D1xo Chống cần câu đài câu tay câu đơn Siêu Bền, chống 2m1

Hình ảnh minh họa