Tự động hoá công việc bán hàng, Sale bằng Vba Excel

Bán hàng là nghiệp vụ và bộ phận không thể thiếu giúp công ty tiêu thụ sản phẩm đem lại lợi nhuận và nguồn thu giúp công ty hoạt động ổn định và phát triển.

Ngoài việc phối hợp triển khai với bộ phận marketing nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra của ban lãnh đạo công ty. Việc nhập liệu và tổng hợp số liệu báo cáo hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và cả năm cũng quan trọng không kém. 

12345

Để giúp nhập liệu và xử lý tổng hợp số liệu bán hàng, có nhiều phần mềm chuyên dụng nhưng đối với các công ty, doanh nghiệp linh động và thuận tiện nhất vẫn là phần mềm Văn Phòng có tên Excel.

Được thiết kế chuyên nghiệp và tối ưu công việc tính toán số liệu dưới dạng bảng tính Excel được xem là công cụ hữu ích giúp người làm công việc kế toán và dân kinh doanh, người làm nghề Sale, bán hàng cập nhật số liệu & tổng hợp báo cáo nhanh chóng đơn giản và thuận tiện nhất.

Hình ảnh minh họa phần mềm bán hàng chuyên nghiệp trả phí WPro 2.0 trên trang excel.webkynang.vn

Sau đây là các bước cơ bản giúp chúng ta Tự động hoá công việc bán hàng, Sale bằng Vba Excel

Bước 1 : Tạo Sheet cơ bản liên quan đến công việc nhập số liệu và báo cáo doanh thu đạt được chi tiết theo từng nhóm sản phẩm giúp lãnh đạo đưa ra quyết sách giúp mở rộng thị trường và tăng doanh số bán hàng. Phần mềm bán hàng Excel theo bài viết này bao gồm 3 phần Nhập liệu, Báo Cáo & In Phiếu - Cài Đặt

Dựa theo cấu trúc phần mềm WPro 2.0 chúng ta có thể tạo các Sheet quản lý bán hàng như sau đây : 

Nhập Dữ Liệu bao gồm các Sheet như :
Sheet Phiếu Nhập bao gồm :

 • Phiếu Nhập Kho Mới
 • Đổi hàng cho nhà cung cấp
 • Trả hàng cho nhà cung cấp
 • Sheet phiếu xuất bao gồm :
 • Phiếu Xuất Kho Mới
 • Khách hàng đổi trả
 • Khách hàng trả hàng

Sheet Thanh toán Thu Chi bao gồm :

 • Thu tiền khách hàng công nợ
 • Thu tiền nhà cung cấp công nợ
 • Thu tiền khác
 • Trả tiền khác
 • Điều chuyển tiền giữa các quỹ
 • Cấn trừ công nợ

Sheet Danh Mục Bao gồm :

 • Danh mục khác
 • Danh Mục Hàng Hóa
 • Danh Mục Khách Hàng
 • Danh Mục Nhà Cung Cấp
 • Danh Mục Nhân Viên
 • Danh Mục Tồn Đầu Kỳ
 • Danh Mục


Báo Cáo Bán hàng Bao gồm các Sheet :
Sheet Báo Cáo hàng Hóa bao gồm :

 • Báo Cáo Nhập Xuất Tồn Theo mã Hàng
 • Báo Cáo Nhập Xuất Tồn Theo Nhóm Hàng
 • Báo Cáo Số Lượng Tồn Kho
 • Báo Cáo Quản Trị Tồn Kho
 • Báo Cáo Nhập Hàng Chi tiết
 • Báo Cáo Nhập Hàng Theo Phiếu
 • Báo Cáo Xuất Hàng Chi Tiết
 • Báo Cáo Xuất Hàng Theo Phiếu

Sheet báo cáo  bán hàng bao gồm :

 • Báo cáo Doanh Thu Lãi Lỗ ( mặt Hàng )
 • Báo Cáo Doanh Thu - Lãi Lỗ ( Nhân Viên )
 • Báo Cáo chi tiết bán hàng ( Nhân Viên )

Sheet Báo Cáo Công Nợ :

 • Báo Cáo công nợ chi tiết
 • Báo Cáo công nợ tổng hợp

Sheet Báo cáo thu chi bao gồm :

 • Báo cáo sổ quỹ
 • Báo cáo thu chi chi tiết

Sheet Báo cáo tổng hợp bao gồm :

 • Báo cáo Lãi Lỗ
 • Báo cáo Quản trị
 • Báo cáo chi phí
 • Báo cáo danh mục đầu tư

Sheet cài đặt :

 • Thay đổi thông tin công ty
 • Cài đặt tính năng của phần mềm

Sheet In Phiếu :

 • In phiếu xuất / phiếu bán hàng
 • In phiếu nhập
 • In phiếu thu / phiếu chi
 • In thẻ kho

Sheet tính năng khác :

 • Chấm công - tính lương

Sau đây là mô tả bằng hình  dựa trên cấu trúc phần mềm bán hàng ExCel VBA WPro 2.0 phiên bản DeMo  trên trang excel.webkynang.vn ( Bạn có thể trả phí mua bản quyền để sử dụng hết các tính năng phục vụ việc quản lý bán hàng )  

 Sheet Khai Báo Thông Tin Công Ty - Doanh Nghiệp

 Sheet các nghiệp vụ phát sinh & Báo Cáo - In phiếu và Cài Đặt

 Sheet Danh Mục Khách Hàng

Sheet Danh Mục Hàng Hóa

Sheet Tạo phiếu Nhập

 Sheet Tạo Phiếu Xuất

 Sheet Báo Cáo lãi Lỗ

Cấu trúc file Excel Quản Lý bán hàng tương đối phức tạp để bạn có thể thực hiện do đó nếu cần bạn có thể truy cập Web excel.webkynang.vn để mua bản trả phí để sử dụng. Trong bài viết này Gia Bảo Blog sẽ trình bày cách thực hiện file quản lý hàng tồn kho XNT và bán hàng đơn giản hơn. Xem hình ảnh minh họa phía dưới :

Hình ảnh minh họa Danh Mục Văn Phòng Phẩm

 Hình ảnh minh họa Sheet nhập liệu ( Phiếu nhập - Xuất )

 Hình ảnh minh họa sổ kho

 Hình ảnh minh họa báo cáo XNT

Bước 2 : Tạo công thức cho các sheet bảng biểu cụ thể đã được lập ra ở trên dành riêng cho từng loại sản phẩm & mô hình bán hàng của mỗi công ty, doanh nghiệp ( Sản xuất , Thương Mại, Dịch Vụ,..  ).

Trong bài viết này chúng ta sẽ ví dụ công thức từ bảng XNT : 

Ô A11 :
=IF('Danh mục'!$B11="","",'Danh mục'!$B11)  

Ô B11 :
=IF($A11="","",VLOOKUP(A11,'Danh mục'!$B$11:$C$65536,2,0))

Ô C11 :
=IF(A11="","",VLOOKUP($A11,'Danh mục'!$B$11:$D$65536,3,0))

Ô D11 :
=IF($A11="","",VLOOKUP($A11,'Danh mục'!$B$11:$E$65536,4,0))

Ô E11 :
=IF($A11="","",SUM(IF('Sổ kho'!$A$12:$A$4998<='Nhập-Xuất-Tồn'!$A$7,IF('Nhập-Xuất-Tồn'!$A11='Sổ kho'!$G$12:$G$4998,'Sổ kho'!$E$12:$E$4998,0))))

Ô F11 :
=IF($A11="","",SUM(IF('Sổ kho'!$A$12:$A$4998<='Nhập-Xuất-Tồn'!$A$7,IF('Nhập-Xuất-Tồn'!$A11='Sổ kho'!$G$12:$G$4998,'Sổ kho'!$F$12:$F$4998,0))))

Ô G11 :
=IF($A11="","",D11+E11-F11)
 
Công thức trên chỉ mang tính minh họa, tùy theo yêu cầu quản lý và cấu trúc file Excel bán hàng, bạn tự tạo công thức riêng để phù hợp với nhu cầu nhé. 

Bước 3 : Tự động hoá công việc lập bảng biểu, in phiếu, thống kê số liệu, báo cáo hàng tồn kho, lên kế hoạch nhập hàng hóa bằng VBA  

Tạo công thức trên bằng code VBA, để tạo code VBA chúng ta nên đổi Sheet đặt tên có dấu chuyển về không dấu như trong bài này Sheet "Danh Mục" nên đặt là Danh_Muc, Nhập-Xuất-tồn đặt là Nhap_Xuat_ton & Sổ-Kho đặt lại là So_Kho. Sau đây là Code tạo công thức trên Sheet Nhap_Xuat_ton :

Sub Tao_cong_thuc_XNT()
Sheets("Nhap_Xuat_ton").Select ' Chon Sheet Nhap_Xuat_ton
Range("a11").Formula = "=IF('Danh_Muc'!$B11="""","""",'Danh_Muc'!$B11)"
Range("b11").Formula = "=IF($A11="""","""",VLOOKUP(A11,'Danh_Muc'!$B$11:$C$65536,2,0))"
Range("c11").Formula = "=IF(A11="""","""",VLOOKUP($A11,'Danh_Muc'!$B$11:$D$65536,3,0))"
Range("d11").Formula = "=IF($A11="""","""",VLOOKUP($A11,'Danh_Muc'!$B$11:$E$65536,4,0))"
Range("e11").FormulaArray = "=IF($A11="""","""",SUM(IF('So_Kho'!$A$12:$A$4998<='Nhap_Xuat_ton'!$A$7,IF('Nhap_Xuat_ton'!$A11='So_Kho'!$G$12:$G$4998,'So_Kho'!$E$12:$E$4998,0))))"
Range("f11").FormulaArray = "=IF($A11="""","""",SUM(IF('So_Kho'!$A$12:$A$4998<='Nhap_Xuat_ton'!$A$7,IF('Nhap_Xuat_ton'!$A11='So_Kho'!$G$12:$G$4998,'So_Kho'!$F$12:$F$4998,0))))"
Range("g11").Formula = "=IF($A11="""","""",D11+E11-F11)"
Range("a11:g5000").FillDown
End Sub

Bạn làm tương tự với các công thức trên Sheet của bạn nhé. 

Bước 4 : Làm đẹp, sắp xếp gọn gàng, bảng biểu, tạo bảng trích lọc doanh thu, sản phẩm.

Bước 5 : Tự động hóa in sổ sách báo cáo doanh thu bán hàng

Bước 6 : Gán nút lệnh thực thi vào shape 

Thưởng thức thành quả.

Các bước ( 4, 5, 6 ) tạo Code tự động hóa công việc bán hàng bằng VBA Excel trên tương ứng với cách làm tự động hóa công việc kế toán bằng VBA Excel bạn xem chi tiết theo link sau nhé :   

https://www.digitalnomad.vn/2021/06/tu-dong-hoa-cong-viec-ke-toan-dich-vuYor956.html

Tham khảo trang tải & mua phần mềm bán hàng trên nền tảng ngôn ngữ lập trình VBA Excel :

 • https://excel.webkynang.vn/quan-ly-nhap-xuat-ton-bang-excel-file-quan-ly-nxt
 • https://trustsales.vn/blog/phan-mem-ban-hang-mien-phi-bang-excel-294 
 • https://trustsales.vn/blog/file-excel-quan-ly-kho-290