Share code Menu chân trang Css siêu gọn nhẹ cho Blogspot

 <!--Chen menu cuoi trang-->
<style type='text/css'>  
body{padding: 3em; } #menu * { padding:0; margin: 0; font: 12px arial; list-style-type:none;} #menu { margin-top: 0px; float: left; line-height: 10px; left: 200px;} #menu a { display: block; text-decoration: none; color: #F7EFEF;} #menu a:hover { background: #B0BD97;} #menu ul li ul li a:hover { background: #B7B9B5; padding-left:9px; border-left: solid 1px #000;} #menu ul li ul li { width: 100px; border: none; color: #B0BD97; padding-top: 3px; padding-bottom:3px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; background: #333;} #menu ul li ul li a { font: 11px arial; font-weight:normal; font-variant: small-caps; padding-top:3px; padding-bottom:3px;} #menu ul li { float: left; width: 100px; font-weight: bold; border-top: solid 1px #283923; border-bottom: solid 1px #283923; background: #333;} #menu ul li a { font-weight: bold; padding: 5px 10px;} #menu li{ position:relative; float:left;} #menu ul li ul, #menu:hover ul li ul, #menu:hover ul li:hover ul li ul{ display:none; list-style-type:none; width: 140px;} #menu:hover ul, #menu:hover ul li:hover ul, #menu:hover ul li:hover ul li:hover ul { display:block;} #menu:hover ul li:hover ul li:hover ul { position: absolute; margin-left: 60px; margin-top: -22px; font: 10px;} #menu:hover ul li:hover ul { position: absolute; margin-top: 1px; font: 10px; bottom:10%; }
</style>
<div id='menu' style='position: fixed; width: 100%; height: 25px; z-index: 0; left: 0pt; bottom: 0pt; border-top: 1px solid rgb(192, 192, 192); ; padding: 2px 70px; background-color: rgb(243, 243, 243); font-family: tahoma; font-size: 10pt; font-weight: normal;'>
<ul>
<li><center><a href='/'>Trang chủ</a></center>

<!--
<ul> <li><a href='http://ntwood.vn'>Ntwood.vn</a></li>
                  <li><a href='http://gỗcaosuxẻsấy.vn'>gỗcaosuxẻsấy.vn</a></li> </ul>-->
</li>

<li><center><a href='#'>Blogspot</a></center>
 <ul> <li><a href='http://adf.ly/1N06ok'>Terocket</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N06tX'>Blog vnchampion</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N075i'>khoinghiepinternet</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N1UP8'>fandung</a></li>
 </ul>
 </li>

<li><center><a href='#'>Báo điện tử</a></center>
 <ul>
<li><a href='http://adf.ly/1N05yv'>VnExpress</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N066d'>Thanh Niên</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0693'>VietNamNet</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N06DU'>Tuổi Trẻ</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N06GK'>Ngôi Sao</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N06JV'>Việt Báo</a></li>
 </ul>
 </li>

<li><center><a href='#'>Kiếm tiền online (MMO)</a></center>
 <ul>
<li><a href='http://adf.ly/?id=10957701'>Aff.ly (Rút gọn link)</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0A6e'>oni.vn (Rút gọn link)</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0Ao8'>8share.vn (Chia sẻ thông tin) </a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0C1A'>Tải ứng dụng</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0E0o'>pub.adflex.vn (Link Game)</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0EVW'>bidvertiser.com</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0evv'>ClickBank</a></li>
 </ul>
 </li>


<li><center><a href='/'>Tao gian hàng trực tuyến</a></center>
 <ul>
<li><a href='http://adf.ly/1N0HpQ'>ecwid</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0Hvu'>sqeeqee</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0I32'>kingeshop</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0I7a'>haravan</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0IB1'>sendo</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0IDm'>shopee</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0IGw'>coo</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0IJj'>chutin</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0IMZ'>facenshop</a></li>
<li><a href='http://adf.ly/1N0IPu'>hisella</a></li>
 </ul>
 </li>


</ul> </div>
<!--Ket thuc chen menu cuoi trang-->

Lưu ý Code mẫu chèn trên bài viết này đã chỉnh lại code html thay đổi thông số vị trí tô màu đỏ như sau  :

<div id='menu' style='position: fixed; width: 100%; height: 25px; z-index: 0; left: 10px; bottom: 110px; border-top: 1px solid rgb(192, 192, 192); ; padding: 2px 70px; background-color: rgb(243, 243, 243); font-family: tahoma; font-size: 10pt; font-weight: normal;'> 

Do Template median Ui ở điện thoại có chiều cao che mất menu mẫu nên đôn chiều cao lên 1 tí cho phù hợp, các bạn " chèn đúng thông số trên nhé " riêng các template có menu chân trang rồi thì không nên chèn vào nữa. 
Code menu chân trang này chỉ sử dụng Css nên rất gọn nhẹ...