Dành cho khách cần sấy gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ xoan & gỗ thông ta dưới 30m3/tháng ( tẩm sấy gia công, xẻ gỗ )

Tẩm sấy gỗ sau khi cưa xẻ là công đoạn quan trọng giúp hoàn thiện công đoạn sơ chế gỗ nguyên liệu đáp ứng nhu cầu cần mua gỗ nguyên liệu đủ tiêu chuẩn đảm bảo độ ẩm gỗ dùng sản xuất các loại đồ mộc thông dụng của nhiều nhà máy và xưởng gỗ.

Hiện có nhiều xưởng gỗ nhỏ có nhu cầu cần hợp tác tẩm gỗ, sấy gỗ với  các đơn vị có hệ thống bồn tẩm, lò sấy, bồn đốt hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu sấy gỗ lẻ dưới 30m3 / tháng. Công ty cũng đáp ứng nhu cầu cần gia công tẩm sấy gỗ với khối lượng lớn - ổn định hàng tháng cho khách hàng.

Quý khách là thuộc đối tượng sau :

  • Xưởng chuyên xẻ gỗ tươi
  • Xưởng mộc chuyên mua gỗ tươi theo quy cách yêu cầu từ các xưởng chuyên xẻ gỗ tròn.   

Đang  cần xưởng gia công tẩm sấy các loại gỗ sau :

  • Gỗ cao su 
  • Gỗ tràm
  • Gỗ xoan ta 
  • Gỗ thông ta 
  • ... & bao gồm cả các loại gỗ khác như muồng, me tây,...

nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất các đơn hàng nhỏ lẻ ( dưới 30 m3 / tháng ) vui lòng liên hệ công ty TNHH Phú An là đơn vị chuyên nhận tẩm sấy các loại gỗ rừng trồng khai thác trong nước.

Phụ lục :

  • Quý khách cần thực hiện toàn bộ các công đoạn xẻ gỗ - tẩm gỗ - sấy gỗ có thể đàm phán thêm phương án thuê xưởng. 
  • Quý khách cần mở rộng kho chứa gỗ cưa xẻ đã qua tẩm sấy - ký gửi cùng nhau bán gỗ thành phẩm - công ty cũng có thể đáp ứng nhu cầu này cho khách.