Tự động hoá công việc lao động tiền lương, BHXH bằng VBA Excel

Bảng tính tiền lương theo dõi các khoản tiền phụ cấp, chi trả và nộp bảo hiểm là công việc quan trọng của phòng hành chính nhân sự.

Để tính toán khoản chi trả tiền lương cho người lao động & cán bộ công nhân viên công ty có số người lên đến hàng trăm người. Excel là cử viên sáng giá, công cụ hỗ trợ giúp  người làm công việc tính toán khoản tiền lương hoàn thành công việc của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhằm tối ưu bảng tính Excel, tiết kiệm thời gian nhiều người ứng dụng kỹ thuật lập trình VBA giúp tự động hóa công việc lao động tiền lương, BHXH sau đây là các bước đơn giản giúp chúng ta rút ngắn thời gian hoàn thành bảng tính tiền lương cho công ty.

Trong bài viết này Gia Bảo Blog Trình bày 4 bước cơ bản giúp bạn tự động hóa công việc tạo bảng chấm công, tiền lương & BHXH bằng VBA Excel.

Bước 1 : Tạo các Sheet, bảng biểu tính lương như danh mục nhân viên, bảng chấm công, bảng lương.

Hình ảnh minh họa bảng chấm công cơ bản

Hình ảnh minh họa bảng tính lương cơ bản

Bước 2 : Tạo công thức cho các sheet bảng tính lương cụ thể đã được lập ra ở trên :

Sau khi hoàn tất công đoạn tạo Sheet bảng tính lương ( tùy theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp bảng tính lương cho cán bộ công nhân viên & người lao động sẽ có cấu trúc khác nhau phù hợp với đơn vị ) chúng ta sẽ tiếp tục bước tạo công thức Excel cho từng bảng.

Ví Dụ tạo công thức cho bảng chấm công :

Tạo Công thức Excel cho Bảng Chấm Công
Ô E 10

=COUNTIF($Q10:$DE10,"X")+SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*(($Q$8:$DE$8="NB")+($Q$8:$DE$8="C")),$Q10:$DE10)/$G$4


Ô F 10

=SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*($Q$8:$DE$8="T5"),$Q10:$DE10)*$F$9


Ô G 10

=SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*($Q$8:$DE$8="T9"),$Q10:$DE10)*$G$9


Ô H 10

=COUNTIF($Q10:$DE10,"TC")*$H$9+SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6=1)*($Q$8:$DE$8="C"),$Q10:$DE10)*$H$9/$G$4


Ô I 10

=SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6=1)*($Q$8:$DE$8="T5"),$Q10:$DE10)*$I$9


Ô J 10

=SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6=1)*($Q$8:$DE$8="T9"),$Q10:$DE10)*$J$9


Ô K 10

=COUNTIF($Q10:$DE10,"TCL")*$K$9+SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6=1)*($Q$9:$DE$9="L"),$Q10:$DE10)*$K$9/$G$4


Ô L 10

=SUMPRODUCT(($Q$9:$DE$9="L")*($Q$8:$DE$8="T5"),$Q10:$DE10)*$L$9


Ô M 10

=SUMPRODUCT(($Q$9:$DE$9="L")*($Q$8:$DE$8="T9"),$Q10:$DE10)*$M$9


Ô N 10 - Nghỉ phép

=COUNTIF($Q10:$DE10,"P")


Ô N 10 - Nghỉ bù

=COUNTIF($Q10:$DE10,"NB")


Ô N 10 - Nghỉ Lễ

=COUNTIF($Q10:$DE10,"L")

Tạo Công thức Excel cho Bảng Lương Công Ty : 

Ô F8 - Tiền Trách nhiệm :

=E8*0.1


Ô G8 - Tổng ngày công :

=Cong!Q47


Ô H8 - Công Cơm trưa :

=Cong!S47


Ô I8 - Tăng Ca :

=Cong!U47


Ô J8 - Tổng Lương :

=(E8+F8)/($F$4+$I$4)*G8

Ô K8 - Trợ cấp công trình :

=J8*$K$5


Ô L8 - Chi phí đi lại :

=H8*$L$5


Ô M8 - Ăn Trưa :

=H8*$M$5


Ô N8 - Ăn Tối :

=I8*$N$5

 
Ô O8 - Tổng thu nhập :

=SUM(J8:N8)


Ô P8 - Trừ BHXH :

=E8*0.085


Ô Q8 - Thu nhập chịu thuế :

=MAX(O8-P8-4000000,0)


Ô R8 - Thuế TNCN :

=ROUND(IF(Q8>10000000,Q8*15%-750000,IF(Q8>5000000,Q8*10%-250000,IF(Q8>0,Q8*5%,0))),0)

Ô S8 - Tạm ứng :

Ô T8 - Lương Thực Nhận:

=ROUND(O8-P8-R8-S8,0)

Bước 3 : Tự động hoá công việc tạo bảng lương in phiếu lương, bảng công bằng VBA
Sau khi hoàn tất công đoạn tạo công thức cho bảng tính toán tiền lương chúng ta bắt đầu ứng dụng Code VBA nhằm tự động hóa các bước tính lương trên.

Sub Tinhluong()
Sheets("Luong").Select ' Chon Sheet Luong
Range("f8").Formula = "=E8*0.1"
Range("g8").Formula = "=Cong!Q47"
Range("h8").Formula = "=Cong!S47"
Range("i8").Formula = "=Cong!U47"
Range("j8").Formula = "=(E8+F8)/($F$4+$I$4)*G8"
Range("k8").Formula = "=J8*$K$5"
Range("l8").Formula = "=H8*$L$5"
Range("m8").Formula = "=I8*$N$5"
Range("o8").Formula = "=SUM(J8:N8)"
Range("p8").Formula = "=E8*0.085"
Range("q8").Formula = "=MAX(O8-P8-4000000,0)"
Range("r8").Formula = "=ROUND(IF(Q8>10000000,Q8*15%-750000,IF(Q8>5000000,Q8*10%-250000,IF(Q8>0,Q8*5%,0))),0)"
Range("r8").Formula = "=ROUND(O8-P8-R8-S8,0)"

Range("f8:r100").FillDown
Range("t8:t100").FillDown
End Sub

Bước 4 : Làm đẹp, sắp xếp gọn gàng, bảng biểu, tạo bảng trích lọc, tra cứu thông tin nhân viên,...

Tải Phần mềm Quản lý nhân sự & Tiền Lương  ( Từ Khóa :  phan mem tien luong bang excel | phan mem quan ly nhan su bang excel )

  • https://resources.base.vn/hr/file-excel-quan-ly-ho-so-nhan-su-chuan-tai-bieu-mau-nhan-su-excel-688
  • https://excel.webkynang.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su-bang-excel-file-nhan-su/ 
  • https://hronline.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su-tien-luong-bang-excel
  • https://wpro.vn/file-tinh-luong-12-thang-bang-excel/
  • http://excelketoan.vn/ung-dung/566-file-excel-lap-bang-luong-tu-dong-tu-bang-cham-cong-rat-hay.html
  • https://excel.webkynang.vn/mau-bang-luong-excel-mau-bang-luong-hang-thang/
  • https://thuthuat.taimienphi.vn/chia-se-file-quan-ly-nhan-su-bang-excel-chuan-48806n.aspx
=== End Tự động hoá công việc lao động tiền lương, BHXH bằng VBA Excel ===