Hướng dẫn làm trang tiếp thị điện thoại thông minh bằng template blogspot Mono kết hợp Autolink SmartTag

ɡɩλ✿ßảσ︵²ᵏ⁶ : Viết Blog Truyền Thông, Thiết Kế Đồ Họa Quảng Cáo, Làm Video Marketing.
 • Quảng bá sản phẩm Thớt Gỗ
 • Giới thiệu công ty cung cấp, ván ghép theo yêu cầu , tới các doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, mộc gia dụng & đơn vị chuyên thi công lắp đặt Nhà Gỗ.
 • Thông Điệp : Vật Liệu Xanh, Bảo Vệ Môi Trường.

  Trong bài viết trước Gia Bảo chia sẻ nội dung " Hướng dẫn làm trang tiếp thị liên kết xe đạp thể thao bằng template blogspot New Maggner ", lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trang bán điện thoại thông minh bằng template blogspot Mono kết hợp Autolink SmartTag. 


   Hình ảnh minh họa Template blogspot Shop bán điện thoại thông minh, thiết kế tối giản, đẹp mắt

  Đây cách tạo trang bán hàng đơn giản dễ dàng, các tạo shop miễn phí, thiết kế web dựa trên nền tảng Blogger.

  Code tự động tạo nút link điều hướng tới nơi bán, tương tự như thiết kế  trang tiếp thị liên kết xe đạp thể thao, bạn xem thêm tại đây nhé.

  Trong phần bài viết này Gia Bảo bổ sung thêm kỹ thuật chèn code với  tool Autolink SmartTag, giúp bạn tự động hóa công việc gắn link tiếp thị liên kết, thêm sitemap và giới thiệu link demo, tải code template blogspot Mono để cài đặt và chỉnh sửa thành shop bán hàng online.
   
  Link Demo & download giao diện blogger Mono :
  1. Demo : https://gooyaabitemplates.com/goto/mono-demo
  2. Tải về : https://gooyaabitemplates.com/download/Mono-Free-Version-3.0.zip
  Cách cài đặt tương tự template blogspot New Maggner đã được hướng dẫn chi tiết bạn xem lại nhé.
   
  Sau khi cài đặt chèn code " tới nơi bán " / " giá bán " trên trang nhãn, trang chủ và trên trang bài viết  cũng như bổ sung thêm code xóa ?m=1, Popup Sale cho trang tiếp thị & bán các loại điện thoại thông minh các bạn lưu ý.
   
  Khi đăng bài :
  • Kích thước hình ảnh bạn chọn cỡ lớn  
  • Xem thêm hình ảnh minh họa bên dưới
   

   
  Ngoài ra bạn cũng có thể bổ sung thêm code tạo site map [ Sơ đồ trang ] bằng cách, vào trang quản trị blogspot chọn Trang Trang mới đặt tên theo ý thích sau đó copy dán code dưới đây ở chế độ soạn thảo html sau đó lưu lại và xem kết quả.
   

   <!--Mẫu 1 nguon
  https://www.thanbinh.com/2020/09/huong-dan-tao-sitemap-html-cho-blogspot.html
  -->

  <!-- Khong hien thi anh link ngoai
  <style type="text/css">
   .grid-sitemap {
    overflow: hidden;
    position: relative;
    height: 565px;
    margin: 20px 0 40px 0;
   }
   .grid-sitemap iframe {
     display: block;
     width: 100%;
     height: 680px;
     margin-top: -115px;
     margin-left: -5px;
   } 
   </style>
   <div class="grid-sitemap">
  <iframe src="https://dienthoaiplus.blogspot.com/view/flipcard"></iframe>
   </div>
  -->


  <!--nguon
  https://www.anhtrainang.com/2020/04/huong-dan-tao-sitemap-blogspot-so-do-blogger-2020.html
  -->

  <div id="bp_toc"></div>
  <!--
  <script src="https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/sitemap.js"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>
  -->
  <script>
  // ---------------------------------------------------
  // Name: Sitemap for Blogger
  // Url: https://vietblogdao.blogspot.com
  // Source: http://www.mybloggerlab.com
  // ---------------------------------------------------

  // global arrays
     var postTitle = new Array();     // array of posttitles
     var postUrl = new Array();       // array of posturls
     var postDate = new Array();      // array of post publish dates
     var postSum = new Array();       // array of post summaries
     var postLabels = new Array();    // array of post labels

  // global variables
     var sortBy = "datenewest";         // default value for sorting ToC
     var tocLoaded = false;           // true if feed is read and ToC can be displayed
     var numChars = 250;              // number of characters in post summary
     var postFilter = '';             // default filter value
     var tocdiv = document.getElementById("bp_toc"); //the toc container
     var totalEntires =0; //Entries grabbed till now
     var totalPosts =0; //Total number of posts in the blog.

  // main callback function
  function loadtoc(json) {

     function getPostData() {
     // this functions reads all postdata from the json-feed and stores it in arrays
        if ("entry" in json.feed) {
           var numEntries = json.feed.entry.length;
           totalEntires = totalEntires + numEntries;
           totalPosts=json.feed.openSearch$totalResults.$t
           if(totalPosts>totalEntires)
           {
           var nextjsoncall = document.createElement('script');
           nextjsoncall.type = 'text/javascript';
           startindex=totalEntires+1;
           nextjsoncall.setAttribute("src", "/feeds/posts/summary?start-index=" + startindex + "&max-results=500&alt=json-in-script&callback=loadtoc");
           tocdiv.appendChild(nextjsoncall);
           }
        // main loop gets all the entries from the feed
           for (var i = 0; i < numEntries; i++) {
           // get the entry from the feed
              var entry = json.feed.entry[i];

           // get the posttitle from the entry
              var posttitle = entry.title.$t;

           // get the post date from the entry
              var postdate = entry.published.$t.substring(0,10);

           // get the post url from the entry
              var posturl;
              for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
                 if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                 posturl = entry.link[k].href;
                 break;
                 }
              }

           // get the post contents from the entry
           // strip all html-characters, and reduce it to a summary
              if ("content" in entry) {
                 var postcontent = entry.content.$t;}
              else
                 if ("summary" in entry) {
                    var postcontent = entry.summary.$t;}
                 else var postcontent = "";
           // strip off all html-tags
              var re = /<\S[^>]*>/g;
              postcontent = postcontent.replace(re, "");
           // reduce postcontent to numchar characters, and then cut it off at the last whole word
              if (postcontent.length > numChars) {
                 postcontent = postcontent.substring(0,numChars);
                 var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");
                 postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd) + '...';
              }

           // get the post labels from the entry
              var pll = '';
              if ("category" in entry) {
                 for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
                    pll += '<a href="javascript:filterPosts(\'' + entry.category[k].term + '\');" title="Nhấp vào đây để chọn tất cả các bài đăng có nhãn \'' + entry.category[k].term + '\'">' + entry.category[k].term + '</a>,  ';
                 }
              var l = pll.lastIndexOf(',');
              if (l != -1) { pll = pll.substring(0,l); }
              }

           // add the post data to the arrays
              postTitle.push(posttitle);
              postDate.push(postdate);
              postUrl.push(posturl);
              postSum.push(postcontent);
              postLabels.push(pll);
           }
        }
        if(totalEntires==totalPosts) {tocLoaded=true;showToc();}
     } // end of getPostData

  // start of showtoc function body
  // get the number of entries that are in the feed
  //   numEntries = json.feed.entry.length;

  // get the postdata from the feed
     getPostData();

  // sort the arrays
     sortPosts(sortBy);
     tocLoaded = true;
  }

  // filter and sort functions

  function filterPosts(filter) {
  // This function changes the filter
  // and displays the filtered list of posts
    // document.getElementById("bp_toc").scrollTop = document.getElementById("bp_toc").offsetTop;;
     postFilter = filter;
     displayToc(postFilter);
  } // end filterPosts

  function allPosts() {
  // This function resets the filter
  // and displays all posts

     postFilter = '';
     displayToc(postFilter);
  } // end allPosts

  function sortPosts(sortBy) {
  // This function is a simple bubble-sort routine
  // that sorts the posts

     function swapPosts(x,y) {
     // Swaps 2 ToC-entries by swapping all array-elements
        var temp = postTitle[x];
        postTitle[x] = postTitle[y];
        postTitle[y] = temp;
        var temp = postDate[x];
        postDate[x] = postDate[y];
        postDate[y] = temp;
        var temp = postUrl[x];
        postUrl[x] = postUrl[y];
        postUrl[y] = temp;
        var temp = postSum[x];
        postSum[x] = postSum[y];
        postSum[y] = temp;
        var temp = postLabels[x];
        postLabels[x] = postLabels[y];
        postLabels[y] = temp;
     } // end swapPosts

     for (var i=0; i < postTitle.length-1; i++) {
        for (var j=i+1; j<postTitle.length; j++) {
           if (sortBy == "titleasc") { if (postTitle[i] > postTitle[j]) { swapPosts(i,j); } }
           if (sortBy == "titledesc") { if (postTitle[i] < postTitle[j]) { swapPosts(i,j); } }
           if (sortBy == "dateoldest") { if (postDate[i] > postDate[j]) { swapPosts(i,j); } }
           if (sortBy == "datenewest") { if (postDate[i] < postDate[j]) { swapPosts(i,j); } }
        }
     }
  } // end sortPosts

  // displaying the toc

  function displayToc(filter) {
  // this function creates a three-column table and adds it to the screen
     var numDisplayed = 0;
     var tocTable = '';
     var tocHead1 = 'BÀI VIẾT';
     var tocTool1 = 'Nhấp để sắp xếp theo tiêu đề';
     var tocHead2 = 'THỜI GIAN';
     var tocTool2 = 'Nhấp để sắp xếp theo ngày';
     var tocHead3 = 'NHÃN';
     var tocTool3 = '';
     if (sortBy == "titleasc") {
        tocTool1 += ' (giảm dần)';
        tocTool2 += ' (mới nhất)';
     }
     if (sortBy == "titledesc") {
        tocTool1 += ' (tăng dần)';
        tocTool2 += ' (mới nhất)';
     }
     if (sortBy == "dateoldest") {
        tocTool1 += ' (tăng dần)';
        tocTool2 += ' (mới nhất)';
     }
     if (sortBy == "datenewest") {
        tocTool1 += ' (tăng dần)';
        tocTool2 += ' (cũ nhất)';
     }
     if (postFilter != '') {
        tocTool3 = 'Nhấp để hiển thị tất cả các bài viết';
     }
     tocTable += '<table>';
     tocTable += '<tr>';
     tocTable += '<td class="toc-header-col1" style="font-weight: bold;">';
     tocTable += '<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="' + tocTool1 + '">' + tocHead1 + '</a>';
     tocTable += '</td>';
     tocTable += '<td class="toc-header-col2" style="font-weight: bold;">';
     tocTable += '<a href="javascript:toggleDateSort();" title="' + tocTool2 + '">' + tocHead2 + '</a>';
     tocTable += '</td>';
     tocTable += '<td class="toc-header-col3" style="font-weight: bold;">';
     tocTable += '<a href="javascript:allPosts();" title="' + tocTool3 + '">' + tocHead3 + '</a>';
     tocTable += '</td>';
     tocTable += '</tr>';
     for (var i = 0; i < postTitle.length; i++) {
        if (filter == '') {
           tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '" title="' + postSum[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td></tr>';
           numDisplayed++;
        } else {
            z = postLabels[i].lastIndexOf(filter);
            if ( z!= -1) {
               tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '" title="' + postSum[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td></tr>';
               numDisplayed++;
            }
          }
     }
     tocTable += '</table>';
     if (numDisplayed == postTitle.length) {
        var tocNote = '<span class="toc-note">Hiển thị tất cả ' + postTitle.length + ' bài viết<br/><br/></span>'; }
     else {
        var tocNote = '<span class="toc-note">Hiển thị ' + numDisplayed + ' bài viết có nhãn \'';
        tocNote += postFilter + '\' trong tổng số '+ postTitle.length + ' bài viết<br/><br/></span>';
     }
     tocdiv.innerHTML = tocNote + tocTable;
  } // end of displayToc

  function toggleTitleSort() {
     if (sortBy == "titleasc") { sortBy = "titledesc"; }
     else { sortBy = "titleasc"; }
     sortPosts(sortBy);
     displayToc(postFilter);
  } // end toggleTitleSort

  function toggleDateSort() {
     if (sortBy == "datenewest") { sortBy = "dateoldest"; }
     else { sortBy = "datenewest"; }
     sortPosts(sortBy);
     displayToc(postFilter);
  } // end toggleTitleSort

  function showToc() {
    if (tocLoaded) {
       displayToc(postFilter);
       var toclink = document.getElementById("toclink");
    
    }
    else { alert("Just wait... TOC is loading"); }
  }

  function hideToc() {
    var tocdiv = document.getElementById("toc");
    tocdiv.innerHTML = '';
    var toclink = document.getElementById("toclink");
    toclink.innerHTML = '<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle('+"'toc-result','blind');"+'">» Hiển thị mục lục</a> <img src="https://3.bp.blogspot.com/-OJVzWx2-ubY/Wxga_uZJTTI/AAAAAAAALlY/O3SvsrILwRMUSam-7hqH1TxevLrWJr_GACLcBGAs/s1600/new_1.gif"/>';

  </script> 

  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>

  <style>
  table {width: 100%;border: 1px solid #ddd;}
  .post-body td, .post-body th {text-align: left;font-size: 16px;padding: 5px 10px;border: 1px solid #ddd;}
  .post-body .toc-header-col1{width:60%}
  .post-body .toc-header-col2,.post-body .toc-header-col3{width:20%}
  .post-body td a{color:#333}
  .post-body td a:hover{color: #2196f3;}
  </style>

  <!--mau 2 -->
  <style type="text/css"> #toc{width:99%;margin:5px auto;border:1px solid #2D96DF; -webkit-box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2); box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2);} .labl{color:#FF5F00;font-weight:bold;margin:0 -5px; padding:1px 0 2px 11px;background: #3498DB; border:1px solid #2D96DF; border-radius:4px;-moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius:4px;box-shadow:3px 3px 1px #bbb; -moz-box-shadow:3px 3px 1px #bbb;-webkit-box-shadow:3px 3px 1px #bbb;display:block;} .labl a{color:#fff;} .labl:first-letter{text-transform:uppercase;}a .new{color:#FF5F00;font-weight:bold;font-style:italic;} .postname{font-weight:normal;background:#fff;margin-left: 35px;} .postname li{border-bottom: #ddd 1px dotted;margin-right:5px} </style>
  <div id="toc">
  <script type="text/javascript">
  eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 3=F H();2 u=F H();2 w=F H();2 q=F H();2 6=F H();2 y=F H();2 7="L";2 17=1s;2 27=2P;2 E="";2 1a=0;r 1Q(a){r b(){4("A"1H a.1i){2 d=a.1i.A.v;1a=d;D=0;B(2 h=0;h<d;h++){2 n=a.1i.A[h];2 e=n.O.$t;2 m=n.23.$t.1x(0,10);2 j;B(2 g=0;g<n.M.v;g++){4(n.M[g].18=="2c"){j=n.M[g].s;U}}2 o="";B(2 g=0;g<n.M.v;g++){4(n.M[g].18=="1Z"){o=n.M[g].s;U}}2 c="";4("16"1H n){B(2 g=0;g<n.16.v;g++){c=n.16[g].28;2 f=c.1v(";");4(f!=-1){c=c.1x(0,f)}6[D]=c;3[D]=e;q[D]=m;u[D]=j;w[D]=o;4(h<10){y[D]=13}I{y[D]=1s}D=D+1}}}}}b();7="L";P(7);19();17=13;1r();9.x()}r 1O(a){1F(0,0);E=a;K(E)}r 1n(){19();E="";K(E)}r P(d){r c(e,g){2 f=3[e];3[e]=3[g];3[g]=f;2 f=q[e];q[e]=q[g];q[g]=f;2 f=u[e];u[e]=u[g];u[g]=f;2 f=6[e];6[e]=6[g];6[g]=f;2 f=w[e];w[e]=w[g];w[g]=f;2 f=y[e];y[e]=y[g];y[g]=f}B(2 b=0;b<3.v-1;b++){B(2 a=b+1;a<3.v;a++){4(d=="L"){4(3[b]>3[a]){c(b,a)}}4(d=="15"){4(3[b]<3[a]){c(b,a)}}4(d=="1g"){4(q[b]>q[a]){c(b,a)}}4(d=="R"){4(q[b]<q[a]){c(b,a)}}4(d=="1w"){4(6[b]>6[a]){c(b,a)}}}}}r 19(){7="1w";P(7);2 a=0;2 b=0;S(b<3.v){J=6[b];T=a;1p{a=a+1}S(6[a]==J);b=a;1j(T,a);4(b>3.v){U}}}r 1j(d,c){r e(f,h){2 g=3[f];3[f]=3[h];3[h]=g;2 g=q[f];q[f]=q[h];q[h]=g;2 g=u[f];u[f]=u[h];u[h]=g;2 g=6[f];6[f]=6[h];6[h]=g;2 g=w[f];w[f]=w[h];w[h]=g;2 g=y[f];y[f]=y[h];y[h]=g}B(2 b=d;b<c-1;b++){B(2 a=b+1;a<c;a++){4(3[b]>3[a]){e(b,a)}}}}r K(a){2 l=0;2 h="";2 e="25 Z";2 m="11 12 2p 2s 2A";2 d="2L";2 k="11 12 1I 1J 1K";2 c="1L";2 j="";4(7=="L"){m+=" (1N)";k+=" (14 V)"}4(7=="15"){m+=" (1l)";k+=" (14 V)"}4(7=="1g"){m+=" (1l)";k+=" (14 V)"}4(7=="R"){m+=" (1l)";k+=" (1S V)"}4(E!=""){j="11 12 1Y 31"}h+="<1t>";h+="<n>";h+=\'<5 8="i-W-1b">\';h+=\'<a s="1c:1o();" O="\'+m+\'">\'+e+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1d">\';h+=\'<a s="1c:1q();" O="\'+k+\'">\'+d+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1e">\';h+=\'<a s="1c:1n();" O="\'+j+\'">\'+c+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1f">\';h+="X 1M";h+="</5>";h+="</N>";B(2 g=0;g<3.v;g++){4(a==""){h+=\'<n><5 8="i-A-1b"><a s="\'+u[g]+\'">\'+3[g]+\'</a></5><5 8="i-A-1d">\'+q[g]+\'</5><5 8="i-A-1e">\'+6[g]+\'</5><5 8="i-A-1f"><a s="\'+w[g]+\'">X</a></5></N>\';l++}I{z=6[g].1v(a);4(z!=-1){h+=\'<n><5 8="i-A-1b"><a s="\'+u[g]+\'">\'+3[g]+\'</a></5><5 8="i-A-1d">\'+q[g]+\'</5><5 8="i-A-1e">\'+6[g]+\'</5><5 8="i-A-1f"><a s="\'+w[g]+\'">X</a></5></N>\';l++}}}h+="</1t>";4(l==3.v){2 f=\'<c 8="i-1u">1h 1R \'+3.v+" Z<G/></C>"}I{2 f=\'<c 8="i-1u">1h \'+l+" 1T 1U 1V \'";f+=E+"\' 1W "+3.v+" 1X Z<G/></C>"}2 b=9.Y("i");b.1k=f+h}r 1r(){2 a=0;2 b=0;S(b<3.v){J=6[b];9.x("<p/>");9.x(\'<c 8="20"><a s="/21/22/\'+J+\'">\'+J+"</a></C><1y 8=\'24\'>");T=a;1p{9.x("<1z>");9.x(\'<a s="\'+u[a]+\'">\'+3[a]+"</a>");4(y[a]==13){9.x(\' - <c 8="F">26!</C>\')}9.x("</1z>");a=a+1}S(6[a]==J);b=a;9.x("</1y>");1j(T,a);4(b>3.v){U}}}r 1o(){4(7=="L"){7="15"}I{7="L"}P(7);K(E)}r 1q(){4(7=="R"){7="1g"}I{7="R"}P(7);K(E)}r 1A(){4(17){K(E);2 a=9.Y("1B")}I{29("2a 2b... 1C 2d 2e")}}r 2f(){2 a=9.Y("i");a.1k="";2 b=9.Y("1B");b.1k=\'<a s="#" 2g="1F(0,0); 1A(); 2h.2i(\\\'i-2j\\\',\\\'2k\\\');">?? 1h 2l 2m</a> <2n 2o="1D://2q.2r.1E/2t.2u"/>\'}r 2v(){B(2 a=0;a<1a;a++){9.x("<g>");9.x(\'2w 2x    : <a s="\'+u[a]+\'">\'+3[a]+"</a><g>");9.x(\'X 2y  : <a s="\'+w[a]+\'">\'+3[a]+"</a><g>");9.x("<g>")}};9.x("<c 2z=\'Q-2B:2C;2D:2E;Q-2F:2G;2H:2I 2J 0 0;\'><a O=\'2K 1C 1G 2M 2N - 2O 1G 1m.2Q.2R\' s=\'1D://1m.2S-2T.1E\' 2U=\'2V\' 18=\'2W\'><q 2X=\'#2Y\'>2Z 30 1P!</Q></a></C>");',62,188,'||var|postTitle|if|td|postLabels|sortBy|class|document|||||||||toc||||||||postDate|function|href||postUrl|length|postMp3|write|postBaru||entry|for|span|ii|postFilter|new|br|Array|else|temp1|displayToc|titleasc|link|tr|title|sortPosts|font|datenewest|while|firsti|break|first|header|Download|getElementById|Artikel||Klik|untuk|true|newest|titledesc|category|tocLoaded|rel|sortlabel|numberfeed|col1|javascript|col2|col3|col4|dateoldest|Menampilkan|feed|sortPosts2|innerHTML|ascending|www|allPosts|toggleTitleSort|do|toggleDateSort|displayToc2|false|table|note|lastIndexOf|orderlabel|substring|ol|li|showToc|toclink|TOC|http|com|scroll|by|in|Sortir|bedasarkan|tanggal|Kategori|MP3|descending|filterPosts|widget|loadtoc|Semua|oldest|artikel|dengan|kategori|dari|Total|menampilkan|enclosure|labl|search|label|published|postname|Judul|New|numChars|term|alert|Just|wait|alternate|is|loading|hideToc|onclick|Effect|toggle|result|blind|Daftar|Isi|img|src|sortir|radiorodja|googlepages|berdasarkan|new_1|gif|looptemp2|Post|Link|mp3|style|judul|size|0px|float|right|family|arial|margin|20px|5px|Blogger|Tanggal|ayudadeblogger|Style|250|intert3chmedia|net|ayudadeblogger|target|_blank|nofollow|color|ff5f00|Grab|this|semua'.split('|'),0,{}))
  </script>
  <script src="/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"> </script></div>
   

  Công cụ tự động hóa chèn link tiếp thị liên kết :

  Với các bạn thích kiếm tiền tại nhà với Accesstrade có thể chèn thêm code Autolink SmartTag để tự động bắt link điều hướng tới nơi bán sản phẩm.

  Bằng cách sử dụng Tool Autolink SmartTag, công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm nghề tự do thích kiếm tiền online thông qua code script tự động tạo các liên kết tới gian hàng người bán, dựa trên nền tảng tiếp thị liên kết Accesstrade trên Blog / Web của bạn, cách làm như sau :

  Bạn đăng nhập vào Accesstrade sau đó  vào mục Công cụ Autolink SmartTag , Copy đoạn Script dán vào trước thẻ </head> trong phần chỉnh sửa Html của bạn

  Thế là xong.

  Bạn tham khảo mẫu shop điện thoại thông minh thực tế của Gia Bảo sau khi cài đặt hoàn chỉnh theo link sau nhé.

  • https://dienthoaiplus.blogspot.com
  Bạn có thể xem thêm mẫu giao diện 3 cột tương tự mẫu này, template blogger với tên gọi là SoraSoft được thiết kế bởi nhà Sora Template.   

  Xem nội dung kế tiếp : Tạo Shop bán giày chạy bộ & tiếp thị liên kết bằng template blogspot LoCo       

  🦊 1 Phút Dành Cho Quảng Cáo 🦊

  Flagship, giá hời, đời cũ, cấu hình ngon, xem phim, chơi game, nghe nhạc cực đã. :

  + Iphone 11 : Xem Tại Đây
  + Iphone 12 : Xem Tại Đây
  + Iphone 13 : Xem Tại Đây

  + Samsung Galaxy S20 FE : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy S22 Ultra 5G : Xem Tại Đây

  + Vivo V23 5G 8GB/128GB : Xem Tại Đây
  + Vivo V25e 4G 8GB/128GB : Xem Tại Đây

  + Redmi Note 11 Pro 5G : Xem Tại Đây
  + Xiaomi 12 Pro : Xem Tại Đây

  Điện Thoại Giá Rẻ, Chạy Grab, Tài Xế Công Nghệ :

  + Poco M4 Pro : Xem Tại Đây
  + Oppo A54 : Xem Tại Đây
  + Xiaomi Redmi Note 11 : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy A23 : Xem Tại Đây

  Smartphone Gaming Giá Rẻ, Tải App Kiếm Tiền Online, Cài Đặt Ứng Dụng Học Tập, Giải Trí, Xem Phim Nghe Nhạc, Chơi Game Online, :

  + Tecno Poca 3 : Xem Tại Đây
  + Realme narzo 50i Prime : Xem Tại Đây