Danh sách thuộc tính CSS dùng chỉnh sửa giao diện Web Du mục kỹ thuật số

 + Thuộc tính position dùng căn chỉnh thay đổi vị trí trong câu lệnh CSS, thuộc tính position bao gồm 4 giá trị như sau   :

  1. static
  2. relative
  3. fixed
  4. absolute 
  5.  
Cụ thể trong giao diện này Du mục kỹ thuật số sử dụng thuộc tính này chỉnh sửa vị trí thanh menu sticky mở rộng với đoạn code như sau :


Bạn xem phần tạo thêm menu mở rộng cho blogspot theo link :
Trong menu ... đoạn code
<div class="top">
được sửa thành
<div class="top" style="position:absolute;top:100px;">
 

+ Thuộc tính Horizontal & Vertical Align : [ CSS Layout ]

Code :
<div style="text-align: center;vertical-align: middle;border: 3px solid green;">
<p>
text-align: center;<br/>
vertical-align: middle;<br/>

</p>
</div>

text-align: center;
vertical-align: middle;

Digitalnomad.vn : Thiết Kế Web đa cấu trúc, trải nghiệm viết blog đa nội dung, Koc Content truyền thông cho chính mình, xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động online, đa dạng nguồn tài chính từ việc kiến tạo các thu nhập thụ động trên internet. Gia Bảo, Blogger viết vì đam mê, chia sẻ kỹ thuật giúp bạn biến các thiết bị công nghệ kết nối internet, thành cỗ máy MMO khai thác mỏ vàng trực tuyến, các thức giúp chúng ta chạm tay vào 'tự do tài chính'.

Chủ Đề Nổi Bật :


Sponsor

1. thotgo.asia
2. goghepthanh.com
3. dichvuketoannasa.com
4. remcuakimanh.vn