Khung code thông tin tác giả Blogspot Dumuckythuatso.Blogspot.com

Bước 1 : Bạn vào phần chủ đề tìm đoạn code </head> sau đó thêm đoạn code này phía trên nó.  
 <!--style khung tac gia --> 
<style>
.authorboxwrap {
Font-family: arial;
background: #fff;
margin: 10px auto 20px;
padding: 2px;
overflow: hidden;
border: 1px solid #ccc;
}
.avatar-container {
float: left;
margin-right: 20px;
border: 0px solid silver;
padding: 3px;
}
.authorsocial a {
display: inline-block;
text-align: center;
margin-right: 10px;
}
a, a:visited {
text-decoration: none;
font-weight: 200;
}
a {
color: #10b2f5;
}
.fb_iframe_widget {
display: inline-block;
position: relative;
}
.author_description_container h4 {
font-family: arial;
font-weight: 700;
font-size: 16px;
display: block;
margin: 0;
margin-bottom: 2px;
}
.author_description_container h4 a {
color: #ef4824;
}
a,a:visited{text-decoration:none;font-weight:400}
.author_description_container p{margin:0 0 8px;color:#888;font-size:95%;font-family:arial}
.authorsocial a i{font-family:Fontawesome;width:30px;height:30px;line-height:20px;padding:5px;display:block;opacity:1;border-radius:100%;transition:all .3s}
</style>
<!--end style khung tac gia -->

Bước 2 : Tìm đến đoạn code sau :

<div class='product-footer'><div class='rating-box'><div class='rating-title'>Ratings:</div><div class='product_rating'><div class='rating-star'><i class='fas fa-star'/><i class='fas fa-star'/><i class='fas fa-star'/><i class='fas fa-star'/><i class='fas fa-star'/></div></div></div><div class='platform-box'><div class='platform-title'>Platform:</div><span class='platform-text'>Blogspot</span></div></div>

{ ứng dụng với Web sử dụng template SoraSoft } chèn đoạn code sau đây phía bên dưới nó :

<!-- Khung code tác giả mới --> 
<div class='authorboxwrap'><div class='authorboxfull'><div class='avatar-container'><a href=''><img class='author_avatar' height='140' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgexWeRrnr13FbKRgxeHlyBXi4Adv4CZJb0njZuXdV9MtNxTwfwbn7tCWFlXJpFMdyaVRY6Z2u_78uUVPTFSZ5qZ_xdAwZAGF3f9K6QzRuWrwLdjT0t4fm8hWZ8f5xvwKjsZhlsSWashFk/s16000/noigmage-digitalnomad.vn-A7A2.png' width='200'/></a></div><div class='author_description_container'><h4><a href='#' rel='#'><span style='color: #190B07; font-family: Lobster; font-size: 25px;'>Tác Giả: DigiatalNomad.Vn </span><i class='fa fa-check' style='color:#00bff3; font-size: 30px'/> </a>
</h4><p/><p><font size='+1'><span style='color: #190B07; font-family: Lobster; font-size: 20px;'>
<div style='text-align: justify;padding:10px'>
Blogspot cá nhân chia sẻ, kiến thức kinh nghiệm, thủ thuật, mẹo mặt hoàn toàn miễn phí. Tất cả bài viết đều được sưu tập, tổng hợp phát triển bởi Admin, nếu bài viết này liên quan đến nguồn hoặc bản quyền của bạn thì hãy nhận xét xuống dưới để được gỡ bỏ. Cảm ơn bạn!<br/>
</div>
</span>
<div style="text-align:right;">
Marketing Content
<i class='fa fa-pencil-square-o' style='color:#190B07'/> </div>
</font></p><div class='authorsocial' style="text-align:right;">
<a class='img-circle1' href='#' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-facebook-square' style='color:#3a5897; font-size: 30px'/></a><a class='img-circle2' href='http://www.twitter.com/' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-twitter-square' style='color:#2daae1; font-size: 30px'/></a><a class='img-circle3' href='https://plus.google.com' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-google-plus-square' style='color:#dd5144; font-size: 30px'/></a><a class='img-circle4' href='https://www.youtube.com/' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-youtube-square' style='color:#dd2c28; font-size: 30px'/></a></div></div>
</div>
</div>
<!-- end Khung code tác giả mới -->