Hướng dẫn chi tiết tạo và in sổ cân đối số phát sinh làm báo cáo thuế bằng Excel

Chào các bạn trong phần 1 chuyên đề Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel, Gia Bảo đã trình bày sơ lược cấu trúc sổ kế toán máy bằng Excel dành cho các bạn đang làm kế toán tại công ty, dịch vụ kế toán thuê ngoài, kế toán tại nhà,... 

Như đã hứa hôm nay Gia Bảo chia sẻ tiếp nội dung  "Hướng dẫn chi tiết tạo và in sổ cân đối số phát sinh làm báo cáo thuế bằng Excel".

Bảng cân đối số phát sinh kế toán máy bằng Excel cũng là bảng nhập số dư tài khoản đầu kỳ làm số liệu tạo sổ chi tiết tài khoản, sổ quỹ, sổ ngân hàng.

 Sổ Cân Đối Số Phát Sinh

 Bước 1 : Bạn tạo Sheet : CDSPS, tạo tiêu đề, nhập danh sách Tài Khoản  căn theo Sheet hệ thống tài khoản của công ty bạn.

Sheet HTTK : Hệ thống tài khoản làm sổ kế toán máy bằng Excel.

Sau đó bạn nhập số dư tài khoản đầu kỳ vào bảng này sau đó tạo code tự động hóa tạo bảng cân đối số phát sinh như đã hướng dẫn ở Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel [ Phần 1 ]   

Xem nội dung tạo code sheet CDSPS : Tại Đây.