Báo giá gỗ ghép, ván mdf, plywood 1m2x2m4, 1220x2440mm & ván gỗ dày 30mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm, 70mm & 80mm

Quý khách cần mua các loại ván gỗ công nghiệp, như mdf, plywood và gỗ ghép phục vụ nhu cầu sản xuất tại xưởng từ nguyên liệu gỗ cao su, gỗ tràm và bột gỗ ép. 

Gia Bảo Blog Báo giá gỗ ghép, ván mdf, plywood 1m2x2m4, 1220x2440mm & ván gỗ dày 30mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm, 70mm & 80mm từ nhà cung cấp nhà tài trợ có kho xưởng tại Bình Dương như sau :

Báo Giá Gỗ ghép :

Gỗ ghép trơn Gỗ cao su :

 • 9x1200x2400mm   : Ac = 502.500 đ/tấm  | CC = 370.300 đ/tấm 
 • 11x1200x2400mm : Ac = 555.000 đ/tấm  | CC = 434.000 đ/tấm
 • 12x1200x2400mm : Bc =  415.000 đ/tấm
 • 14x1200x2400mm : Ac = 617.500 đ/tấm  | CC = 434.000 đ/tấm
 • 15x1200x2400mm : Bc = 508.000 đ/tấm
 • 17x1200x2400mm : Ac = 692.300 đ/tấm  | CC = 525.500 đ/tấm
 • 23x1200x2400mm : Ac = 962.500 đ/tấm  | CC = 813.000 đ/tấm

Gỗ ghép trơn - Gỗ tràm :

 • 15x1200x2400mm : Bc = 627.000 đ/tấm 
Gỗ ghép phủ veneer Sồi :
 • 18x1200x2400mm Veneer Sồi : 2M =    
 Gỗ ghép phủ veneer Xoan :
 • 18x1200x2400mm Vener Xoan : 2M =
( Ván gỗ phủ veneer xoan, sồi, tần bì, óc chó, gõ đỏ )

Báo Giá Ván Gỗ Dày 30mm - 80mm :

Gỗ cao su ghép ốp :

 • Gcs-30 x 650 x 2400mm :  1.007.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 700 x 2400mm :  1.084.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 750 x 2400mm :  1.161.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 800 x 2400mm :  1.239.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 850 x 2400mm :  1.316.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 900 x 2400mm :  1.394.000 đ/tấm
 • Gcs-36 x 650 x 2400mm :  1.208.000 đ/tấm
 • Gcs-36 x 700 x 2400mm :  1.301.000 đ/tấm
 • Gcs-36 x 750 x 2400mm :  1.394.000 đ/tấm
 • Gcs-36 x 800 x 2400mm :  1.487.000 đ/tấm
 • Gcs-36 x 850 x 2400mm :  1.579.000 đ/tấm
 • Gcs-36 x 900 x 2400mm :  1.672.000 đ/tấm
 • Gcs-45 x 650 x 2400mm :  1.510.000 đ/tấm
 • Gcs-45 x 700 x 2400mm :  1.626.000 đ/tấm
 • Gcs-45 x 750 x 2400mm :  1.742.000 đ/tấm
 • Gcs-45 x 800 x 2400mm :  1.858.000 đ/tấm
 • Gcs-45 x 850 x 2400mm :  1.974.000 đ/tấm
 • Gcs-45 x 900 x 2400mm :  2.090.000 đ/tấm
 • Gcs-50 x 650 x 2400mm :  1.677.000 đ/tấm
 • Gcs-50 x 700 x 2400mm :  1.806.000 đ/tấm
 • Gcs-50 x 750 x 2400mm :  1.935.000 đ/tấm
 • Gcs-50 x 800 x 2400mm :  2.064.000 đ/tấm
 • Gcs-50 x 850 x 2400mm :  2.193.000 đ/tấm
 • Gcs-50 x 900 x 2400mm :  2.322.000 đ/tấm
 • Gcs-60 x 650 x 2400mm :  đ/tấm
 • Gcs-60 x 700 x 2400mm :  đ/tấm
 • Gcs-60 x 750 x 2400mm :  đ/tấm
 • Gcs-60 x 800 x 2400mm :  đ/tấm
 • Gcs-60 x 850 x 2400mm :  đ/tấm
 • Gcs-60 x 900 x 2400mm :  đ/tấm

Gỗ tràm ghép ốp :

 • Gcs-30 x 650 x 2400mm :  726.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 700 x 2400mm :  782.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 750 x 2400mm :  837.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 800 x 2400mm :  839.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 850 x 2400mm :  949.000 đ/tấm
 • Gcs-30 x 900 x 2400mm :  1.005.000 đ/tấm

Gỗ Plywood ghép ốp :

 • Ply-30 x 650 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-30 x 700 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-30 x 750 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-30 x 800 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-30 x 850 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-30 x 900 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-45 x 650 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-45 x 700 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-45 x 750 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-45 x 800 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-45 x 850 x 2400mm :  đ/tấm
 • Ply-45 x 900 x 2400mm :  đ/tấm

Gỗ mdf ghép ốp :   

 • Mdf-36 x 650 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-36 x 700 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-36 x 750 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-36 x 800 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-36 x 850 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-36 x 900 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-45 x 650 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-45 x 700 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-45 x 750 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-45 x 800 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-45 x 850 x 2400mm :  đ/tấm
 • Mdf-45 x 900 x 2400mm :  đ/tấm
=== End Báo giá gỗ ghép, ván mdf, plywood 1m2x2m4, 1220x2440mm & ván gỗ dày 30mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm, 70mm & 80mm ==