[GreSg2M3o] Khoai lang mật Đà Lạt, trồng trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ. Củ mập tròn, để lâu mật ra vàng óng. ( Khi nướng thơm phức, ngọt lịm )

Hình ảnh minh họa