[MnBGz9] Mũ tắm chắn nước bảo vệ tai, tránh nước bắn vào mắt bé khi gội đầu, tạo cảm giác thích thú cho bé khi tắm mát.

Hình ảnh minh họa