End Code hiển thị nội dung trên desktop, Pc, Laptop-->
</b:if>                  
 <!--End code -->            
    </div>
    </div>
    </div>
<!--End Code Popup Giua Trang -->
<!--End Không hiển thị nội dung  cho label không có tên được liệt kê theo danh sách trong Not In -->
</b:if>
</b:if> 
<!--End Chi Hien Thi Popup giua trang tren Trang Nhãn -->   
<!--End Dieu Kien hien thi Popup giua trang --> 

Ứng dụng chèn Popup quảng cáo sản phẩm chỉ hiển thị trên trang nhãn ( Popup Sale sản phẩm ngẫu nhiên hiển thị cuối trang bên trái hoặc bên phải Blog/Web của bạn ) kết hợp file Javascript upload lên website bán hàng trên shopify :

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>    
<!--Popup QC Sản Phẩm -->
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js'></script>
<style>
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao{background:#fff;bottom:-100%;left:20px;right:20px;padding:10px 30px 10px 10px;box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;opacity:0;visibility:hidden;transition:all 2s;z-index:99999;position:fixed;left:auto;top:auto!important;border-radius:7px}
@media (max-width:480px){.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao{left:10px;right:10px;max-width:300px}.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao .jas-sale-popBlogMarketingGiaBao-content{max-width:180px}}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao .mr__20{margin-right:10px}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao h4{color:#fff;margin:0;font-size:14px;font-weight:normal;margin-bottom:5px}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao h3{margin:0;font-size:15px;max-width:255px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;color:#fff}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao h3 a{color:#fff;margin:0;font-size:14px}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao .jas-sale-popBlogMarketingGiaBao-timeago{color:#fff;font-size:12px}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao .pe-7s-close{right:5px;top:0;cursor:pointer;position:absolute;color:#fff}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao .pe-7s-close:before{content:"Tắt QC"}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao.slideUp{bottom:20px;opacity:1;visibility:visible}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao.middle-xs{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center}
.jas-sale-popBlogMarketingGiaBao.flex{box-sizing:border-box;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;background: #f02b2b;}
</style>
<div class='jas-sale-popBlogMarketingGiaBao flex pf middle-xs'></div>
<script src='https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/Popup-Sale-Shopify-Goghep.js'></script><!--End Popup QC Sản Phẩm -->
</b:if> 

Ứng dụng chèn Stiky Left Side Bar kết hợp Html, Css Share Link, Button Link   :

<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.digitalnomad.vn/2021/01/huong-dan-tao-them-menu-mo-rong-dau-trang-cuoi-trang-Sidebar-truot-Left-Right-Giong-Blogspot-DigittalNomd.vn-Z8N4.html&quot;'>
<!-- Khong hien thi sidebar Link -->
<!--Nếu Link Blog là :
https://www.digitalnomad.vn/2021/01/huong-dan-tao-them-menu-mo-rong-dau-trang-cuoi-trang-Sidebar-truot-Left-Right-Giong-Blogspot-DigittalNomd.vn-Z8N4.html
không hiển thị Sidebar Link
-->   
<b:else/> 
<!-- Ngược lại hiển thị Sidebar Link -->   
<!-- Vị trí : Left Sidebar Link --> 
<!-- End Left Sidebar Link --> 
<style>
/* <![CDATA[ */
.flex{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex}.align-center{-webkit-align-items:center;align-items:center}
.flex-align{display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}
.flex-center{display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;justify-content:center}
.text-center{text-align:center}
.w-50{float:left;width:50%}
.zalo-icon:before,.contact-icon:before{content:"";display:inline-block;vertical-align:middle;width:48px;height:48px;background-position:center center;background-repeat:no-repeat}
.zalo-icon:before{background-color:#018fe5;background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 97.4 87.2' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M78.4,42c-1.4,0-2.4,0.6-3.2,1.7c-0.7,1-1,2.2-1,3.7c0,1.5,0.3,2.7,1,3.7c0.8,1.2,1.8,1.7,3.2,1.7 c1.4,0,2.5-0.6,3.2-1.7c0.7-1,1-2.2,1-3.7c0-1.4-0.3-2.6-1-3.6C80.8,42.6,79.7,42,78.4,42z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M48.8,0C21.9,0,0,19.5,0,43.6c0,11.9,5.4,22.7,14,30.6c2.2,2-5.4,10.5-9,11.3c10.4,2.9,20.7-3.4,23.2-2.4 c6.2,2.6,13.2,4,20.5,4c26.9,0,48.7-19.5,48.7-43.6C97.5,19.5,75.7,0,48.8,0z M27.8,58.2H14.6c-3.1,0-4.6-1.1-4.6-3.3 c0-1,0.6-2.4,1.8-4l11.8-15.6h-8.5c-3.1,0-4.7-1-4.7-3c0-2,1.6-3,4.7-3h11.2c3.8,0,5.7,1.1,5.7,3.2c0,1-0.6,2.3-1.9,4L18.5,52.2 h9.3c3.1,0,4.7,1,4.7,3C32.5,57.2,30.9,58.2,27.8,58.2z M54.9,53.8c0,3.1-1.1,4.7-3.2,4.7c-1.4,0-2.4-0.7-3.1-2.2 c-1.3,1.6-3.1,2.4-5.4,2.4c-2.9,0-5.3-1.2-7.2-3.5c-1.7-2.2-2.5-4.8-2.5-7.8c0-3,0.9-5.6,2.7-7.8c1.9-2.3,4.3-3.5,7.3-3.5 c2.2,0,3.9,0.8,5.1,2.3c0.7-1.4,1.8-2,3.1-2c2.1,0,3.2,1.5,3.2,4.6V53.8z M64.7,53.8c0,3.1-1.1,4.7-3.2,4.7c-2.1,0-3.2-1.6-3.2-4.7 V31.9c0-3.1,1.1-4.7,3.2-4.7c2.1,0,3.2,1.6,3.2,4.7V53.8z M78.4,58.9c-3.2,0-5.9-1.1-7.9-3.3c-2-2.2-3-4.9-3-8.1s1-6,3-8.1 c2-2.2,4.7-3.3,7.9-3.3c3.3,0,5.9,1.1,7.9,3.3c1.9,2.1,2.9,4.9,2.9,8.1s-1,6-2.9,8.1C84.2,57.8,81.6,58.9,78.4,58.9z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M44.4,42.2c-1.3,0-2.4,0.5-3.1,1.6c-0.7,1-1,2.1-1,3.5c0,1.4,0.3,2.6,1,3.6c0.8,1.1,1.8,1.7,3.2,1.7 c1.3,0,2.4-0.6,3.1-1.7c0.6-1,1-2.2,1-3.6c0-1.4-0.3-2.5-1-3.5C46.7,42.8,45.7,42.2,44.4,42.2z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E");background-size:55%}
.contact-icon:before{background-image:url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/2000/svg%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23FFFFFF%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%20d%3D%22M22.407%200h-21.1C.586%200%200%20.586%200%201.306v21.1c0%20.72.586%201.306%201.306%201.306h21.1c.72%200%201.306-.586%201.306-1.305V1.297C23.702.587%2023.117%200%2022.407%200zm-9.094%2018.046c0%20.41-.338.737-.738.737H3.9c-.41%200-.738-.337-.738-.737v-1.634c0-.408.337-.737.737-.737h8.675c.41%200%20.738.337.738.737v1.634zm7.246-5.79c0%20.408-.338.737-.738.737H3.89c-.41%200-.737-.338-.737-.737v-1.634c0-.41.337-.737.737-.737h15.923c.41%200%20.738.337.738.737v1.634h.01zm0-5.8c0%20.41-.338.738-.738.738H3.89c-.41%200-.737-.338-.737-.738V4.822c0-.408.337-.737.737-.737h15.923c.41%200%20.738.338.738.737v1.634h.01z%22/%3E%3C/svg%3E);background-color:#00aeef;background-size:43%}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao{position:fixed;top:40%;left:-460px;transform:translate(-0%,-50%);max-width:480px;z-index:200000;transition:left .7s}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao:hover{left:0}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content{background:#fff;padding:20px;border-radius:0 4px 4px 0;box-shadow:rgba(0,0,0,0.3) 0 0 6px,rgba(0,0,0,0.15) 0 1px 6px}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content>div>div:nth-of-type(1){margin-bottom:20px}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content>div>div:nth-of-type(2){background:#dadce0;opacity:.7;padding:10px;border-radius:4px}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content>div>div:nth-of-type(2)>div:nth-of-type(2){width:2px;background:#00aeef;margin:0 10px}
.contact-text-wrapper h3{line-height:1.5;opacity:.8;text-transform:uppercase;cursor:default}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content a{color:#212529}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-title{background:white;border:2px solid #000000;border-radius:0 4px 4px 0;color:black;width:20px;height:170px}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-title>div{transform:rotate(-90deg);white-space:nowrap;letter-spacing:3px;font-size:85%;font-weight:400}
.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content .has-icon{width:48px;height:48px;border-radius:50%;overflow:hidden}
.contact-set a>div:nth-of-type(2){line-height:1.4}.contact-set h4{margin-bottom:5px}
.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3){line-height:1.6}
.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3) a{font-size:1.2rem;font-weight:500}
.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3) a+span{font-size:1.4rem;opacity:.7}
.is-divider{display:block;margin: .7em 0 .5em;background:rgba(0,0,0,0.1);width:100%;max-width:50px;height:2px}
/* ]]> */
</style>
<!--
Chen code sau duoi style nếu không cho hiển thị tren dien thoai
@media(min-width:1025px){.contact-moduleBlogMarketingGiaBao-title{cursor:pointer}}
@media(max-width:480px){.contact-moduleBlogMarketingGiaBao{display:none!important}}
-->    
   
<div class='contact-moduleBlogMarketingGiaBao flex'>
  <div class='flex-align'>
    <div class='contact-moduleBlogMarketingGiaBao-content flex'>
      <div>
        <div class='contact-title'>
          <div class='contact-text-wrapper'>
            <div>
<!--             
              <h3 class='text-center'>
                An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá </h3>
-->             
            </div>
            <div class='flex-center'>
             <div class='is-divider'/>
            </div>
            <div class='text-center'>
<!--
              <div><a href='tel:-' rel='nofollow'>-1-</a><span> | </span><a href='tel:-' rel='nofollow'>-2-</a></div>
              <div><span>Email: Freelancervietlach@gmail.com</span></div>
-->
<!-- Code nút ngang dien thoai Zalo -->       
<style>
.nut-ngang-chat-zalo {
background: #8eb22b;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
float:left; 
}
.nut-ngang-chat-face {
background: #125c9e;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
float:left; 
}
.nut-ngang-hotline-tieude {
background: #transparent!important;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: black;
display: block;
margin-bottom: 6px;
margin-top: 10px; 
font-size: 16.5px; 
}
.nut-ngang-hotline {
background: #d11a59!important;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
float:left; 

.nut-ngang-chat-zalo a, .nut-ngang-chat-face a, .nut-ngang-hotline a {
font-size: 12.5px;
color: white;
font-weight: 400;
text-transform: none;
line-height: 0;
}
}
</style>
<!--
Chen code sau duoi style nếu không cho hiển thị tren dien thoai
@media (max-width: 549px){
.float-contact{
display:none
}
-->             
<!-- https://plugins.krajee.com/tabs-x Tab --> 
<!-- End https://plugins.krajee.com/tabs-x Tab -->           
<!--Menu Tab--> 
<style>
/**
 * tabsMenuBlogMarketingGiaBao
 */
.tabsMenuBlogMarketingGiaBao {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap; // make sure it wraps
}
.tabsMenuBlogMarketingGiaBao label {
    order: 1; // Put the labels first
    display: block;
    padding: 0.1rem 2rem;
    margin-right: 0.2rem;
    cursor: pointer;
  background: #90CAF9;
  font-weight: bold;
  transition: background ease 0.2s;
}
.tabsMenuBlogMarketingGiaBao .tabMenu {
  order: 99; // Put the tabsMenuBlogMarketingGiaBao last
  flex-grow: 1;
    width: 100%;
    display: none;
  padding: 1rem;
  background: #fff;
}
.tabsMenuBlogMarketingGiaBao input[type=&quot;radio&quot;] {
    display: none;
}
.tabsMenuBlogMarketingGiaBao input[type=&quot;radio&quot;]:checked + label {
    background: #fff;
}
.tabsMenuBlogMarketingGiaBao input[type=&quot;radio&quot;]:checked + label + .tabMenu {
    display: block;
}

@media (max-width: 35em) {
  .tabsMenuBlogMarketingGiaBao .tabMenu,
  .tabsMenuBlogMarketingGiaBao label {
    order: initial;
  }
  .tabsMenuBlogMarketingGiaBao label {
    width: 100%;
    margin-right: 0;
    margin-top: 0.2rem;
  }
}

/**
 * Generic Styling
*/
</style>                 
<div class='tabsMenuBlogMarketingGiaBao'>
<!-- 
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<div style='margin-bottom: 10px;margin-top: 10px;'>   
HI! Chào Cả Nhà. 
</div> 
 <b:else/>
</b:if>
-->   
<!--Hi chao ca nha--> 
<input id='taboneAMenuhi' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
<label for='taboneAMenuhi' style='font-size: 14.5px;'>Hi ! Chào Cả Nhà</label>
<div class='tabMenu'>
 <!--NOi dung-->
<style> #code6 { background: linear-gradient(#B8DB29, #5A8F00) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0); border-radius: 10px 10px 10px 10px; color: #FFFFFF; margin: 30px 15px 5px; padding: 15px 30px; position: relative; font: 1.6em/1.4 Cambria,Georgia,sans-serif; font-weight: bold; } #code6:after { border-color: rgba(0, 0, 0, 0) #B5D928; border-style: solid; border-width: 50px 0px 0px 20px; top: -30px; content: &quot;&quot;; display: block; left: 50px; position: absolute; width: 0; } </style>
<div id='code6' style='text-align: justify;font-size: 14px'>
<p/> 
<!--Noi dung-->
<b>
Gia Bảo, Blogger , Freelancer Yêu Nghề Viết Lách, Cộng Tác Viên Online , Hợp Tác Kinh Doanh - Tiếp Thị &amp; Bán Hàng Online Phụ Tá - Trợ Thủ Đắc Lực, Hỗ Trợ Doanh Nghiệp và Các Cá Nhân Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường Gia Tăng Doanh Số - Lợi Nhuận. Blogger Viết Bài Chia Sẻ Cách Kiếm Tiền Online Từ Việc Làm Seo &amp; Google ads.Mong muốn trở thành một du mục số làm việc từ xa, du lịch khám phá thế giới
</b> 
<!--Noi dung-->
</div>   
 <!--End Noi dung-->      
 </div>
<!--End Hi chao ca nha--> 
<input checked='checked' id='taboneMenu' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
<label for='taboneMenu' style='font-size: 14.5px;'>Affiliate</label>
<div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->
<!--Noi dung tab Affliate--> 
<!-- Link Button --> 
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- Hiển thị trên Mobile -->
<style> 
.buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao {
    font-size: 8px;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    box-sizing: border-box;
    width: 110px;
    margin: 2px;
    padding: 2px 0;
    cursor: pointer;
    transition: all .5s;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background-color: hsl(174, 100%, 29%);
}
</style>
 <b:else/>
<!-- Hiển thị trên PC -->
<style> 
.buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao {
    font-size: 8px;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    box-sizing: border-box;
    width: 180px;
    margin: 2px;
    padding: 2px 0;
    cursor: pointer;
    transition: all .5s;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background-color: hsl(174, 100%, 29%);
}
</style> 
</b:if>   
<center> 
<div style='margin-top : 10px;padding-top: 10px;font-size: 18.5px'>
<b>
An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá
</b>
</div>
<!-- Trang Chủ -->
<a class='hvr-grow buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='/' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Trang chủ 
</a>
<!-- Đi Chợ Tại Nhà -->
<a class='hvr-pulse-shrink buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90i%20Ch%E1%BB%A3%20T%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Đi Chợ Tại Nhà
</a>
<!-- Đồ Phòng Chống Dịch -->
<a class='hvr-shrink buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Affiliate%20Marketing%20%C4%90%E1%BB%93%20D%C3%B9ng%20D%E1%BB%A5ng%20C%E1%BB%A5%20Ph%C3%B2ng%20Ch%E1%BB%91ng%20D%E1%BB%8Bch%20Hi%E1%BB%87u%20Qu%E1%BA%A3' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Đồ Phòng Chống Dịch
</a>
<!-- Quầy Gia Vị Cho Món Ăn Thêm Đậm Đà -->
<a class='hvr-sink buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S05' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Quầy Gia Vị Cho Món Ăn Thêm Đậm Đà
</a> 
<!-- Bảo Hiểm Trực Tuyến -->
<a class='hvr-pulse buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/bao-hiem-truc-tuyen-cong-nghe-40-giai-phap-ho-tro-tai-chinhOko9b.html' style='background: #FF7E00;font-size: 14.5px;color: white;'>
Bảo Hiểm Trực Tuyến
 <!-- , Giải Pháp Hỗ Trợ Tài Chính Hiệu Quả Cho Cá Nhân &amp; Doanh Nghiệp-->
</a> 
<!-- Đồ Ăn Chế Biến Sẵn ( Giò, Chả,...) -->
<a class='hvr-float buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S06' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Đồ Ăn Chế Biến Sẵn ( Giò, Chả,...)
</a> 
<!-- Nhu Yếu Phẩm -->
<a class='hvr-push buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nhu%20Y%E1%BA%BFu%20Ph%E1%BA%A9m' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Nhu Yếu Phẩm
 </a>
<!-- Trái Cây Tươi Ngon -->
<a class='hvr-bounce-out buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S03' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Trái Cây Tươi Ngon
</a>
<!-- Thế Giới Ăn Vặt -->
<a class='hvr-pop buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%23Affiliate%20Marketing%20%C4%90%E1%BB%93%20%C4%82n%20V%E1%BA%B7t%20th%C6%A1m%20ngon%20qu%C3%A9o%20l%C6%B0%E1%BB%A1i' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Thế Giới Ăn Vặt
</a>
<!-- Vườn Rau Bố Yêu -->
<a class='hvr-bounce-in buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S01' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Vườn Rau Bố Yêu
</a> 
<!-- Vay Tiền Trực Tuyến -->
<a class='hvr-pulse-grow buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/vay-tien-online-rat-de-tra-moi-khoNcjo4i5.html' style='background: #FF7E00;font-size: 14.5px;color: white;'>
Vay Tiền Trực Tuyến
</a>
<!-- Thịt Tươi Ngon Mỗi Ngày -->
<a class='hvr-rotate buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S02' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Thịt Tươi Ngon Mỗi Ngày
</a>
<!-- Quầy Thủy Hải Sản -->
<a class='hvr-grow-rotate buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S04' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Quầy Thủy Hải Sản
</a>
<!-- Chăm Sóc Sức Khỏe -->
<a class='hvr-bob buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Ch%C4%83m%20S%C3%B3c%20S%E1%BB%A9c%20Kh%E1%BB%8Fe' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Chăm Sóc Sức Khỏe
</a>
<!-- Chăm Sóc Sắc Đẹp -->
<a class='hvr-hang buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Ch%C4%83m%20S%C3%B3c%20S%E1%BA%AFc%20%C4%90%E1%BA%B9p' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Chăm Sóc Sắc Đẹp
</a>
<!-- Giải Trí Tại Nhà  -->
<a class='hvr-skew buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/the-gioi-giai-tri-tai-nha-do-choi-tre-em-thong-minhWulsI326.html' style='font-size: 12.5px;color: white;'>
Giải Trí Tại Nhà
</a>
<!-- Skew Forward: Add Class "hvr-skew-forward" -->
<a class='hvr-skew-forward buttonLeftSideBarBlogMarketingGiaBao' href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/H%E1%BA%A1t%20Gi%E1%BB%91ng' style='background: #FF7E00;font-size: 12.5px;color: white;'>
  Hạt Giống
</a>
 
</center> 
<!-- End Link Button -->   
<!--End Noi dung tab Affliate-->   
<!--   
<center>
   <button class='nut-ngang-hotline-tieude'>
    
An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá
</button>
</center> 
  
   
   
<a href='/'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Về Trang Chủ
</button>
</a>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Affiliate%20Marketing%20%C4%90%E1%BB%93%20D%C3%B9ng%20D%E1%BB%A5ng%20C%E1%BB%A5%20Ph%C3%B2ng%20Ch%E1%BB%91ng%20D%E1%BB%8Bch%20Hi%E1%BB%87u%20Qu%E1%BA%A3'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Đồ Phòng Chống Dịch</b>
</a>    
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/bao-hiem-truc-tuyen-cong-nghe-40-giai-phap-ho-tro-tai-chinhOko9b.html'>
<b style='color: black;background: #F0F8FF;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
 
Bảo Hiểm Trực Tuyến, Giải Pháp Hỗ Trợ Tài Chính Hiệu Quả Cho Cá Nhân &amp; Doanh Nghiệp
 
 
  </b>
</a>   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/vay-tien-online-rat-de-tra-moi-khoNcjo4i5.html'>
<b style='color: white;background: #C46210;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Vay Tiền Trực Tuyến</b>
</a>            
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90i%20Ch%E1%BB%A3%20T%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0'>
<b style='color: white;background: linear-gradient(#B8DB29, #5A8F00) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
  Đi Chợ Tại Nhà
  </b>
</a>          
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nhu%20Y%E1%BA%BFu%20Ph%E1%BA%A9m'>
<b style='color: white;background: #4DA6FF;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
  Nhu Yếu Phẩm
  </b>
</a>                      
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%23Affiliate%20Marketing%20%C4%90%E1%BB%93%20%C4%82n%20V%E1%BA%B7t%20th%C6%A1m%20ngon%20qu%C3%A9o%20l%C6%B0%E1%BB%A1i'>
<b style='color: white;background: #B0BF1A;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
  Thế Giới Ăn Vặt</b>
</a>                            
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S01'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Vườn Rau Bố Yêu</b>
</a>       
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S03'>
<b style='color: white;background: #AF002A;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Trái Cây Tươi Ngon </b>
</a>       
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S02'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Thịt Tươi Ngon Mỗi Ngày</b>
</a>                    
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S04'>
<b style='color: white;background: linear-gradient(#B8DB29, #5A8F00) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
  Quầy Thủy Hải Sản
</b>
</a>            
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S06'>
<b style='color: white;background: #C46210;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
Đồ Ăn Chế Biến Sẵn ( Giò, Chả,...)
  </b>
</a>            
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/MarketAtHome-S05'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Quầy Gia Vị Cho Món Ăn Thêm Đậm Đà</b>
</a>               
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Ch%C4%83m%20S%C3%B3c%20S%E1%BB%A9c%20Kh%E1%BB%8Fe'>
<b style='color: white;background: #AF002A;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Chăm Sóc Sức Khỏe </b>
</a>                         
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Ch%C4%83m%20S%C3%B3c%20S%E1%BA%AFc%20%C4%90%E1%BA%B9p'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
Chăm Sóc Sắc Đẹp 
  </b>
</a>        
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/the-gioi-giai-tri-tai-nha-do-choi-tre-em-thong-minhWulsI326.html'>
<b style='color: white;background: linear-gradient(#B8DB29, #5A8F00) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'>
Giải Trí Tại Nhà 
</b>
</a>           
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/H%E1%BA%A1t%20Gi%E1%BB%91ng'>
  
 <b style='color: white;background: #FF7E00;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px;'>
 Hạt Giống    </b>   
    </a>
-->      
<!--End noi dung-->   
</div>
<input id='taboneAMenu' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
<label for='taboneAMenu' style='font-size: 14.5px;'>Kinh Doanh</label>
<div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->
<!--Tab lien ket Kinh Doanh -->
<!-- code liên kết bạn bè -->   
<style>
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao li {
        list-style: none
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar-track {
        background-color: #f0f1f5
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar {
        width: 0
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar-thumb {
        background-color: hsla(0, 0%, 53.3%, .4)
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul {
        max-height: 400px;
        overflow-x: hidden;
        overflow-y: overlay
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao li a {
        font-size: 13.5px;
        float: left;
        list-style: none;
        margin: 2.5px;
        background: rgb(30, 135, 240);
        padding: 4.5px 8px !important;
        border-radius: 50px 50px 50px 50px;
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a {
        color: #fff !important;
        font-weight: 400;
        width: auto;
    padding: 5px 10px;
        display: inline-block;
        font-size: 14px!important;
        margin : 0 0 4px 2px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 3px;
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a:hover {opacity:0.9}
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a:hover {color:#fff; border: 1px dashed #fff; }
</style>
<div id='lien-ket-blogspot'>
<div class='lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao'>
<ul>
<li>
<a href='/' style='background : green' target='_blank' title='#'>
Về Trang Chủ
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/bo-suu-tap-hinh-anh-san-pham-dich-vu-thuong-hieu-nha-tai-troZvo1i8.html' style='background : #0048BA' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Toàn Bộ Sản Phẩm &amp; Dịch Vụ
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/thot-go-cao-cap-tieu-chuan-thot-go-gia-reUUKlai7i1.html' style='background : #FF7E00' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Thớt Gỗ
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/go-soi-dung-vao-viec-gi-mua-o-dau-chat-luong-gia-reX5M2.html' style='background : #4CAF50' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Gỗ Sồi
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/G%E1%BB%97%20R%E1%BB%ABng%20Tr%E1%BB%93ng%20-%20G%E1%BB%97%20Cao%20Su%20-%20G%E1%BB%97%20Tr%C3%A0m%20-%20G%E1%BB%97%20Th%C3%B4ng%20-%20G%E1%BB%97%20Xoan%20-%20G%E1%BB%97%20Xo%C3%A0i' style='background : #0048BA' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Gỗ Cao Su &amp; Gỗ Tràm
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/mua-van-mdf-hdf-plywood-van-tron-phu-melamine-laminate-acrylic-veneerBf421.html' style='background : #FF7E00' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Ván Mdf &amp; Ván Plywood
</a>
</li>
 
 
</ul>
</div>
</div>
<!-- kết thúc code liên kết bạn bè -->     
   
<!--End Tab lien ket Kinh Doanh -->       
<!--   
<a href='/'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Về Trang Chủ
</button>
</a>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/bo-suu-tap-hinh-anh-san-pham-dich-vu-thuong-hieu-nha-tai-troZvo1i8.html'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Toàn Bộ Sản Phẩm &amp; Dịch Vụ </b>
</a>            
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/thot-go-cao-cap-tieu-chuan-thot-go-gia-reUUKlai7i1.html'>   
<b style='color: white;background: #FF7E00;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px;'>
 Thớt Gỗ    </b>   
    </a>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/go-soi-dung-vao-viec-gi-mua-o-dau-chat-luong-gia-reX5M2.html'>  
<b style='color: white;background: #4CAF50;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;'> Gỗ Sồi </b>
</a>      
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/G%E1%BB%97%20R%E1%BB%ABng%20Tr%E1%BB%93ng%20-%20G%E1%BB%97%20Cao%20Su%20-%20G%E1%BB%97%20Tr%C3%A0m%20-%20G%E1%BB%97%20Th%C3%B4ng%20-%20G%E1%BB%97%20Xoan%20-%20G%E1%BB%97%20Xo%C3%A0i'>
<b style='color: white;background: #0048BA;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-right: 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px'> Gỗ Cao Su &amp; Gỗ Tràm </b>
</a>                
 <a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/mua-van-mdf-hdf-plywood-van-tron-phu-melamine-laminate-acrylic-veneerBf421.html'>   
 <b style='color: white;background: #FF7E00;line-height: 1.8;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;padding-left: 5px;padding-right: 5px; border: 1px inset #1C6EA4;border-radius: 10px 10px 10px 10px;font-size: 12.5px;'>
 Ván Mdf &amp; Ván Plywood    </b>   
    </a>
-->       
<!--End noi dung-->   
  </div>
  <input id='tabtwoMenu' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
  <label for='tabtwoMenu' style='font-size: 14.5px;'>Kiếm Tiền Online</label>
  <div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->
<!--Tab link MMO-->   
<!-- code liên kết bạn bè -->   
<style>
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao li {
        list-style: none
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar-track {
        background-color: #f0f1f5
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar {
        width: 0
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar-thumb {
        background-color: hsla(0, 0%, 53.3%, .4)
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul {
        max-height: 400px;
        overflow-x: hidden;
        overflow-y: overlay
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao li a {
        font-size: 13.5px;
        float: left;
        list-style: none;
        margin: 2.5px;
        background: rgb(30, 135, 240);
        padding: 4.5px 8px !important;
        border-radius: 50px 50px 50px 50px;
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a {
        color: #fff !important;
        font-weight: 400;
        width: auto;
    padding: 5px 10px;
        display: inline-block;
        font-size: 14px!important;
        margin : 0 0 4px 2px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 3px;
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a:hover {opacity:0.9}
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a:hover {color:#fff; border: 1px dashed #fff; }
</style>

<div id='lien-ket-blogspot'>
<div class='lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao'>
<ul>
<li>
<a href='/' style='background : green' target='_blank' title='#'>
Về Trang Chủ
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/mmo-kiem-tien-online-tu-website-khong-kho-nhung-phai-biet-cachVoi297.html' style='background : #0048BA' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Cách kiếm tiền online
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/bat-mi-bi-quyet-kiem-tien-online-giup-cac-soi-gia-du-muc-ky-thuat-so-thoa-man-dam-me-du-lich-trai-nghiem-kham-pha-the-gioiS8Z8.html' style='background : #FF7E00' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Bí Quyết Kiếm tiền Online
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/lam-gi-o-nha-van-co-thu-nhap-kiem-tien-tai-nha-lam-viec-onlineIt1965.html' style='background : #4CAF50' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Kiếm Tiền Tại Nhà
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/tam-nhin-cua-mot-du-muc-ky-thuat-so-du-lich-kiem-tien-tu-websiteA9u7.html' style='background : #0048BA' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Du Lịch Kiếm tiền
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/game-blockchain-vs-game-kiem-tien-truyen-thongGameNFT2s7.html' style='background : #FF7E00' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Chơi Game BlockChain Kiếm Tiền
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/nen-tang-mmo-mang-luoi-ad-network-cach-kiem-tien-online-viec-lam-tai-nhaTwoKe8o9.html' style='background : green' target='_blank' title='#'>
Kiếm tiền từ Google Adsense
</a>
</li>
 
</ul>
</div>
</div>
<!-- kết thúc code liên kết bạn bè --> 

<!--End Tab link MMO-->   
<!--End noi dung-->   
  </div>
 
 
  <input id='tabCodeWeb' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
  <label for='tabCodeWeb' style='font-size: 14.5px;'>Code Web Hay</label>
  <div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->
<!--Tab link MMO-->
   
<!-- code liên kết bạn bè -->   
<style>
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao li {
        list-style: none
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar-track {
        background-color: #f0f1f5
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar {
        width: 0
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul::-webkit-scrollbar-thumb {
        background-color: hsla(0, 0%, 53.3%, .4)
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao ul {
        max-height: 400px;
        overflow-x: hidden;
        overflow-y: overlay
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao li a {
        font-size: 13.5px;
        float: left;
        list-style: none;
        margin: 2.5px;
        background: rgb(30, 135, 240);
        padding: 4.5px 8px !important;
        border-radius: 50px 50px 50px 50px;
    }

    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a {
        color: #fff !important;
        font-weight: 400;
        width: auto;
    padding: 5px 10px;
        display: inline-block;
        font-size: 14px!important;
        margin : 0 0 4px 2px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 3px;
    }
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a:hover {opacity:0.9}
    .lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao a:hover {color:#fff; border: 1px dashed #fff; }
</style>

<div id='lien-ket-blogspot'>
<div class='lien-ket-bloggBlogMarketingGiaBao'>
<ul>
<li>
<a href='/' style='background : green' target='_blank' title='#'>
Về Trang Chủ
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/tong-hop-thu-thuat-code-web-giup-ban-thiet-ke-giao-dien-website-kiem-tien-dep-chuan-ui-uxBris526.html' style='background : #0048BA' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Thủ Thuật Code Web
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/tong-hop-html-css-javascript-du-kieu-chen-vao-blogspot-website-cua-banNhi687.html' style='background : #FF7E00' target='_blank' title='Liên kết blog'>
HTML, CSS, JAVASCRIPT chèn vào BlogSpot
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Th%E1%BB%A7%20Thu%E1%BA%ADt%20Blogspot' style='background : #4CAF50' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Thủ Thuật BlogSpot
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/css-cho-the-div-viet-blog-content-marketing-sang-tao-ba-dao-tren-tung-hat-gaoS5Z6.html' style='background : #0048BA' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Thẻ Div
</a>
</li>

<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/danh-sach-thuoc-tinh-css-dung-chinh-sua-giao-dien-Web-du-muc-ky-thuat-soZ9S4.html' style='background : #FF7E00' target='_blank' title='Liên kết blog'>
Thuộc tính CSS
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/the-xml-code-html-css-javascript-template-blogspotWole153.html' style='background : green' target='_blank' title='#'>
XML
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- kết thúc code liên kết bạn bè -->     
<!--End Tab link MMO-->  
<!--   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/mmo-kiem-tien-online-tu-website-khong-kho-nhung-phai-biet-cachVoi297.html'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Cách kiếm tiền online tại nhà
</button>
</a>
   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/lam-gi-o-nha-van-co-thu-nhap-kiem-tien-tai-nha-lam-viec-onlineIt1965.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Kiếm Tiền Tại Nhà
</button>
</a>
 
 
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/bat-mi-bi-quyet-kiem-tien-online-giup-cac-soi-gia-du-muc-ky-thuat-so-thoa-man-dam-me-du-lich-trai-nghiem-kham-pha-the-gioiS8Z8.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Bí Quyết Kiếm tiền Online
</button>
</a>
-->       
<!--End noi dung-->   
  </div>
  <input id='tabthreeMenu' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
  <label for='tabthreeMenu' style='font-size: 14.5px;'>BlogSpot</label>
  <div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->
 <a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Th%E1%BB%A7%20Thu%E1%BA%ADt%20Blogspot'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
 Thủ Thuật Blogspot
</button>
</a>
  
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/soi-gia-blogspotRai715.html'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Sói Già BlogSpot
</button>
</a>
 
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/tong-hop-thu-thuat-code-web-giup-ban-thiet-ke-giao-dien-website-kiem-tien-dep-chuan-ui-uxBris526.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Thiết Kế Web Ui Ux
</button>
</a>
  
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/06/tong-hop-html-css-javascript-du-kieu-chen-vao-blogspot-website-cua-banNhi687.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
 Bộ sưu tập Html, css, Javascript hay dành cho Blogspot
</button>
</a>
     
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Code%20Post%20BlogSpot'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Code Post ( Đăng bài ) BlogSpot
</button>
</a>

<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/code-html-css-javascript-lam-dep-bai-viet-su-dung-dang-bai-tren-trang-chu-trang-bai-viet-Blogspot-DigitalNomad.vn-Z5Q3.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Ký Tự Đặc Biệt
</button>
</a>
   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/02/danh-sach-template-blogger-dep-dung-viet-blog-content-marketing6o4Y.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
 Template BlogSpot đẹp
</button>
</a>
      
<!--End noi dung-->   
</div>

<!--New Tab--> 
  <input id='tabfourMenu' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
  <label for='tabfourMenu' style='font-size: 14.5px;'>Seo Top Google</label>
  <div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->

<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/keyword-tu-khoa-seo-top-google-tren-Blog-Gia-BaoKsaiz9.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Bộ Từ Khóa - Seo Blog Gia Bảo
</button>
</a>
       
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/ban-hang-online-cach-kiem-tien-an-toan-hieu-qua-tai-nhaZ6oY8n.html'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Bán Hàng Online
</button>
</a>
   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/game-blockchain-vs-game-kiem-tien-truyen-thongGameNFT2s7.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Game BlockChain Kiếm Tiền
</button>
</a>

<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/bao-gia-san-nhua-hem-khoa-san-nhua-gia-go-cao-capFlorCojm.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Báo Giá Sàn Nhựa Hèm Khóa
</button>
</a>

<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/van-ghep-gia-re-pho-thong-go-ghep-tieu-chuan-xuat-khau-la-giU9p3e3.html'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Ván Ghép Giá Rẻ
</button>
</a>
   
   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/bao-gia-go-ghep-van-mdf-plywood-1m2x2m4Buy695738.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Báo Giá Ván Mdf
</button>
</a>
     
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%20n%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A5t'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Phụ Kiện Nội Thất
</button>
</a>
   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Kho%20B%C3%A1n%20K%C3%BD%20G%E1%BB%ADi%20S%C3%A0n%20G%E1%BB%97%20K%E1%BB%B9%20Thu%E1%BA%ADt%20Engineer'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Sàn Gỗ Kỹ Thuật
</button>
</a>
 
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/03/go-soi-dung-vao-viec-gi-mua-o-dau-chat-luong-gia-reX5M2.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Gỗ Sồi
</button>
</a>
       
<!--End noi dung-->   
</div>
<!--End New Tab-->   
 
<!--New Tab--> 
  <input id='tabfiveMenu' name='tabsMenuBlogMarketingGiaBao' type='radio'/>
  <label for='tabfiveMenu' style='font-size: 14.5px;'>MyBlog</label>
  <div class='tabMenu'>
<!--noi dung-->

 <a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/01/thu-thuat-viet-lach-sang-tao-noi-dung-tren-website-tao-dung-thuong-hieu-ca-nhanA8V7.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Thủ Thuật Viết Lách - Sáng Tạo Nội Dung
</button>
</a>
   
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/08/marketing-online-cong-cu-dieu-ky-giup-ban-kiem-that-nhieu-tien-tren-mangAmTLiLa4o.html'>
<button class='nut-ngang-chat-face' style='font-size: 12.5px;'>
Marketing Online
</button>
</a>
       
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/07/he-thong-di-link-noi-bo-cho-web-uiux-blog-content-marketingYunsMa546.html'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo' style='font-size: 12.5px;'>
Đi Link Nội Bộ
</button>
</a>
       
<a href='https://www.digitalnomad.vn/2021/02/danh-sach-tieu-de-bai-viet-tuyen-chon-sap-xep-theo-tung-chuyen-mucM5w1.html'>
<button class='nut-ngang-hotline' style='font-size: 12.5px;'>
Danh sách tiêu đề bài viết hay
</button>
</a>
       
<!--End noi dung-->   
</div>
<!--End New Tab-->   
 
</div>   
<!--End Menu Tab-->
              
<!-- End code nút ngang dien thoai Zalo -->       

             
            </div>

          </div>

        </div>

 <!--    
  <div class='contact-set flex text-center'>

          <div class='w-50'>

            <a href='#' rel='noopener nofollow' target='_blank' title='Chat Zalo'>

              <div class='flex-center'><span class='flex has-icon zalo-icon'/></div>

              <div>

                <h4>Chat Zalo</h4>

                <p>Chat trực tuyến trên Zalo</p>

              </div>

            </a>

          </div>

          <div/>

          <div class='w-50'>

            <a href='#' title='Shop tại nhà'>

              <div class='flex-center'><span class='has-icon contact-icon'/></div>

              <div>

                <h4>Gửi yêu cầu</h4>

                <p>Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được yêu cầu</p>

              </div>

            </a>

          </div>

        </div>
-->
      </div>

    </div>

    <div class='contact-moduleBlogMarketingGiaBao-title flex-center'>

      <div><b>Đi Chợ Online</b></div>

    </div>
  
  </div>
</div>    
<!-- End Left Sidebar Link --> 
</b:if>
 
Ứng dụng thẻ điều kiện lồng ghép code html - css và javascrip tạo thanh menu ẩn hiển nội dung đầu trang cuối trang Blogspot tại vị trí xác định khi scroll chuột   :
 
<!-- Code  Ẩn hiện Show / hide  đối tượng, là menu, widget, box bài viết liên quan tại vị trí xác định  -->   
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- Css thanh cố định hiển thị trên điện thoại và trên Pc/ Lap top -->
<!-- Hiển thị trên Mobile -->
<style> 
#fixNavAdsAllPage{
  max-height: 100px;
  display: none;
  background: #fff;
  box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.5); /*Đổ bóng cho menu*/
  position: fixed; /*Cho menu cố định 1 vị trí với top và left*/
  Top: 0; /*Sát bên trên*/
  left: 0; /*Nằm sát bên trái*/
  z-index: 100000; /*Hiển thị lớp trên cùng*/
}
</style>   
 <b:else/>
<!-- Hiển thị trên PC -->
<style>
#fixNavAdsAllPage{
  max-height: 100px;
  display: none;
  background: #fff;
  box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.5); /*Đổ bóng cho menu*/
  position: fixed; /*Cho menu cố định 1 vị trí với top và left*/
  Top: 0; /*Sát bên trên*/
  left: 15%; /*Nằm xích ra biên bên trái khoảng 15%*/
  z-index: 100000; /*Hiển thị lớp trên cùng*/
}
</style>   
</b:if>   
<!--
Lưu Ý đoạn code hiển thị thanh menu ẩn hiện phía đầu trang : 
  Top: 0; /*Sát bên trên*/
  left: 15%; /*
Nằm xích ra biên bên trái khoảng 15%*/
  z-index: 100000; /*Hiển thị lớp trên cùng*/
 
Nếu Bạn muốn hiển thị chân trang thì dùng đoạn code sau  :
 
  Bottom: 0; /*Sát bên dưới*/
  left: 15%; /*
Nằm xích ra biên bên trái khoảng 15%*/
  z-index: 100000; /*Hiển thị lớp trên cùng*/
 
-->
 
<!-- Chèn thư viện jquery -->  
<script src='https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js'/> 
    
<!-- Script sự kiện khi cuộn chuột - scrolling  -->
&lt;script&gt;
jQuery(document).ready(function($) {  
  //selector đến vị trí đối tượng cần làm việc
  var TopFixMenu = $(&quot;#fixNav&quot;);
  var TopFixMenu2 = $(&quot;#fixNav2&quot;);
  var TopFixMenuadstop = $(&quot;#fixNavadstop&quot;);  
  var TopFixMenuAdsAllPage = $(&quot;#fixNavAdsAllPage&quot;);  //Thanh menu QC Ads cho nhà tài trợ                                  
// kiểm tra sự kiện cuộn chuột để bắt thông tin đã cuộn được chiều dài là bao nhiêu.
    $(window).scroll(function(){
    // Nếu cuộn được hơn 3000px và bé hơn 3500px 
        if(($(this).scrollTop()&gt;3000) &amp;&amp; ($(this).scrollTop()&lt;3500))
   {
      // Tiến hành show hiện đối tượng ra  
        TopFixMenuAdsAllPage.show();    // Hiện quảng cáo cho nhà tài trợ                             
        TopFixMenu.hide(); // Ẩn Bài Viết Liên Quan
        TopFixMenu2.hide();  
        TopFixMenuadstop.hide();                                                                      
   }
    // Nếu cuộn trên bằng hoặc hơn 3500px và bé hơn 4500px      
     else if($(this).scrollTop()&gt;=3500 &amp;&amp; ($(this).scrollTop()&lt;4500))
   {
      // Thực hiện lệnh hide - ẩn đối tượng  
        TopFixMenuAdsAllPage.show();    // Hiện quảng cáo cho nhà tài trợ                                 
        TopFixMenu.hide();
        TopFixMenu2.show();
        TopFixMenuadstop.hide();                                                                                                        
   }                                                                  
    // Nếu cuộn trên bằng hoặc hơn 4500px       
     else if($(this).scrollTop()&gt;=4500)
   {
      // Thực hiện lệnh hide - ẩn đối tượng  
        TopFixMenuAdsAllPage.hide();    // Hiện quảng cáo cho nhà tài trợ                                 
        TopFixMenu.hide();
        TopFixMenu2.hide();
        TopFixMenuadstop.hide();                                                                                                        
   }                                   
      else
   {
      // Ngược lại, nhỏ hơn 3000px thì cho hide - ẩn đối tượng
            TopFixMenu.hide();
            TopFixMenuAdsAllPage.hide();    // Ẩn quảng cáo cho nhà tài trợ                                 
                                 
    }}
    )
}) 
&lt;/script&gt; 
                                                              
<!-- End Code  Ẩn hiện Show / hide  đối tượng, là menu, widget, box bài viết liên quan tại vị trí xác định  -->                                
 
<!--Vị trí Hiển thị thanh menu -->
<nav id='fixNavAdsAllPage'>
<!--Quảng Cáo Text Cho Nhà Tài Trợ-->
 
<!--Nội dung Quảng Cáo Text Cho Nhà Tài Trợ--> 
 
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- Hiển thị trên Mobile quảng cáo trên điện thoại  -->
 
<!-- shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao : QC AdsAllPage cho nhà tài trợ - Chèn vào thanh fixNavAdsAllPage --> 

<!--Code Ads Canh Giua The div -->
<!-- 
<style>
.KhungNgoai {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
.KhungCanhGiua {
  width : 650px;
  background: transparent;
  font-weight: bold;
  font-family: Tahoma;

  </style> 

<div class='KhungNgoai'>
<div class='KhungCanhGiua'>
  </div>
</div>
-->
<!--End Code Ads Canh Giua The div --> 
 
<!--shorcodeGiaBaoBlog-->
<!--solid #f89406;border-right:1px solid--> 
<style>
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #000000;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:350px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao:after{content:&quot;&quot;;width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:25%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao a{display:block;overflow:hidden}
.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao{padding:2px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao b{color:#288ad6}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.catenameAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult a{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0}.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0} .detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset}
</style>

<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nam%20Trung%20JSC'> 
<div class='shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao' style='margin-left:5px;margin-right:5px;'>

<div>
<img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsuaTfqSFCPeX2_yEdAcaeBE3ENInDRrwkp2pChLqWgJ9do84-CeG5zic7C6YvNl-lD09tu1zLafW1u44NJY9veOBvdSfjkv4mCUWnTUnvEtq3QGe3LnObllOka8FYy8P0Cxofxn-gdE/s250/Cong-Ty-SX-Go-Ghep-Thot-GoQos118.png' style='float:left;width:30px;margin:0 10px;vertical-align:middle'/>
</div>

<div class='inforAdsAllPageBlogGiaBao'>
<strong class='titleAdsAllPageBlogGiaBao' style='text-align: justify'>
<b style='font-size: 11px;'> 
Nam Trung JSC :
</b>
<b style='font-size: 10px;'>
 Chuyên Sản xuất Gỗ ghép, Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm bán ván mdf, plywood
</b>
<b style='font-size: 11px;'> 
| Web :
</b>
<b style='font-size:11px;color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'> 
 Goghepthanh.Com
</b>
</strong>
<!--Web : <span class="hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao"> GoghepThanh.com </span>-->
<!--<span class="catenameAdsAllPageBlogGiaBao"> Doanh nghiệp </span>-->

<!--
<span class="publisherAdsAllPageBlogGiaBao">
Goghethanh.Com <b> Marketing </b> </span>
-->
<!--
<span class="viewcountAdsAllPageBlogGiaBao">
<i class=icongameapp-countviewAdsAllPageBlogGiaBao> </i>
50,961 lượt xem </span>
-->
</div>
 
</div>
  </a> 
 <!--End shorcodeGiaBaoBlog--> 
 
<!-- End shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao : QC AdsAllPage cho nhà tài trợ - Chèn vào thanh fixNavAdsAllPage --> 

 <b:else/>
<!-- Hiển thị trên PC Menu quảng cáo dạng Text trên PC - LapTop-->
 <!--Code Ads Canh Giua The div --> 
<style>
.KhungNgoai {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
.KhungCanhGiua {
  width : 850px;
  background: transparent;
  font-weight: bold;
  font-family: Tahoma;
  border-radius:8px;

  </style> 
 
<!--shorcodeGiaBaoBlog-->
<style>
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #000000;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:830px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao:after{content:&quot;&quot;;width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:25%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao a{display:block;overflow:hidden}
.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao{padding:2px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao b{color:#288ad6}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.catenameAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult a{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0}.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0} .detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset}
</style>

<div class='KhungNgoai'>
<div class='KhungCanhGiua'>

<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nam%20Trung%20JSC'> 
<div class='shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao'>

<div>
<img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsuaTfqSFCPeX2_yEdAcaeBE3ENInDRrwkp2pChLqWgJ9do84-CeG5zic7C6YvNl-lD09tu1zLafW1u44NJY9veOBvdSfjkv4mCUWnTUnvEtq3QGe3LnObllOka8FYy8P0Cxofxn-gdE/s250/Cong-Ty-SX-Go-Ghep-Thot-GoQos118.png' style='float:left;width:35px;margin:0 10px;vertical-align:middle'/>
</div>

<div class='inforAdsAllPageBlogGiaBao'>
<strong class='titleAdsAllPageBlogGiaBao' style='text-align: justify'>
<b style='font-size: 12px;'> 
Nam Trung JSC :
</b>
<b style='font-size: 11px;'>
 Chuyên Sản xuất  Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế &amp;
 chi tiết gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm
 - sản xuất gỗ ghép - mua bán ván mdf, plywood
</b>
<b style='font-size: 12px;'> 
| Web :
</b>
<b style='font-size:11px;color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle'> 
 Goghepthanh.Com
</b>
</strong>
 
<!--Web : <span class="hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao"> GoghepThanh.com </span>-->
<!--<span class="catenameAdsAllPageBlogGiaBao"> Doanh nghiệp </span>-->
<!--
<span class="publisherAdsAllPageBlogGiaBao">
Goghethanh.Com <b> Marketing </b> </span>
-->
<!--
<span class="viewcountAdsAllPageBlogGiaBao">
<i class=icongameapp-countviewAdsAllPageBlogGiaBao> </i>
50,961 lượt xem </span>
-->
</div>
 
</div>
  </a> 
 <!--End shorcodeGiaBaoBlog--> 
  </div>
</div>
<!--End Code Ads Canh Giua The div -->   
<!-- 
 <div style='margin-bottom:5px;margin-top:5px;font-family: Georgia,serif;font-size: 18px;letter-spacing: 0.2px;word-spacing: 0.5px;color: #1A0D00;font-weight: normal;text-decoration: none;font-style: oblique;text-transform: none;background-color: transparent;text-align: justify'>
<div>
<img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQxq6ww6IKziBofqYGB0ohiYzmSOiecyq7ftSkZKKXUypYBpLNZylCxwnj62Z_uGPPDMRvD3RGk7HMZTrkcZV56ka6bH8YEcI6HnGPGy_S_3yfEgpiHYs2jFaLqtA2dJrJjgHTwZpCE8/s1600/Logo-Blog-Gia-Bao300.png' style='float:left;width:25px;margin:0 2px'/>
</div>
  <b style='font-size: 14px;'>Nam Trung JSC | Web :</b><b style='font-size: 12px;color:blue'> Goghepthanh.com</b> <br/>
 <b style='font-size: 11px;'> SX - Kinh Doanh : Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế &amp; chi tiết gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm - sản xuất gỗ ghép - mua bán ván mdf, plywood </b>
</div>
-->
</b:if>   
<!--End Nội dung Quảng Cáo Text Cho Nhà Tài Trợ-->    
</nav>                                 
 
Ứng dụng tạo Sticky Sidebar bên phải chỉ hiển thị trên PC - Laptop :
 
 <b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>

<!--Code hiển thị Sidebar Phải trên mobile-->

<b:else />

<!--Code hiển thị Sidebar trên desktop, Pc, Laptop-->

 

 

<!--Sidebar tiếp thị liên kết -->
 <style>/* <![CDATA[ */
.flex{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex}.align-center{-webkit-align-items:center;align-items:center}
.flex-align{display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}
.flex-center{display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;justify-content:center}
.text-center{text-align:center}
.w-50{float:right;width:50%}
.zalo-icon:before,.contact-icon:before{content:"";display:inline-block;vertical-align:middle;width:48px;height:48px;background-position:center center;background-repeat:no-repeat}
.zalo-icon:before{background-color:#018fe5;background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 97.4 87.2' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M78.4,42c-1.4,0-2.4,0.6-3.2,1.7c-0.7,1-1,2.2-1,3.7c0,1.5,0.3,2.7,1,3.7c0.8,1.2,1.8,1.7,3.2,1.7 c1.4,0,2.5-0.6,3.2-1.7c0.7-1,1-2.2,1-3.7c0-1.4-0.3-2.6-1-3.6C80.8,42.6,79.7,42,78.4,42z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M48.8,0C21.9,0,0,19.5,0,43.6c0,11.9,5.4,22.7,14,30.6c2.2,2-5.4,10.5-9,11.3c10.4,2.9,20.7-3.4,23.2-2.4 c6.2,2.6,13.2,4,20.5,4c26.9,0,48.7-19.5,48.7-43.6C97.5,19.5,75.7,0,48.8,0z M27.8,58.2H14.6c-3.1,0-4.6-1.1-4.6-3.3 c0-1,0.6-2.4,1.8-4l11.8-15.6h-8.5c-3.1,0-4.7-1-4.7-3c0-2,1.6-3,4.7-3h11.2c3.8,0,5.7,1.1,5.7,3.2c0,1-0.6,2.3-1.9,4L18.5,52.2 h9.3c3.1,0,4.7,1,4.7,3C32.5,57.2,30.9,58.2,27.8,58.2z M54.9,53.8c0,3.1-1.1,4.7-3.2,4.7c-1.4,0-2.4-0.7-3.1-2.2 c-1.3,1.6-3.1,2.4-5.4,2.4c-2.9,0-5.3-1.2-7.2-3.5c-1.7-2.2-2.5-4.8-2.5-7.8c0-3,0.9-5.6,2.7-7.8c1.9-2.3,4.3-3.5,7.3-3.5 c2.2,0,3.9,0.8,5.1,2.3c0.7-1.4,1.8-2,3.1-2c2.1,0,3.2,1.5,3.2,4.6V53.8z M64.7,53.8c0,3.1-1.1,4.7-3.2,4.7c-2.1,0-3.2-1.6-3.2-4.7 V31.9c0-3.1,1.1-4.7,3.2-4.7c2.1,0,3.2,1.6,3.2,4.7V53.8z M78.4,58.9c-3.2,0-5.9-1.1-7.9-3.3c-2-2.2-3-4.9-3-8.1s1-6,3-8.1 c2-2.2,4.7-3.3,7.9-3.3c3.3,0,5.9,1.1,7.9,3.3c1.9,2.1,2.9,4.9,2.9,8.1s-1,6-2.9,8.1C84.2,57.8,81.6,58.9,78.4,58.9z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M44.4,42.2c-1.3,0-2.4,0.5-3.1,1.6c-0.7,1-1,2.1-1,3.5c0,1.4,0.3,2.6,1,3.6c0.8,1.1,1.8,1.7,3.2,1.7 c1.3,0,2.4-0.6,3.1-1.7c0.6-1,1-2.2,1-3.6c0-1.4-0.3-2.5-1-3.5C46.7,42.8,45.7,42.2,44.4,42.2z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E");background-size:55%}
.contact-icon:before{background-image:url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/2000/svg%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23FFFFFF%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%20d%3D%22M22.407%200h-21.1C.586%200%200%20.586%200%201.306v21.1c0%20.72.586%201.306%201.306%201.306h21.1c.72%200%201.306-.586%201.306-1.305V1.297C23.702.587%2023.117%200%2022.407%200zm-9.094%2018.046c0%20.41-.338.737-.738.737H3.9c-.41%200-.738-.337-.738-.737v-1.634c0-.408.337-.737.737-.737h8.675c.41%200%20.738.337.738.737v1.634zm7.246-5.79c0%20.408-.338.737-.738.737H3.89c-.41%200-.737-.338-.737-.737v-1.634c0-.41.337-.737.737-.737h15.923c.41%200%20.738.337.738.737v1.634h.01zm0-5.8c0%20.41-.338.738-.738.738H3.89c-.41%200-.737-.338-.737-.738V4.822c0-.408.337-.737.737-.737h15.923c.41%200%20.738.338.738.737v1.634h.01z%22/%3E%3C/svg%3E);background-color:#00aeef;background-size:43%}
.contact-module{position:fixed;top:50%;right:-453px;transform:translate(-0%,-50%);max-width:480px;z-index:20;transition:left .7s}
.contact-module:hover{right:0}
.contact-module-content{background:#fff;padding:20px;border-radius:0 4px 4px 0;box-shadow:rgba(0,0,0,0.3) 0 0 6px,rgba(0,0,0,0.15) 0 1px 6px}
.contact-module-content>div>div:nth-of-type(1){margin-bottom:20px}
.contact-module-content>div>div:nth-of-type(2){background:#dadce0;opacity:.7;padding:10px;border-radius:4px}
.contact-module-content>div>div:nth-of-type(2)>div:nth-of-type(2){width:2px;background:#00aeef;margin:0 10px}
.contact-text-wrapper h3{line-height:1.5;opacity:.8;text-transform:uppercase;cursor:default}
.contact-module-content a{color:#212529}
.contact-module-title{background:white;border:1px solid #000000;border-radius:0 4px 4px 0;color:black;width:25px;height:150px}
.contact-module-title>div{transform:rotate(90deg);white-space:nowrap;letter-spacing:3px;font-size:90%;font-weight:500}
.contact-module-content .has-icon{width:48px;height:48px;border-radius:50%;overflow:hidden}
.contact-set a>div:nth-of-type(2){line-height:1.4}.contact-set h4{margin-bottom:5px}
.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3){line-height:1.6}
.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3) a{font-size:1.2rem;font-weight:500}
.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3) a+span{font-size:1.4rem;opacity:.7}
.is-divider{display:block;margin: .7em 0 .5em;background:rgba(0,0,0,0.1);width:100%;max-width:50px;height:2px}
/* ]]> */
</style>

<!--Chen code sau duoi style nếu không cho hiển thị tren dien thoai
@media(min-width:1025px){.contact-module-title{cursor:pointer}}

@media(max-width:480px){.contact-module{display:none!important}}
-->    
   

<div class='contact-module flex'>

  <div class='flex-align'>
<!--Vị Trí SideBar  Bên Phải -->
      <div class='contact-module-title flex-center'>
      <div>Shop tại nhà</div>
    </div>
<!--End Vị Trí SideBar  Bên Phải -->

    <div class='contact-module-content flex'>

     
      <div>

       
        <div class='contact-title'>

          <div class='contact-text-wrapper'>

            <div>

              <h3 class='text-center'>
                An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá </h3>
             
            </div>

            <div class='flex-center'>

              <div class='is-divider'/>

            </div>

            <div class='text-center'>
             
              <div><a href='tel:-' rel='nofollow'>-Dòng 1-</a><span> | </span><a href='tel:-' rel='nofollow'>- Dòng 2 -</a></div>

              <div><span>Email: Freelancervietlach@gmail.com</span></div>

      
             
             
           
             

<!-- End code nút ngang dien thoai Zalo -->       

 
<!-- CSS link SideBar : lien-ket-bloggrightSidebar  --> 
<style>
    .lien-ket-bloggrightSidebar li {
        list-style: none
    }

    .lien-ket-bloggrightSidebar ul::-webkit-scrollbar-track {
        background-color: #f0f1f5
    }

    .lien-ket-bloggrightSidebar ul::-webkit-scrollbar {
        width: 0
    }

    .lien-ket-bloggrightSidebar ul::-webkit-scrollbar-thumb {
        background-color: hsla(0, 0%, 53.3%, .4)
    }

    .lien-ket-bloggrightSidebar ul {
        max-height: 400px;
        overflow-x: hidden;
        overflow-y: overlay
    }

    .lien-ket-bloggrightSidebar li a {
        font-size: 13.5px;
        float: left;
        list-style: none;
        margin: 2.5px;
        background: white;
        padding: 4.5px 8px !important;
        border-radius: 4px;
    }

    .lien-ket-bloggrightSidebar a {
        color: black !important;
        font-weight: 400;
        width: auto;
    padding: 5px 10px;
        display: inline-block;
        font-size: 14px!important;
        margin : 0 0 4px 2px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 3px;
    }
    .lien-ket-bloggrightSidebar a:hover {opacity:0.9}
    .lien-ket-bloggrightSidebar a:hover {color:#fff; border: 1px dashed #fff; }
</style>
<!-- End Css Link SideBar : lien-ket-bloggrightSidebar -->

<div style='font-size: 13.5px;margin: 2.5px;background: white;padding: 4.5px 8px !important;border-radius: 4px;border: 1px solid #000000;border-radius: 3px;text-align: justify'>

<div style='font-size: 16.5px;margin: 2.5px;background: white;padding: 4.5px 8px !important;border-radius: 4px;border: 1px solid #ccc;border-radius: 3px;'>
<center>
<b>
Shop ONLINE
</b>
 </center> 
</div>


<!-- Danh Sach Link 1 --> 
<div id='lien-ket-blogspotrightSidebar'>
<div class='lien-ket-bloggrightSidebar'>
 
<ul>
 
<li>
<a href='https://shorten.asia/77QVB9zY'>
Nồi Chiên Không Dầu Bán Chạy
</a>
</li>

<li>
<a href='https://shorten.asia/2tEe1T6x'>
Máy Ép Chậm Bán Chạy
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://shorten.asia/AwAPzNya'>
LapTop cũ giá rẻ 
</a>
</li>
 
<li>
<a href='https://shorten.asia/umWspxT9'>
Laptop MacBook Bán Chạy
</a>
</li>

 
</ul>
 
</div>
</div> 
<!-- End Danh Sach Link 1 -->
</div>
<!-- End CSS link SideBar : lien-ket-bloggrightSidebar  --> 
                    
          </div>
          </div>

        </div>

<!-- Zalo Gửi Yêu Cầu -->
    
  <div class='contact-set flex text-center'>

          <div class='w-50'>

            <a href='#' rel='noopener nofollow' target='_blank' title='Chat Zalo'>

              <div class='flex-center'><span class='flex has-icon zalo-icon'/></div>

              <div>

                <h4>Chat Zalo</h4>

                <p>Chat trực tuyến trên Zalo</p>

              </div>

            </a>

          </div>

          <div/>

          <div class='w-50'>

            <a href='#' title='Shop tại nhà'>

              <div class='flex-center'><span class='has-icon contact-icon'/></div>

              <div>

                <h4>Gửi yêu cầu</h4>

                <p>Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được yêu cầu</p>

              </div>

            </a>

          </div>

        </div>
<!-- Zalo Gửi Yêu Cầu -->
      </div>

    </div>
<!--Vị Trí SideBar  Bên Trái -->
<!--End Vị Trí SideBar  Bên Trái -->
  </div>
</div>  
<!--End Sidebar tiếp thị liên kết-->
</b:if>
 
Thủ Thuật Blogspot kết hợp thẻ blogspot và code html, css và javascript khá hữu ích và được ứng dụng khá phổ biến góp phần làm đẹp giao diện, bố trí tiện ích hỗ trợ người đọc nội dung trên giao diện template blogspot được thiết kế đúng chuẩn Web Ui Ux.   

Tham khảo Code ( html, css & javascript kết hợp lồng ghép với thẻ blogspot sẵn có trên blogger ) :

Nơi chia sẻ thông tin các trang web hỗ trợ công việc thiết kế web ui / ui giúp bạn chỉnh sửa làm đẹp thiết kế giao diện website vừa đẹp, tương thích với nhiều loại thiết bị, thân thiện với người dùng, gọn nhẹ,...    

CSS Slide-out , Css slide ( left / right )  feedback, Sidebar Sliding Contact : 
 • [*] https://ourcodeworld.com/articles/read/325/top-10-best-slide-sidebar-menu-drawer-javascript-and-jquery-plugins
 • http://thewebthought.blogspot.com/2011/10/jquery-css-how-to-create-feedback.html
 • https://www.formget.com/how-to-design-sidebar-sliding-contact-form-with-javascript
 • [*] https://www.softaox.info/feedback-contact-sliding-form-with-css-jquery
 • https://stackoverflow.com/questions/21426056/horizontal-sliding-panel-with-relative-postion-handle-show-hide-jquery
 • https://codyhouse.co/gem/pointy-slider
 • https://www.jqueryscript.net/menu/jQuery-Plugin-For-Sliding-Sidebar-Menu-jQuery-Sidebar.html
 • https://www.sitepoint.com/10-jquery-sliding-sidebar-panel-plugins/
 • https://freefrontend.com/jquery-menus
Social :
 • http://bloggerunlocker.blogspot.com/2015/03/how-to-add-social-sidebar-widget-for.html
Box & Form : Subscribe Newsletter Form UI Design - HTML CSS  Bootstrap  :
 • https://www.bypeople.com/css-boxes
 • https://www.csscodelab.com/stylish-flat-design-html-subscribe-box/
Show Up Notificaiton, Popup Notificaiton, Popup cookies , Pop Ups Alerts, info, smart & friendly popup with responsive ui design :
 • Dribbble Browse thousands of Popup images for design inspiration   : https://dribbble.com/search/popup
 • https://codes4education.com/responsive-newsletter-page-ui-design-with-bootstrap-4
View Fullscreen Popup, fulloverlay - Hiển thị nội dung nổi bật, thông báo, hướng dẫn, giới thiệu, đăng ký, ... toàn màn hình  :
 • [*] www.corelangs.com/css/box/fulloverlay.html
 • https://www.cssscript.com/fullscreen-popup-layer-with-javascript-and-css3-popup_view
Top, Bottom, Left, Right Notificaiton, Info, Message. Warning,... Hiển thị nội dung nổi bật, thông báo, hướng dẫn, giới thiệu, đăng ký, ... vị trí đầu & cuối trang, bên trái bên phải     :
 • https://stackoverflow.com/questions/40277372/how-to-create-a-notification-bar-at-bottom-of-page
 • https://f4vnn.com/tao-popup-thong-bao-bai-viet-moi-cho-blogger.html
Top, Bottom, Left, Right Social,... Hiển thị liên kết trang mạng xã hội  vị trí đầu & cuối trang, bên trái bên phải     :
  • https://www.gpkumar.com/css-social-share-buttons/
  • https://webdevtrick.com/css-social-share-buttons
  • https://morioh.com/p/f1c137b4282e
  Popup exit intent, popup when leave, popup khi rời khỏi trang, Code Popup hỏi trước khi thoát khỏi web blog  : 
  • https://jamesbachini.com/basic-exit-intent-pop-up-script
  • https://www.itblognote.com/2014/03/code-popup-hoi-truoc-khi-thoat-khoi.html

  Ads  ( Top , header, Left, Right , Bottom, footer ) • Add Sticky Ad To The Top Of Blogger Mobile View, Bottom Sticky Ads, sticky ads in the footer. 

  Code Ads thành phần không thể thiếu đối với các bạn kiếm tiền online từ website, chèn quảng cáo vào blog / web là một nghệ thuật vừa giúp chủ blog truyền tải thông điệp, điều hướng nội dung đến trang bán hàng, trang giới thiệu quảng bá sản phẩm đồng thời đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ sở hữu trang website.     

  • https://learnopenerp.blogspot.com/2020/11/sticky-adsense-ads-at-bottom-of-screen.html
  • https://www.tggyan.in/2020/06/Add-Sticky-Bottom-AdSense.html
  • https://www.spiderblogging.in/2020/12/Create-floating-sticky-ad-in-blogger.html
  • https://www.technicalarp.com/2021/07/add-sticky-floating-bottom-ads-sticky.html
  • [*] https://www.techplus.top/2021/07/cach-them-quang-cao-co-dinh-vao-blogger.html

  Tổng hợp Danh sách link web hướng dẫn Css & Javascript kỹ thuật fade in / fade out /  slide in / slide out /  SlideUp() | slideDown() | slideToggle() / Full Page Overlay / Bottom Slide Out Menu, slide out bottom menu, Cách tạo hiệu ứng Slide Down & Slide Up cho menu Bootstrap, Pure CSS Slide Down Toggle - CodePen :

  Link Web hướng dẫn thủ thuật code web tạo menu, button tạo khung Fide in Out &  Slide In Out Up and Down chứa nội dung : trượt dọc xuống phía dưới, trượt dọc hướng lên trên, trượt ngang sang trái, trượt ngang sang phải.Đây là kỹ thuật khá thú vị dùng chèn form thông báo Feedback, form đăng ký, submit, subscribe, like share,...  chèn code quảng cáo bán sản phẩm tiếp thị liên kết.
  • http://www.corelangs.com/css/box/fulloverlay.html [ Kỹ thuật Full Over Lay đang được sử dụng trên Blog Gia Bảo ) 
  • https://www.webnots.com/css-floating-slideout-widget-for-weebly [ CSS Floating Slideout Widget for Weebly ]
  • https://www.w3schools.com/howto/howto_js_fullscreen_overlay.asp [ full screen overlay ]
  • https://codepen.io/vreuling/pen/OXoVXA [ Fullscreen Loading ]
  • http://thewebthought.blogspot.com/2011/10/jquery-css-how-to-create-feedback.html [ Tạo Feedback bằng kỹ thuật slide Toggle
  • https://codyhouse.co/demo/slide-in-panel/index.html [ Tạo Button Slide In Panel ]
  • https://web3canvas.com/item/css3-slide-down-toggle/ [ Slide Down Toggle ]
  • [*] https://www.topjavatutorial.com/jquery/jquery-slide-methods ( slideUp() / slideDown() / slideToggle() )
  • [*] http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/3481/criando-efeitos-de-fade-e-slide-com-jquery.aspx [ Fade In / Fade Out ]
  • [*] http://tympanus.net/codrops/2010/03/09/a-fresh-bottom-slide-out-menu-with-jquery/
  • [*] https://tympanus.net/codrops/2010/07/16/slide-down-box-menu/
  • [*] https://rgb.vn/huong-dan-tao-menu-slide-down-box-voi-jquery-va-css3/
  • https://tympanus.net/Tutorials/SlideDownBoxMenu/#
  • [*] https://codepen.io/surjithctly/pen/pLDwe
  • http://hocwebgiare.com/blog-detail/Bootstrap/post177/Cach-tao-hieu-ung-Slide-Down-Slide-Up-cho-menu-Bootstrap.html
  • https://www.w3schools.com/howto/howto_css_dropdown.asp
  Thủ Thuật Sticky Div & Sticky Ads with Close Button : Sticky Floating header |  Sticky Floating Bottom | sticky ads with Close Button
   
  Thủ thuật tạo thẻ Div - Ads với nút Close khá hữu ích giúp hiển thị quảng cáo & cho phép người dùng tắt đi nếu thấy phiền phức.
  • [* Code ] : https://www.tggyan.in/2020/06/Add-Sticky-Bottom-AdSense.html [ Mẫu Chèn Quảng Cáo Bottom chỉnh thành Chèn quảng cáo Top ]
  • [* Code ] : https://www.techplus.top/2021/07/cach-them-quang-cao-co-dinh-vao-blogger.html
  • [* Code ] : https://t4tutorials.com/sticky-ads-close-button/
  • [ * Tham khảo ] : https://wpadvancedads.com/manual/sticky-ads-documentation/
  • [ * Tham khảo ] : https://demo.adocean-global.com/
  • [ Tham khảo ] : https://adinserter.pro/demo/sticky-ads-animations-close-button
  • [ Tham khảo ] : https://www.elegantthemes.com/blog/divi-resources/how-to-create-a-sticky-header-with-divis-sticky-options
  App/Tool Thiết Kế Web : Tool Tạo Popup, Scroll Boxes, Floating Bars, Fullscreen Welcome Mats Embedded Inline Widget, Floating Button :
   
  Đối với nhiều bạn là dân thiết kế lập trình web có thể tự code trang web của mình, ngoài việc code Web thiết kế giao diện đẹp mắt,  đồng thời còn có thể  chèn thêm các loại code hỗ trợ quảng cáo dạng Popup, Sticky Ads, Slide Ads, Show / hide Ads ở nhiểu vị trí đầu, cuối, giữa, bên trái bên phải [ Top ( header ), middle, bottom ( footer ), left, right ] một cách đẹp mắt, thân thiện với người dùng,  tuy nhiên không phải blogger, người quản trị trang web nào cũng " rành code web ", chính vì thế việc sử dụng App/software/tool hỗ trợ là giải pháp thích hợp và hiệu quả. Ứng dụng / phần mềm / Công cụ  ( App/software/tool ) giúp hỗ trợ thiết kế web được cung cấp từ bên thứ 3 hoặc từ nền tảng thiết kế web mà bạn sử dụng khá phong phú và đa dạng. Sau đây Gia Bảo Chia Sẻ Danh Sách tên & các trang web trực tuyến & các phần mềm, ứng dụng, công cụ phổ biến hỗ trợ thiết kế website đa nền tảng bao gồm : Blogger, Wordpress, Webbly, Shopify,....  
   
  Web Tool :
  • https://convertful.com [ Trang web cung cấp tool hỗ trợ blogger tạo Popup quảng cáo trên Website của mình ]
  • https://www.pushdy.vn
  • https://popupsmart.com
  • https://smartconvert.co [ Trang cung cấp 2 công cụ nổi bật :  Công cụ Heatmap : giúp thấu hiểu hành vi trên trang của Khách truy cập bằng việc phân tích dữ liệu biểu đồ nhiệt, thực hiện hành động điều chỉnh nhanh chóng để thấy được kết quả tức thì.Thấu hiểu khách hàng mục tiêu (target audience), Khám phá nguyên nhân tỷ lệ chuyển đổi thấp, Hỗ trợ thiết kế UI/UX website tạo trải nghiệm tốt hơn, Phân tích cải thiện chất lượng nội dung, Chọn vị trí đặt banner quảng cáo hiệu quả | Công cụ Smart Promotion : hỗ trợ 14 loại pop-up hiển thị trên website nhằm tăng sự tương tác tích cực với visitor khi vào trang, một số trường hợp có thể làm tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website., Phối hợp và tối ưu hiệu quả sales page / landing page, Thiết kế theo nguyên tắc kích hoạt tâm lý, Có dữ liệu đo lường sau mỗi chiến dịch, Không làm ảnh hưởng trải nghiệm khách truy cập, Gọn nhẹ, không “làm nặng" web
  Web generator html / css / javascript thiết kế giao diện - code chỉnh sửa nội dung văn bản / hình ảnh / video trên trang bài viết blogspot :
  • https://html-css-js.com [ Trang Web generator html css - Tool hỗ trợ việc tự động trích xuất code Css / html đơn giản về màu sắc ( color ), font, boder,....
  • http://mamauhtml-css.vpssim.vn [ Web tra cứu mã màu ]     
  • https://codepen.io [ Tool Lưu trữ, Test & Share Code Web ] 
  Web Chia Sẻ Code Javascript / LIBRARY / thư viện code  :
  • https://www.jqueryscript.net [ Thủ thuật nổi bật : Clean Customizable Notification Popup Plugin - jQuery Notify ]
  Tham khảo thêm web dạy học thiết kế web phổ biến trong nước & nước ngoài :
  • https://www.w3schools.com [ Trang hướng dẫn dạy cách làm Web nổi tiếng & lâu đời ]
  Tham khảo trang cộng đồng - for chia sẻ thông tin / hỏi đáp  :
  • https://stackoverflow.com
  Tham khảo Web chuyên đề Blogspot / Blogger :
  • https://www.techplus.top [ Bài viết nổi bật : Cách thêm quảng cáo cố định (Bottom Sticky Ads) ]
  • https://www.tggyan.in [ Bài viết nổi bật : Add Sticky Floating Bottom AdSense Ads In Blogger Blog ]
  • https://vietblogdao.com [ Post :  Hướng dẫn tạo form live search cho Blog ]
  • https://www.thietkeblogspot.com [ Bài viết nổi bật : Thêm tính năng live search kết hợp bộ lọc label vào công cụ tìm kiếm trong Blogger ]
  • https://www.themeblogger.net [ Post : Hướng dẫn đăng ký Google News cho Blogspot | Hướng dẫn tạo Popup Sale ảo hiển thị trên blogspot ]
  • https://www.bloghong.com [ Post : Code popup lấy thông tin họ tên, email và số điện thoại khách hàng bằng Google Docs ]
  Xem thêm bài viết : 
  • Những thứ chèn vào Popup của bạn, box, form Notificaiton, Subscribe Newsletter, ... Html, css, JavaScript