Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel [ Phần 1 ]

ɡɩλ✿ßảσ︵²ᵏ⁶ : Viết Blog Truyền Thông, Thiết Kế Đồ Họa Quảng Cáo, Làm Video Marketing.
 • Quảng bá sản phẩm Thớt Gỗ
 • Giới thiệu công ty cung cấp, ván ghép theo yêu cầu , tới các doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, mộc gia dụng & đơn vị chuyên thi công lắp đặt Nhà Gỗ.
 • Thông Điệp : Vật Liệu Xanh, Bảo Vệ Môi Trường.

  Hôm nay Gia Bảo sẽ chia sẽ cách giúp bạn Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel, trong nội dung lần trước mình đã chia sẻ hướng dẫn các giúp bạn tạo sổ nhật ký chung, là phần dữ liệu quan trọng giúp bạn lập báo cáo tài chính và các loại sổ sách báo cáo thuế.    

  Bước 1 : Bạn tạo các sheet cấu trúc sổ sách kế toán xử lý dữ liệu bao gồm.

  • Sheet HTTK
  • Sheet INSO
  • Sheet CDSPS
  • Sheet Bia-NkC
  • Sheet NKC
  • Sheet SC
  • Sheet SCC-TK
  • Sheet CP
  • Sheet SQ      
  • Sheet KH  
  • Sheet PB

  Bước 2 : Viết code lập trình VBA giúp bạn tự động hóa công việc tạo sổ sách kế toán, In sổ báo cáo thuế định kỳ, lập báo cáo tài chính.

  Bao gồm các loại sổ & báo cáo kế toán cơ bản sau đây :

  1. CDSPS    Bảng cân đối số phát sinh
  2. BIA-NKC    Bìa Nhật Ký Chung
  3. NKC    Nhật Ký Chung
  4. BIA-SC    Bìa - Sổ Cái
  5. SC    Sổ Cái
  6. SQ    Sổ quỹ tiền mặt
  7. BIA-SQ    Bìa Sổ quỹ tiền mặt
  8. BIA-KH    Bìa Khấu Hao
  9. KH    Khấu Hao
  10. BIA-PB    Bìa khấu hao
  11. KH    BẢng phân bổ
  12. BIA-NVL    Bìa bảng nhập xuất tồn - nguyên vật liệu
  13. NXT NVL    Nhập xuất tồn - nguyên vật liệu
  14. Bia-TP    Bìa - Bảng nhập xuất tồn thành phẩm
  15. NXT TP    Nhập xuất tồn thành phẩm
  16. BIA-HH    Bìa - Nhập xuất tồn hàng hóa
  17. NXT HH    Nhập xuất tồn hàng hóa
  18. BIA-BH    Bìa sổ chi tiết bán hàng
  19. CTBH    Chi tiết bán hàng
  20. BIA-MH    Bìa sổ chi tiết mua hàng
  21. NK MUA    Sổ chi tiết mua hàng
  22. BIA-TL    Bìa - Bảng thanh toán tiền lương
  23. BL    Bảng Lương 
  Danh sách sổ sách kế toán được liệt kê trên được nhiều bạn nhận làm dịch vụ kế toán giá rẻ tại nhà áp dụng phù hợp với mô hình doanh nghiệp, công ty mới thành lập, doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.  

  Hình ảnh minh họa Sổ Cái - Báo Cáo Tài Chính - Báo Cáo Thuế Bằng Excel & VBA

  Sau đây toàn bộ code giúp bạn tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel, giúp bạn hoàn thiện và tự động hóa công việc phòng kế toán. Không chỉ áp dụng cho nhân viên kế toán công ty, mà còn áp dụng cho nhiều công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói theo hợp đồng thuê ngoài của nhiều doanh nghiệp mới thành lập, công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề bao gồm doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa, sản xuất tôn tráng kẽm, sản xuất gỗ, gia công cơ khí, xây dựng, thiết kế xây dựng, trang trí nội thất. Doanh nghiệp bán sản phẩm sơn, keo, giấy nhám, vật tư, phụ kiện ngành gỗ.... 

  Lưu ý tên Sheet thông tin số dòng, tiêu đề cột cần thực hiện chính xác như bảng sheet hình ảnh minh họa về cấu trúc sổ sách kế toán máy bằng Excel như đã chia trên blog này, tránh khi thực  code số liệu hiển thị sai dòng, code ảnh hưởng đến kết quả tính toán.      

  Code VBA Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel. 

  Module 1 : Bao gồm các code xử lý dữ liệu cân đối số phát sinh,... 

  Sub KC_CDSPS()

  Sheets("CDSPS").Select
  Range("I10").Select
  Selection.AutoFilter Field:=7
      Sheets("NKC").Select
      Range("A3:J3").Activate
      Selection.EntireColumn.Hidden = False
      Range("DateKC").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(thang,date,2,0)"
      Range("DateKC").Select
      Selection.Copy
      Range("Datev1").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("Datev2").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("KC5111n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""5111"",ST_CO)-SUMIF(SH_TK,""5111"",ST_NO)"
      Range("KC5111c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC5112n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""5112"",ST_CO)-SUMIF(SH_TK,""5112"",ST_NO)"
      Range("KC5112c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC5113n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""5113"",ST_CO)-SUMIF(SH_TK,""5113"",ST_NO)"
      Range("KC5113c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC5118n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""5118"",ST_CO)-SUMIF(SH_TK,""5118"",ST_NO)"
      Range("KC5118c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC515_1n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""515-1"",ST_CO)"
      Range("KC515_1c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC515_2n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""515-2"",ST_CO)"
      Range("KC515_2c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC711n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,711,ST_CO)"
      Range("KC711c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC632n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,632,ST_NO)"
      Range("KC632c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6411n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6411,ST_NO)"
      Range("KC6411c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6412n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6412,ST_NO)"
      Range("KC6412c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6413n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6413,ST_NO)"
      Range("KC6413c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6414n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6414,ST_NO)"
      Range("KC6414c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6415n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6415,ST_NO)"
      Range("KC6415c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6417n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6417,ST_NO)"
      Range("KC6417c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6418n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6418,ST_NO)"
      Range("KC6418c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6421n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6421,ST_NO)"
      Range("KC6421c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6422n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6422,ST_NO)"
      Range("KC6422c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6423n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6423,ST_NO)"
      Range("KC6423c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6424n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6424,ST_NO)"
      Range("KC6424c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6427n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6427,ST_NO)"
      Range("KC6427c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6428n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6428,ST_NO)"
      Range("KC6428c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC6429n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,6429,ST_NO)"
      Range("KC6429c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC64210n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,64210,ST_NO)"
      Range("KC64210c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC635_1n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""635-1"",ST_NO)"
      Range("KC635_1c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC635_2n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,""635-2"",ST_NO)"
      Range("KC635_2c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC811n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK,811,ST_NO)"
      Range("KC811c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("KC421n").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=IF(SUM(vds)>SUM(vcp),SUM(vds)-SUM(vcp),SUM(vcp)-SUM(vds))"
      Range("KC421c").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("LL1").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=IF(SUM(vds)>SUM(vcp),911,4212)"
      Range("LL2").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(LL1=911,4212,911)"
      Range("LL3").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]"
      Range("LL4").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[1]"
      Range("J9").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(ST_NO1)"
      Range("K9").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(ST_CO1)"
      Range("H9:K9").Select
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Sheets("CDSPS").Select
      Range("E21").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK1,RC2,ST_NO1)"
      Range("F21").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(SH_TK1,RC2,ST_CO1)"
      Range("G21").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=IF((RC[-4]+RC[-2])>(RC[-3]+RC[-1]),(RC[-4]+RC[-2])-(RC[-3]+RC[-1]),0)"
      Range("H21").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=IF((RC[-2]+RC[-4])>(RC[-5]+RC[-3]),(RC[-2]+RC[-4])-(RC[-5]+RC[-3]),0)"
      Range("E21:H21").Select
      Selection.Copy
      Range("CD").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("psc133_1").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=psn133_1"
      Range("psc133_2").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=psn133_2"
      Range("psn133").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn133,1,0,2,1))"
      Range("psn152").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn152,1,0,2,1))"
      Range("psc152").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc152,1,0,2,1))"
      Range("psn156").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn156,1,0,2,1))"
      Range("psc156").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc156,1,0,2,1))"
      Range("psn211").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn211,1,0,6,1))"
      Range("psc211").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc211,1,0,6,1))"
      Range("psn214").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn214,1,0,3,1))"
      Range("psc214").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc214,1,0,3,1))"
      Range("psn212").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn212,1,0,2,1))"
      Range("psc212").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc212,1,0,2,1))"
      Range("psn241").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn241,1,0,3,1))"
      Range("psc241").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc241,1,0,3,1))"
      Range("psn333").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn333,1,0,8,1))"
      Range("psc333").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc333,1,0,8,1))"
      Range("dcn333").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcn333,1,0,8,1))"
      Range("dcc333").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcc333,1,0,8,1))"
      Range("psn112").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn112,1,0,10,1))"
      Range("psc112").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc112,1,0,10,1))"
      Range("dcn112").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcn112,1,0,10,1))"
      Range("dcc112").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcc112,1,0,10,1))"
      Range("psn338").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn338,1,0,7,1))"
      Range("psc338").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc338,1,0,7,1))"
      Range("dcn338").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcn338,1,0,7,1))"
      Range("dcc338").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcc338,1,0,7,1))"
      Range("psn341").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn341,1,0,2,1))"
      Range("psc341").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc341,1,0,2,1))"
      Range("dcn341").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcn341,1,0,2,1))"
      Range("dcc341").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(dcc341,1,0,2,1))"
      Range("psn421").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn421,1,0,2,1))"
      Range("psc421").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc421,1,0,2,1))"
      Range("psn511").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn511,1,0,4,1))"
      Range("psc511").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc511,1,0,4,1))"
      Range("psn515").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn515,1,0,2,1))"
      Range("psc515").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc515,1,0,2,1))"
      Range("psn521").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn521,1,0,3,1))"
      Range("psc521").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc521,1,0,3,1))"
     
      Range("psn611").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn611,1,0,2,1))"
      Range("psc611").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc611,1,0,2,1))"
      Range("psn627").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn627,1,0,6,1))"
      Range("psc627").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc627,1,0,6,1))"
      Range("psn635").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn635,1,0,2,1))"
      Range("psc635").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc635,1,0,2,1))"
      Range("psn641").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn641,1,0,7,1))"
      Range("psc641").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc641,1,0,7,1))"
      Range("psn642").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psn642,1,0,8,1))"
      Range("psc642").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(offset(psc642,1,0,8,1))"
      Range("tgddn").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(vtg1)-ddn112-ddn152-ddn156-ddn211-ddn212-ddn214-ddn241-ddn333-ddn338-ddn341-ddn421"
      Range("tgddc").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(vtg2)-ddc112-ddc152-ddc156-ddc211-ddc212-ddc214-ddc241-ddc333-ddc338-ddc341-ddc421"
      Range("tgpsn").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(vtg3)-psn112-psn133-psn152-psn156-psn211-psn212-psn214-psn241-psn333-psn338-psn341-psn421-psn511-psn515-psn627-psn635-psn641-psn642"
      Range("tgpsc").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(vtg4)-psc112-psc133_1-psc133_2-psc152-psc156-psc211-psc212-psc214-psc241-psc333-psc338-psc341-psc421-psc511-psc515-psc627-psc635-psc641-psc642"
      Range("tgdcn").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(vtg5)-dcn112-dcn152-dcn156-dcn211-dcn212-dcn214-dcn241-dcn333-dcn338-dcn341-dcn421"
      Range("tgdcc").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(vtg6)-dcc112-dcc152-dcc156-dcc211-dcc212-dcc214-dcc241-dcc333-dcc338-dcc341-dcc421"
      Range("thu1").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=IF(tgpsn<>tgpsc,""BAÛNG CDSPS KHOÂNG CAÂN"","""")"
      Range("thu2").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=IF(tgpsno<>tgpsco,""NHAÄT KYÙ KHOÂNG CAÂN"","""")"
      Range("ND_CDSPS").Select
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Sheets("NKC").Select
      Range("e13").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF((RC[5]+RC[6])<>0,""v"","""")"
      Range("e13").Select
      Selection.Copy
      Range("E13:E1058").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("E12").Select
      Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
      Selection.AutoFilter
      Range("E13").Select
      Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="v"
      Range("F9:g9").Activate
      Selection.EntireColumn.Hidden = True
      Range("I9").Activate
      Selection.EntireColumn.Hidden = True
  Sheets("CDSPS").Select
  Range("I10").Select
  Selection.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="1"
  End Sub

  Module số 2 : Xử lý số liệu sổ cái,..  

  Sub INTOANBOSOCAI()
  Dim i
  With Range("cdsps!b1")
      For i = 10 To 139
      If .Offset(i, 7) = 1 Then
          Range("sc!c11").Value = .Offset(i, 0)
          Sheets("sc").Select
          SOCAI
          ActiveSheet.PrintOut
      End If
      Next i
      End With
  End Sub
  Sub INSOKT()
  Dim a, b
  With Range("inso!b1")
      For a = 2 To 100
          If .Offset(a, 2) = 1 Then
          b = .Offset(a, 0)
              If b = "SC" Then
              INTOANBOSOCAI
              Else
                  If b = "SQ" Then
                  SOQUY
                  ActiveSheet.PrintOut
                      Else
                          If b = "CTBH" Then
                          CTBH
                          ActiveSheet.PrintOut
                              Else
                              Sheets(b).Select
                              ActiveSheet.PrintOut
                          End If
                  End If
              End If
          End If
      Next a
  End With
  End Sub
      
  Sub CTBH()
      Sheets("CTBH").Select
      Selection.AutoFilter Field:=1
      Range("A11:D169").Select
      Selection.ClearContents
      Range("F11:J169").Select
      Selection.ClearContents
      Application.Goto reference:="nkban1"
      Selection.Copy
      Sheets("CTBH").Select
      Range("A11").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Application.Goto reference:="nkban2"
      Selection.Copy
      Sheets("CTBH").Select
      Range("d11").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Application.Goto reference:="nkban3"
      Selection.Copy
      Sheets("CTBH").Select
      Range("F11").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
  End Sub

  Module số 3 : Xử lý số liệu sổ cái, sổ quỹ,...

  Sub SOCAI()
      Sheets("NKC").Select
      Selection.AutoFilter Field:=5
      Application.Goto reference:="NKC1"
      Selection.Copy
      Sheets("SC").Select
      Range("A17").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("b2").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=if(or(TK_sc=""133"",TK_sc=""152"",TK_sc=""156"",TK_sc=""511"",TK_sc=""515"",TK_sc=""611"",TK_sc=""635""),TK_sc&""*"",TK_sc)"
      Range("b3").Select
       ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TK_sc"
      Application.Goto reference:="NKSC"
      Range("NKSC").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
          Range("A1:B3"), Unique:=False
      Range("j11").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(cd_shtk,TK_sc,vtg1)"
      Range("k11").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(cd_shtk,TK_sc,vtg2)"
      Range("j12").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=SUMIF(cd_shtk,TK_sc,vtg3)"
      Range("k12").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=SUMIF(cd_shtk,TK_sc,vtg4)"
      Range("j13").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=SUMIF(cd_shtk,TK_sc,vtg5)"
      Range("k13").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
          "=SUMIF(cd_shtk,TK_sc,vtg6)"
      Range("j11:k13").Select
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Rows("1:3").Select
      Selection.EntireRow.Hidden = True
      Columns("E:E").Select
      Range("E9").Activate
      Selection.EntireColumn.Hidden = True
      Columns("h:h").Select
      Range("h9").Activate
      Selection.EntireColumn.Hidden = True
      Range("F1048").Select
  End Sub
  Sub SOQUY()

      Sheets("SQ").Select
      Range("G10").Select
      'ActiveSheet.ShowAllData
      Range("SQ_nd").Select
      Selection.ClearContents
      Sheets("SC").Select
      Range("C11").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "'111"
      SOCAI
      Range("SC_nd1,SC_nd2").Select
      Selection.Copy
      Sheets("SQ").Select
      Range("A12").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("SQ_tgnd").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
          Range("J13:J14"), Unique:=False
  End Sub

  Module số 4.

  Sub KCSCC()
     
      Application.Goto reference:="NKTK"
      ActiveWindow.SmallScroll Down:=10
      ActiveSheet.ShowAllData
      Range("A17").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=DATE(ncc,tcc,1)"
      Range("A17").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="DATEtk"
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("D17").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "Soá dö ñaàu kyø"
      Range("D17").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="NDtk"
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Sheets("HTTK").Select
      Range("SHTKcc").Select
      Selection.Copy
      Sheets("SCC-TK").Select
      Range("H17").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("L17").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC8,BANG_CDSPS,2,0)"
      Range("M17").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC8,BANG_CDSPS,3,0)"
      Range("L17:M17").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="SDDtk"
      ActiveSheet.Paste
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Application.Goto reference:="NKC1"
      Selection.Copy
      Sheets("SCC-TK").Select
      Application.Goto reference:="NDNK"
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      'Application.Goto Reference:="DATEctk"
      'ActiveCell.FormulaR1C1 = "=DATE(n_SCC,t_SCC,CDSPS!R1C9)"
      Range("A1190").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="DATEctk"
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("tgpscc").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "Toång soá phaùt sinh"
      Range("tgpscc").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="NDtsps"
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Sheets("HTTK").Select
      Range("SHTKcc").Select
      Selection.Copy
      Sheets("SCC-TK").Select
      Range("ndpscc").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("ndsdck").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Sheets("SCC-TK").Select
      Range("j1230").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC8,BANG_CDSPS,4,0)"
      Range("k1230").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC8,BANG_CDSPS,5,0)"
      Range("J1230:K1230").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="STtsps"
      ActiveSheet.Paste
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("D1351").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "Soá dö cuoái kyø"
      Range("D1351").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="NDck"
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Range("L1371").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC8,BANG_CDSPS,6,0)"
      Range("M1371").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC8,BANG_CDSPS,7,0)"
      Range("L1371:M1371").Select
      Selection.Copy
      Application.Goto reference:="STck"
      ActiveSheet.Paste
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
          False, Transpose:=False
      Application.Goto reference:="NKTK"
      Range("NKTK").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
          Range("A1:b3"), Unique:=False
  End Sub

  Hình ảnh minh họa sheet cấu trúc sổ sách kế toán xử lý dữ liệu bao gồm :

   Sheet HTTK : Hệ Thống Tài Khoản  

   Sheet INSO : Danh sách Sổ sách kế toán cần In 

   

  Sheet CDSPS : Cân Đối Số Phát Sinh
   

    Sheet NKC : Sổ Nhật Ký Chung Làm kế Toán Máy & Báo Cáo Thuế Bằng Excel
   
   Sheet SCC-TK : Sổ chi tiết các tài khoản làm báo cáo tài chính, kế toán máy trên Excel
   
   Sheet CP :  Sổ Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh, Làm Kế Toán Máy Bằng Phần Mềm Excel

   Sheet SQ : Sổ quỹ Kế Toán Máy Bằng Excel.
   
  Sheet KH : Sổ theo dõi TSCĐ & Trích khấu hao
   
  Sheet PB : Sổ Phân Bổ Chi Phí
   

  Lưu Ý Phần Xử Liệu dữ liệu Nhật Ký Chung đã được Gia Bảo trình bài trong nội dung bài viết " Hướng dẫn tạo sổ sách kế toán máy ( ghi sổ nhật ký chung ) cực dễ bằng VBA Excel " bạn xem nội dung chi tiết theo link bên dưới nhé...

  https://www.digitalnomad.vn/2021/11/huong-dan-tao-so-sach-ke-toan-may-bang-excel-vbaGJ5EF6.html

  Do nội dung hướng dẫn tương đối dài do đó Gia Bảo chia nhỏ bài viết thành nhiều phần khác nhau, trong nội dung bài viết kế tiếp :

  Sẽ giúp bạn hoàn thiện chi tiết từng mẫu sổ sách được liệt kê trong  nội dung bài viết :

   Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel [ Phần 1 ]

  Bao gồm :

  • Hướng dẫn chi tiết tạo và in sổ cái, sổ quĩ, sổ chi tiết tài khoản,...
  • Hướng dẫn chi tiết tạo và in sổ chi tiết xuất nhập tồn.
  • Hướng dẫn chi tiết tạo và in sổ cân đối số phát sinh làm báo cáo thuế bằng Excel .
  • ,... 
  ✖️ưở🇳🇬🇬ỗ 🇷ì🇻🇮🇺6️⃣0️⃣🇸
  🦊 Sắm Đồ Nghề ƙ¡ếლ ζ¡ềղ ❍ղ£¡ղℰ 🦊  Điện Thoại Giá Rẻ, Chạy Grab, Tài Xế Công Nghệ :

  + Poco M4 Pro : Xem Tại Đây
  + Oppo A54 : Xem Tại Đây
  + Xiaomi Redmi Note 11 : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy A23 : Xem Tại Đây

  Smartphone Gaming Giá Rẻ, Tải App Kiếm Tiền Online, Cài Đặt Ứng Dụng Học Tập, Giải Trí, Xem Phim Nghe Nhạc, Chơi Game Online, :

  + Tecno Poca 3 : Xem Tại Đây
  + Realme narzo 50i Prime : Xem Tại Đây

  Flagship, giá hời, đời cũ, cấu hình ngon, xem phim, chơi game, nghe nhạc cực đã. :

  + Iphone 11 : Xem Tại Đây
  + Iphone 12 : Xem Tại Đây
  + Iphone 13 : Xem Tại Đây

  + Samsung Galaxy S20 FE : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy S22 Ultra 5G : Xem Tại Đây

  + Vivo V23 5G 8GB/128GB : Xem Tại Đây
  + Vivo V25e 4G 8GB/128GB : Xem Tại Đây

  + Redmi Note 11 Pro 5G : Xem Tại Đây
  + Xiaomi 12 Pro : Xem Tại Đây