Hướng dẫn Rip Template Html Free Tiệm Bánh Ngon bằng Theme Den – Bakery Shop, thiết kế bởi Html.Design

Hôm nay Gia Bảo tiếp tục chia sẻ hướng dẫn cách Rip Template Html Free Den – Bakery Shop thích hợp dùng làm shop bán bánh mì, bánh kem và các loại bánh ngọt có thương hiệu hoặc dùng làm shop kinh doanh cá nhân bán các loại bánh làm thủ công tự tay chế biến cũng rất ổn.  

Hình ảnh minh họa Giao diện html Tiệm Bánh Ngon

Cách làm tương tự như Rip template html miễn phí IGTU Electronics các bạn xem cách làm theo link được chia sẻ dưới đây.

Sau khi tải Den – Bakery Shop HTML Template từ trang html.design, các bước làm kế tiếp tương tự như hướng dẫn rip template IGTU Electronics được chia sẻ như trên :

Sau đây là 2 bước chỉnh sửa Css & Javascript Den – Bakery Shop HTML Template thành Shop, Tiệm bánh ngon  :

Bước 1 chỉnh sửa link Css trên phần code giữa cặp thể <head>...</head> như sau   :

Bạn tìm đoạn code trong cặp thẻ head template html Den – Bakery Shop :

 <!-- bootstrap css -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- style css -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<!-- Responsive-->
<link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
<!-- fevicon -->
<link rel="icon" href="images/fevicon.png" type="image/gif" />
<!-- Scrollbar Custom CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.mCustomScrollbar.min.css">
<!-- Tweaks for older IEs-->
<link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">
<!-- owl stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/jquery.fancybox.min.css" media="screen">


Sau đó sửa lại thành : 

 <!-- bootstrap css -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-bootstrap.min.css?v=1635325545">
<!-- style css -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-style.css?v=1635325545">
<!-- Responsive-->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-responsive.css?v=1635325545">
<!-- fevicon -->
<link rel="icon" href="images/fevicon.png" type="image/gif" />
<!-- Scrollbar Custom CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-jquery.mCustomScrollbar.min.css?v=1635325545">
<!-- Tweaks for older IEs-->
<link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">
<!-- owl stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-owl.carousel.min.css?v=1635325545">
<link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/jquery.fancybox.min.css" media="screen">

Bước 2 chỉnh sửa link javascript trên phần code giữa cặp thẻ <body>...</body> như sau   :

Tương tự bạn tìm đoạn code javascript sau  trong cặp thẻ <body>...</body> :

    <!-- Javascript files-->
    <script src="js/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/popper.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
      <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
      <script src="js/plugin.js"></script>
      <!-- sidebar -->
      <script src="js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js"></script>
      <script src="js/custom.js"></script>
      <!-- javascript -->
      <script src="js/owl.carousel.js"></script>
      <script src="https:cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/jquery.fancybox.min.js"></script>


Sau đó sửa lại thành :

    <!-- Javascript files-->
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-jquery.min.js?v=1635325545"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-popper.min.js?v=1635325545"></script>
    <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-bootstrap.bundle.min.js?v=1635325545"></script>
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-jquery-3.0.0.min.js?v=1635325545"></script>
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-plugin.js?v=1635325545"></script>
      <!-- sidebar -->
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?v=1635325545"></script>
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/tiem-banh-ngon-den-bakery-custom.js?v=1635325545"></script>
      <!-- javascript -->
      <script src="js/owl.carousel.js"></script>
      <script src="https:cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/jquery.fancybox.min.js"></script>

Sau khi lưu lại trên Blogspot ( lưu ý sửa lỗi html phù hợp với ngôn ngữ Xml trên blogspot - nếu phát sinh lỗi không tương thích code blogspot sẽ báo dòng code bị ảnh hưởng bạn chỉ cần sửa lại đến khi rà soát hết lỗi là Ok  )  

Xem mẫu mẫu giao diện Den – Bakery Shop sau khi Rip dùng làm Template Blogspot Tiệm Bánh Ngon theo link sau :